Zapotrzebowanie na badania biologiczne

456

Treść potrzeby:

Potrzebujemy wykonać badania biologiczne na wirusach nieotoczkowanych i otoczkowanych, służące wyznaczeniu optymalnego, niszczącego patogeny, stężenia biobójczych nanocząstek w formulacji.

Oferta przekazana przez: