Miesiąc Partnera Klastra

437

Szanowni Państwo – Drodzy Partnerzy,

Powitaliśmy Rok 2021, przed nami nowe cele i wyzwania oraz nowy kalendarz działań w Klastrze. Jednym z projektów, którego kolejna edycja rusza już od stycznia jest, znany Wam już „Miesiąc Partnera Klastra”. Kolejnych 12 szans na przedstawienie się innym i zacieśnianie współpracy.

Na czym polega Miesiąc Partnera Klastra ?

W wybranym miesiącu będziemy wspólnie podejmować działania, których celem będzie szeroka promocja Waszej organizacji. W praktyce działania te obejmują standardowo:

 • Umieszczenie na stronie www.lifescience.pl dedykowanego bannera reklamowego Partnera
 • Opublikowanie na naszej stronie www minimum 4 tekstów/artykułów dostarczonych przez Partnera, dotyczących działalności, oferty współpracy, planowanych działań, bieżących potrzeb itp.
 • Promocja w/w działań poprzez Biuletyn Klastra, Facebooka, LinkedIn, w tym:
  • Płatna kampania reklamowa na Facebooku (opcjonalnie / za dodatkową opłatą)
  • Kampania Google Adwords adresowana do odbiorców w regionie, kraju lub za granicą (w ramach grantu Klastra)
 • Promocja działań Partnera podczas aktualnych, tj. realizowanych w danym miesiącu wydarzeń Klastra
 • Wsparcie promocji wybranego wydarzenia Partnera (opcjonalnie)
 • Umieszczenie na stronie lifescience.pl wypowiedzi w formie wywiadu (opcjonalnie)
 • Organizacja przy wsparciu Klastra dnia otwartego i wizyty studyjnej w Waszej organizacji (opcjonalnie)
 • Inne – indywidualnie ustalane (jesteśmy otwarci na Wasze propozycje wspólnych działań i promocji).

Dlaczego warto?

Miesiąc Partnera Klastra to możliwość przedstawienia się i promocji działalności Partnera, wychodzące poza standardową promocję oferty produktów i usług. To dobra okazja dotarcia z własnym przekazem do całego środowiska, w szczególności Waszych aktualnych i perspektywicznych grup docelowych, dostawców, kooperantów, jak również pracowników, bliższych i dalszych interesariuszy.

To możliwość zwrócenia uwagi na różne, ciekawe i czasem mało znane aspekty Waszej działalności, w tym możliwość wzmocnienia promocji własnych wydarzeń, projektów i innych działań. To wyjście ponad standardowy marketing w celu budowania wizerunku, zdobycia zaufania i zwiększenia szans na współpracę. 

Miesiąc Partnera Klastra to wreszcie możliwość efektywnego zaprezentowania się jako  Partner, z którym warto podejmować współpracę w ramach programów i projektów rozwojowych.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji

Rozpoczynamy już teraz i przyjmujemy zgłoszenia na kolejne miesiące tj. do końca roku 2021 r. Podczas jednego miesiąca może promować się tylko jedna firma/instytucja. Proponujemy aby wybór dostosować do swoich bieżących działań,  planów, czy realizacji projektów. Pierwszeństwo w rezerwacji terminu mają Złoci Partnerzy Klastra.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres email jjurecka@lifescience.pl.
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu: +48 512 098 746.

Do Państwa dyspozycji pozostaje luty, lipiec, sierpień i grudzień.