poniedziałek, 23 listopada 2020

Biznes i nauka razem. Innowacje dla zdrowia i jakości życia

Program do analizy danych i wizualizacji wyników z metody RT-qPCR

Ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy w czasie rzeczywistym (ang. real time quantitative polymerase chain reaction, qPCR) to metoda analityczna szeroko stosowana zarówno w badaniach naukowych jak i diagnostyce. W...

Pracownia Analizy Elementarnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Analiza elementarna jest jedną z najpowszechniej stosowanych technik analitycznych, która przede wszystkim umożliwia wyznaczenie składu pierwiastkowego związków chemicznych (głównie – organicznych) i ich mieszanin. Na podstawie wyników pomiaru można określić zawartość procentową...

Skaningowy mikroskop elektronowy SEM

Skaningowy mikroskop elektronowy SEM jest uznanym i bardzo szeroko stosowanym aparatem do badania i analizy powierzchni ciał stałych różnego pochodzenia i przeznaczenia. Poprzez działanie wiązki elektronów na kolejne części...

Nowa, efektywna metoda pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego

Poznajcie nową technologię do pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego opracowaną przez iterdyscyplinarny zespół naukowy z Uniwersystetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Szerokie zastosowanie