Centrum Transferu Technologii CITTRU – Partner w rozwoju innowacji

545

Centra Transferu Technologii, powołane w celu wykorzystania i wprowadzania do gospodarki wiedzy, wyników badań i prac naukowych, są ważnym punktem na mapie krakowskich instytucji otoczenia biznesu.

Małopolska dysponuje największą liczbą CTT w Polsce. Poza 7 jednostkami powołanymi przy uczelniach wyższych, status centrum ma jeden fundusz inwestycyjny.

Centrum Transferu Technologii CITTRU to jednostka odpowiedzialna za Transfer Wiedzy i Technologii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zespół brokerów oraz pracownicy administracji CITTRU obsługują komercyjną współpracę z podmiotami zewnętrznymi, pośrednicząc w sprzedaży usług badawczych, doświadczenia i wiedzy eksperckiej, na rzecz Zainteresowanych oraz w imieniu uczelnianych Twórców, zarządzając powstającym na Uniwersytecie IP.

W praktyce oznacza to, że brokerzy pośredniczą i koordynują współpracę z uczelnią w wielu sytuacjach:

 • gdy poszukiwana jest innowacyjna technologia, której rozwój i wdrożenie może być opłacalne dla firmy jest naukowego partnera do wspólnego projektu badawczo-wdrożeniowego,
 • gdy poszukiwany jest ekspert, który oceni, zaopiniuje wyniki badań, procedurę etc.,
 • gdy potrzebne jest nowatorskie rozwiązanie wyzwań technologicznych, procesowych, zarządczych w firmie czy instytucji,
 • gdy poszukiwana jest aparatura badawcza, zwłaszcza jeśli na rynku jest unikatowa.

Kadrę naukową i badawczą Uniwersytetu Jagiellońskiego tworzy aktualnie prawie cztery tysiące badaczy będących specjalistami w wyjątkowo szerokim spektrum wiedzy eksperckiej i doświadczenia i pracujących na 16 różnych Wydziałach uczelni.

W dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych obszar szeroko pojętej inżynierii materiałowej i  fizykochemii nanostruktur a także lifescience wyróżniają się, jako rozwijane komplementarnie i międzywydziałowo.

W Laboratoriach UJ i Collegium Medicum UJ, realizowane są nowatorskie projekty wysokiego ryzyka naukowego a także projekty o znacznym potencjale aplikacyjnym. Przykładem może być tu projektowanie związków o pożądanej aktywności biologicznej oraz synteza nowych związków chemicznych – potencjalnych kandydatów na leki, a także wykonanie wszelkich dalszych badań koniecznych na kolejnych etapach oceny tych związków, m.in.  badania farmakologiczne nowych związków, ich komórkowego i molekularnego mechanizmu działania, metabolizmu, farmakokinetyki i biodostępności; badania w zakresie farmakogenetyki i farmakologii molekularnej.

W obszarze nanotechnologii i materiałów wyjątkowo szerokim doświadczeniem mogą pochwalić się Wydziały Chemii oraz Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Zaplecze wiedzy obejmuje nie tylko prowadzenie samych badań, ale również rozwijanie kolejnych innowacji, między innymi w obszarach takich jak:

 • Badania morfologii, topografii, struktury i składu materiałów
 • Badania przemian fazowych
 • Fotokataliza, badania nad reaktywnością powierzchni
 • Materiały dla spintroniki, fizykochemia półprzewodników
 • Cienkie warstwy polimerowe
 • Nowoczesne ogniwa Li-ion
 • Materiały porowate
 • Badania właściwości fizykochemicznych metodami chemii analitycznej.

Przykładem ścisłej współpracy tych Wydziałów może być wspólnie zrealizowany, a w kolejnych latach kontynuowany projekt „Badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki (ATOMIN)” obejmujący zakup i przygotowanie do wykorzystania, również komercyjnego, najnowszej aparatury badawczej oraz powołanie kilka międzywydziałowych Zespołów Laboratoriów.

W usługach świadczonych firmom i instytucjom ogromnym doświadczeniem mogą cieszyć się Naukowcy pracujących w obszarze nauk społecznych, na styku psychologii oraz szeroko pojętych technik zarządzania. Tutaj istotną domeną jest psychologia pracy, zarządzania zespołem, badania motywacji pracowniczej; w tym zakresie prowadzone są szkolenia i audyty. Na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej opracowano narzędziebadawcze do wprowadzania w organizacji lean managementu i innych koncepcji zarządzania procesami. System ocenia dojrzałość kultury organizacji stosując kompleksowe, holistyczne podejście do wdrażania procesowych modeli zarządzania.

Kolejnym przykładem rozwijania innowacji na potrzeby nowoczesnego społeczeństwa są innowacje tworzone w obszarze środowisk symulacyjnych i psychologii gier w Zakładzie psychofizjoligii Wydziału Filozoficznego. Opracowane zostało unikalne know-how, które pomogło w stworzeniu biblioteki danych o stanach emocjonalnych osób użytkujących gogle VR. Dane te pomogą w projektowaniu kolejnych algorytmów umożliwiających stosowanie technik VR w nowych obszarach.

Uniwersytecka oferta badań oraz baza wiedzy i możliwości świadczenia usług oraz rozwijania innowacji na potrzeby firm wciąż się poszerza, a nad koordynacją tych procesów czuwa zespół doświadczonych brokerów CITTRU.

Materiały i treść do powyższego artykułu zostały dostarczone przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Poprzedni artykułTłumaczenia w branży life science – od kuchni!
Następny artykułChcesz usprawnić procesy logistyczne w swojej firmie/instytucji? – Weź udział w szkoleniu!