Sektorowa Rada ds Kompetencji Sektora Chemicznego – platforma inicjowania przemysłu 5.0 dla sektora chemicznego

1386

Rationale: the background
Świat w transformacji, wstrząsany jest kryzysami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi. Mamy też pandemię. Przezwyciężenie problemów wymaga wspólnych działań międzysektorowych i interdyscyplinarnych. Sytuacja związana z COVID 19 wpłynęła na wzrost znaczenie sektora chemicznego (nowe materiały, nowe źródła energii, produkcja innowacyjnych leków). Rośnie też zapotrzebowania na nowe kompetencje i rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego także na poziomie wyższym. Od kilku lat są w Polsce prowadzone działania integracyjne w ramach różnych sektorów gospodarki. Jednym z priorytetów Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii stało się tworzenie sektorowych rad ds. rozwoju kompetencji. Nasza Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego rozwija współpracę w Sektorze w zakresie dostosowania kompetencji do potrzeb pracodawców, prowadzi badania dla Sektora, rekomenduje rozwiązania i zmiany legislacyjne, a także wyznacza trendy rozwojowe i szeroko promuje działalność Sektora.

Message: the offer
Podczas naszej prezentacji chcielibyśmy przedstawić możliwości wsparcia przez naszą Radę rozwoju kompetencji dla sektora chemicznego odnosząc się do sytuacji na rynku związanej z pandemią, automatyzacją i digitalizacją procesów produkcyjnych oraz zrównoważonego rozwoju. Przeobrażający się sektor chemiczny, w tym szczególnie istotne dla life science produkcja nawozów sztucznych, leków oraz kosmetologia wymagają ustawicznej zawodowej edukacji i budowania szerokiego partnerstwa. Zapraszamy do współpracy. Tylko łączenie zespołów o zróżnicowanych kompetencjach i kwalifikacjach trwa trwały efekt rozwoju sektora chemicznego w Polsce

NAWIĄŻ KONTAKT:
Rafał Kunaszyk
Eurokreator

Poprzedni artykułKonsultacje społeczne obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”
Następny artykułFuture corelab – nowe technologie wizualizacji danych medycznych