Miesiąc Partnera Klastra

309

Szanowni Państwo,

Od marca 2019 r. uruchamiamy akcję promocji pod nazwą  Miesiąc Partnera Klastra”. Brzmi intrygująco?  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami i  skorzystania!

Na czym polega Miesiąc Partnera Klastra ?

W wybranym miesiącu będziemy wspólnie podejmować działania, których celem będzie szeroka promocja Waszej organizacji. W praktyce działania te obejmują standardowo:

  • Opublikowanie na naszej stronie www minimum 4 tekstów/artykułów dostarczonych przez Partnera, dotyczących działalności, oferty współpracy, planowanych działań, bieżących potrzeb itp.
  • Umieszczenie na stronie www.lifescience.pl dedykowanego bannera reklamowego Partnera.
  • Umieszczenie na stronie lifescience.pl wypowiedzi w formie wywiadu (opcjonalnie)
  • Organizacja przy wsparciu Klastra dnia otwartego i wizyty studyjnej w Waszej organizacji (opcjonalnie).
  • Wsparcie promocji wydarzenia Partnera przygotowywanego w tym okresie
  • Promocja w/w działań poprzez Biuletyn Klastra i media społecznościowe
  • Promocja działań Partnera podczas aktualnych, tj. realizowanych w danym miesiącu wydarzeń Klastra.

Dlaczego warto?

Miesiąc Partnera Klastra to możliwość przedstawienia się i promocji działalności Partnera, wychodzące poza standardową promocję oferty produktów i usług. To dobra okazja dotarcia z własnym przekazem do całego środowiska, w szczególności Waszych aktualnych i perspektywicznych grup docelowych, dostawców, kooperantów, jak również pracowników, bliższych i dalszych interesariuszy. To możliwość zwrócenia uwagi na różne, ciekawe i czasem mało znane aspekty Waszej działalności, w tym możliwość wzmocnienia promocji własnych wydarzeń, projektów i innych działań. To wyjście ponad standardowy marketing w celu budowania wizerunku, zdobycia zaufania i zwiększenia szans na owocną współpracę. 

Miesiąc Partnera Klastra to wreszcie możliwość efektywnego zaprezentowania się jako … Partner, z którym warto podejmować współpracę w ramach programów i projektów rozwojowych.

Podczas jednego miesiąca może promować się tylko jedna firma/instytucja. Proponujemy aby wybór dostosować do swoich bieżących działań,  planów, czy realizacji projektów. Pierwszeństwo w rezerwacji terminu mają Złoci Partnerzy Klastra.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres email fundacja@lifescience.pl.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu: 797 767 882.