Czy biopolimery mogą być bardziej zielone?

812

Temat: Czy biopolimery mogą być bardziej zielone?

Wprowadzenieproblem:
Rosnące zainteresowanie nowymi materiałami i kurczące się zasoby paliw kopalnych powodują, że materiały pochodzenia naturalnego przyciągają coraz więcej atencji zarówno naukowców jak i przemysłu. Dzięki swoim właściwościom, takim jak biodegradowalność i biokompatybilność, całkowicie naturalne, produkowane bezpośrednio przez bakterie polihydroksyalkanianiany (PHA) mogą nie tylko zastąpić tradycyjne polimery, ale także znaleźć zupełnie nowe zastosowania w naukach biomedycznych i medycynie. Obecne zaawansowanie prac badawczych oraz wiedza na temat tych materiałów pozwalają na ich implementację na skalę przemysłową, jednak ich cena znacząco obniża atrakcyjność produktów bazujących na tego typu materiałach.

Oferta – rozwiązanie:
Aby podnieść atrakcyjność i upowszechnić polihydroksyalkaniany w produkcji przedmiotów codziennego użytku niezbędne jest obniżenie kosztów produkcji. W tym celu dokonano porównania różnych scenariuszy produkcji biopolimerów i ich wpływu na środowisko z wykorzystaniem oceny cyklu życia (LCA). Przeanalizowano trzy alternatywne scenariusze produkcji polihydroksyalkanianów z oleju roślinnego. Dodatkowo pokazano, że zastosowanie surowców wtórnych, czyli oleju przepracowanego zamiast oleju z pierwszego tłoczenia, daje znaczną poprawę w zakresie kosztów oraz wpływu na środowisko. Biopolimery mają duży potencjał środowiskowy, ale nadal wymagają znacznej poprawy wydajności procesu produkcyjnego.

NAWIĄŻ KONTAKT:
Tomasz Witko
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera

Poprzedni artykułPitch Deck – czyli jak sformułować i przedstawić pomysł na biznes
Następny artykułProekologiczne materiały opakowaniowe