Biopolimery szansą dla gospodarki – perspektywy zastosowań

2463

Wprowadzenieproblem:
Dzięki zintensyfikowanym staraniom naukowców połączonych z dążeniem szeroko rozumianego przemysłu do poszukiwania alternatyw dla tradycyjnych rozwiązań zielona transformacja staje się co raz bardziej realna. Biodegradowalne polimery pochodzenia naturalnego z dnia na dzień ukazują swój potencjał do zastępowania tradycyjnych plastików produkowanych na bazie ropy naftowej. Przykładem takich zielonych zamienników mogą być naturalne poliestry – polihydroksyalkaniany (PHA). Rodzina tych biopolimerów, dzięki swojej różnorodności, stwarza szerokie możliwości ich zastosowań. Są to polimery biodegradowalne a zarazem, ze względu na ich właściwości fizykochemiczne, mogą służyć do produkcji jednorazowych plastikowych przedmiotów codziennego użytku. Z drugiej strony są też biozgodne – a to umożliwia ich zastosowanie do produkcji implantów i innych urządzeń medycznych. 

Oferta – rozwiązanie:
Jednym z potencjalnych panaceum na zaistniałą sytuację mogą być biodegradowalne polimery z rodziny PHA. Możemy pozyskiwać je na drodze fermentacji bakteryjnej z odnawialnych źródeł węgla. Te zielone substraty mogą być produkowane lokalnie, a przed wszystkim mogą stanowić dotychczasowe strumienie odpadowe niezagospodarowywane w odpowiedni sposób. W prezentacji zostaną przedstawione po krótce drogi ich syntezy, właściwości umożliwiające potencjalne zastosowania jak i przyszłe kierunki rozwoju tych technologii.

NAWIĄŻ KONTAKT:
Maciej Guzik
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

Poprzedni artykułRozpuszczalniki głęboko eutektyczne w Zielonej Chemii
Następny artykułBecome part of the ScanBalt Bioeconomy – lets implement great ideas