Centrum Transferu Technologii CITTRU – 20 lat wspierania komercjalizacji na UJ

2849

Bohaterem października w ramach cyklu Miesiąc Partnera Klastra jest najstarsza uczelnia w Polsce – założony w 1364 r. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Współczesny Uniwersytet to jednak nie tylko miejsce kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów i prowadzenia badań naukowych na najwyższym poziomie, ale również otwarty na współpracę z przemysłem partner, oferujący bogaty zakres profesjonalnych usług.

Od 2002 r. na UJ działa Centrum Transferu Technologii CITTRU – jednostka promująca transfer wiedzy i przedsiębiorczość oraz wspierająca społeczność akademicką we współpracy z partnerami biznesowymi.

W imieniu Uniwersytetu CTT CITTRU zarządza kwestiami ochrony własności intelektualnej i złożonym procesem komercjalizacji. Multidyscyplinarny zespół Jednostki odpowiada m.in. za identyfikację powstających na UJ innowacji, analizę ich potencjału patentowego i rynkowego oraz poszukiwanie partnera biznesowego zainteresowanego wdrożeniem opracowanych technologii. Efektem pracy zespołu CTT CITTRU są liczne polskie i zagraniczne zgłoszenia patentowe na wynalazki opracowane przez naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2022 r. dokonano dla UJ 58 nowych zgłoszeń patentowych i uzyskano 30 nowych patentów. To właśnie Uniwersytet Jagielloński od kilku lat jest najaktywniejszym polskim wnioskodawcą w Europejskim Urzędzie Patentowym. Co więcej, jako jedyna uczenia z Polski znalazł się na liście Top 100 Europe’s Most Innovative Universities opublikowanej w 2019 r. przez Reuters. Działania te przekładają się na umowy komercjalizacji podpisywane z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami.

Do zadań CTT CITTRU należy również inicjowanie, wspieranie i obsługa wszelkich form komercyjnej współpracy Uniwersytetu z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego. Jednostka odpowiada za obsługę komercyjnej działalności usługowej i promocję oferty UJ w tym zakresie na licznych konferencjach, targach i spotkaniach biznesowych. Uczelnia dysponuje ogromnym potencjałem badawczym dzięki doskonale wyposażonym laboratoriom oraz wysoko wyspecjalizowanej i doświadczonej kadrze. Badania na UJ prowadzone są na wysokim poziomie, o czym świadczy publikowanie ich wyników w międzynarodowych czasopismach.

W ramach szerokiego wachlarza dostępnej infrastruktury Uniwersytet świadczy usługi w obszarze nauk: ścisłych i przyrodniczych, medycznych i o zdrowiu, a także rolniczych. Możliwe jest również podjęcie współpracy z wykorzystaniem unikatowych kompetencji zespołów badawczych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. W celu identyfikacji szczególnie interesujących wynalazków i usług można skorzystać z internetowej bazy ofert Uniwersytetu Jagiellońskiego dostępnej pod adresem www.sciencemarket.pl. Pozwala ona przeszukiwać portfolio technologiczne i usługowe UJ z uwzględnieniem różnych dziedzin nauki znajdujących się w obszarze szczególnego zainteresowania ze strony biznesu.

W obrębie CTT CITTRU działa również Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UJ, który w listopadzie 2023 roku będzie świętował 8 urodziny. AIP UJ to miejsce, w którym wspierane są inicjatywy związane z rozwojem przedsiębiorczości wśród studentów, doktorantów i pracowników. Zespół AIP UJ tworzą wykwalifikowane i pełne entuzjazmu osoby, które zapewniają doradztwo i szkolenia obejmujące m.in. tematykę zakładania własnej działalności gospodarczej i jej finansowania, zarządzania i organizacji pracy czy projektowania usług.

W ramach cyklu Miesiąc Partnera Klastra LS w najbliższych tygodniach Centrum Transferu Technologii CITTRU zaprezentuje wybrane innowacje powstające na Uniwersytecie Jagiellońskim. Serdecznie zapraszamy do lektury, jak również do śledzenia strony Jednostki i kontaktu z pracownikami CTT CITTRU.

Jesteś zainteresowany działalnością Uniwersytetu Jagiellońskiego? Wejdź na Platformę Współpracy Life Science Open Space i nawiąż bezpośredni kontakt!

Materiały do powyższego artykułu zostały dostarczone przez Uniwersytet Jagielloński

Poprzedni artykułVIII Małopolskie Forum Finansowe – źródło inspiracji i wsparcia dla rozwoju biznesu
Następny artykułMedical Inventi nagrodzona w konkursie Lider Innowacji