Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Introduction – the problem:Clean energy transition toward renewable energy resources is one of the key aspect in achieving Sustainable Development Goals. Huge amount of by products that are created within fossil-fuels processing is an emerging environmental issue but also a niche to develop novel, mesoporous materials out of such...
Wprowadzenie - problem:Jakość życia w przestrzeni miejskiej staje się coraz częstszym problemem wynikającym ze współpracy różnych interesariuszy, zwłaszcza w kontekście narastającej uciążliwości zapachowej. Obecność związków zapachowych w otaczającym powietrzu stanowi poważny problem, zwłaszcza dla mieszkańców obszarów bezpośrednio przylegających do zakładów przemysłowych a w szczególności zakładów zajmujących się składowaniem jak...
Wprowadzenie - problem:Poszukiwanie nowych segmentów rozwoju, wydajnych technologii produkcji oraz finalne wdrożenie linii produktów przyjaznych dla środowiska znalazły odzwierciedlenie w strategii Spółki ORLEN Południe S.A. Działalność ORLEN Południe, ukierunkowana na rozwój oferty produktów biorafineryjnych oparta jest na stałym prowadzeniu projektów badawczych i rozwojowych, a także inwestycji ukierunkowanych na transformację...
Introduction – the problem:1 region, 7 specialisations. Małopolska has focused on smart development and is imple-menting it in a consistent way. As a result, Małopolska has become one of the most inno-vative regions in the country. The region has focused on smart growth. We have defined several areas through entrepreneurial...