Politechnika Krakowska rozwija life science

636
Jedną z przyczyn skuteczności działania INTECH PK we wspieraniu naukowców, jest koncentrowanie się na strategicznych obszarach. Do istotniejszych aren aktywności ekspertów INTECH PK należy life science. Widać to również po liczbie oraz poziomie złożoności projektów, w które angażuje się Politechnika Krakowska będąca właścicielem spółki.

Przyjrzyjmy się więc właśnie tym najciekawszym projektom badawczo-rozwojowym, które zostały wypracowane w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0, realizowanego w ramach umowy konsorcjum wspólnie przez Centrum Transferu Technologii PK oraz INTECH PK – kolejnej edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji.

Urządzenie do osuszania i kremowania miodu oraz wielofunkcyjne urządzenie do obróbki produktów pszczelich

Zespół badawczy w składzie dr inż. Marcin Malec oraz dr inż. Marcin Morawski (Wydział Mechaniczny PK) stworzył wielofunkcyjne urządzenie dla gospodarstw pasiecznych oraz przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i przetwórstwem miodu pszczelego. Kluczową funkcją urządzenia jest osuszanie miodu, który nie spełnia norm oraz dyrektyw UE w zakresie dopuszczalnej zawartości wody w miodzie. Wykorzystuje ono innowacyjną metodę skracającą czas osuszania i redukującą zużycie energii w porównaniu z dostępnymi na rynku produktami. Zaletą urządzenia jest dodatkowa funkcjonalność umożliwiająca dekrystalizację miodu, kremowanie miodu oraz osuszenie pyłku. Korzystając z tego wynalazku, można oszczędzić czas, miejsce oraz ograniczyć koszty zakupu wyposażenia małych i średnich gospodarstw pasiecznych.

Zdjęcie: materiały promocyjne CTT Politechniki Krakowskiej

Nowoczesna forma preparatu na oparzenia zawierająca bioaktywny olejek z lawendy

Zespół dr inż. Małgorzaty Miastkowskiej i dr inż. Elżbiety Sikory pracuje nad wyrobem medycznym, który jako składnik leczniczy zawiera bioaktywny olejek z lawendy. Zastosowanie tego elementu umożliwi głębszą penetrację naskórka, co zwiększy efekt terapeutyczny. Uszkodzona skóra będzie szybciej się regenerować. Duże znaczenie ma też niska lepkość preparatu, dzięki czemu można aplikować preparat bez konieczności dotykania rany. Tym samym, nie dojdzie do podrażnień.

Bioaktywne środki hemostatyczne o zaawansowanych właściwościach biologicznych

Grupa badawcza pod przewodnictwem dra inż. Marka Piątkowskiego pracowała nad biomateriałami, które cechują się biokompatybilnością, zdolnościami sorpcyjnymi oraz biodegradowalnością. Głównym obszarem zastosowania takich hemostatyków jest tamowania krwawienia o różnym stopniu nasilenia i pochodzenia.

Sonochemiczna metoda syntezy API oraz związków bioaktywnych

Zdjęcie: materiały promocyjne CTT Politechniki Krakowskiej

Zespół badawczy pod kierunkiem dr inż. Jolanty Jaśkowskiej skupia swoje wysiłki na stworzeniu technologii otrzymywania w obecności ultradźwięków wybranych znanych leków dostępnych na rynku jak i nowych substancji o potencjalnych właściwościach bioaktywnych. Tym, co najbardziej interesuje innowatorów, są związki o działaniu przeciwnowotworowym oraz oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy. Badacze planują także syntezę grupy nowych związków bioaktywnych o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych oraz ocena ich aktywności.

W swej codziennej pracy specjaliści Centrum Transferu Technologii i spółki INTECH PK dążą do wspierania badań naukowych oraz wdrażania do zastosowań rynkowych innowacyjnych, czasem niszowych rozwiązań, które jednak mają bardzo istotny wpływ na poprawę jakości naszego życia.

Wśród tych najnowszych, jeszcze czekających na debiut rynkowy, szczególną pozycję zajmują poniższe przedsięwzięcia:

Prototyp manipulatora o zmiennym przełożeniu wykonującego mikroruchy 2D

To nowatorskie urządzenie z dziedziny mikromechaniki, które pozwala przenosić ruch komputerowej na mikroruchy narzędzia w płaszczyźnie. Podstawową część manipulatora stanowi stalowy monolit z przewężeniami, które odkształcając się pracują jak przeguby obrotowe. Konstrukcja monolitu umożliwia również zmianę przełożenia ruchu. Ruch myszy lub joysticka jest sygnałem sterującym napędy, które poruszają manipulatorem.

Tłumik wibracji i pulsacji ciśnienia występujących w instalacjach sprężarek wyporowych

Główną cechą tej technologii jest tłumienie pulsacji ciśnienia, które występują w instalacjach sprężarek wyporowych. Jednocześnie, produkt opracowywany przez dra inż. Przemysława Młynarczyka i prof. dra hab. inż. Piotra Cyklisa umożliwia eliminację drgań rurociągu.

Klej konstrukcyjny do zakotwień w podłożach betonowych i murowych

Trio badaczy – dr inż. Aleksander Byrdy, dr inż. Tomasz Majka oraz prof. dr hab. Krzysztof Pielichowski – za cel postawiło sobie wprowadzenie do budownictwa udoskonalonego kleju do zakotwień budowlanych. Dzięki stworzonemu przez siebie rozwiązaniu, możliwe będzie zastosowanie mocowania w podłożach murowych i betonowych elementów konstrukcyjnych ze stali, drewna i tworzyw sztucznych. Kluczowa korzyść zapewniana przez klej to możliwość osadzania stalowych zakotwień budowlanych podczas prac budowlanych prowadzonych w sezonie zimowym. To dlatego, że klej zachowuje swoje właściwości nawet w temperaturze -15oC. Zapewnia przy tym bardzo wysokie parametry przyczepności do większości materiałów budowlanych.

Elementy stolarki antywłamaniowej z użyciem polimerowych materiałów hybrydowych

Działania prowadzone w tym projekcie mają doprowadzić do stworzenia nowatorskiej konstrukcji drzwi. Jej innowacyjność pozwala zastosować materiały inżynierskie do stolarki antywłamaniowej. Można też będzie uzyskać obniżoną palność tego wytworu, stosując odpowiednio dobrane receptury kompozytów hydrożelowych, co przełoży się na dużą atrakcyjność i uniwersalność potencjalnego zastosowania. Wyniki prac badawczo rozwojowych dotyczą opracowania kompaktowego systemu drzwi i futryn antywłamaniowych z użyciem polimerowych materiałów hybrydowych. Jest to produkt – wytwór pochodzący z pogranicza dziedzin inżynierii chemicznej oraz inżynierii materiałowej. 

Przegląd projektów life science pokazuje, z jak różnorodnymi, a jednocześnie złożonymi projektami pracują na co dzień specjaliści Centrum Transferu Technologii i INTECH PK. To najlepszy dowód na ich otwartość oraz gotowość do zaangażowania się w kolejne przedsięwzięcia inicjowane przez naukowców.

Prace przedwdrożeniowe wypracowane w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.