Presentation of the concept of animation of the Entrepreneurial Process of Discovery and building the management structure of the smart specialization of Małopolska – Life Sciences

1545

Rationale:
Konsorcjum Grupa BST oraz EU Consult na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizuje pilotażowy projekt, którego celem jest animacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania dla jednej z inteligentnych specjalizacji regionu – Nauki o życiu (life science). Proces Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) to kluczowy element nowego podejścia do projektowania i wdrażania strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). PPO pozwala władzom regionalnym na zidentyfikowanie nowych trendów technologicznych i biznesowych postrzeganych przez sektor prywatny, uzyskanie informacji o problemach i oczekiwaniach przedsiębiorstw, a następnie odpowiednią korektę polityki oraz instrumentów wspierania innowacji.
Głównym celem jest prezentacja unikalnego w skali Polskiej podejścia, które doprowadzić ma do zaprojektowania i wdrożenia modelu zarządzania PPO oraz aktywizacja środowisk wszystkich interesariuszy do oddolnego wypracowywania nowych trendów technologicznych i biznesowych.

Kluczowym animatorem w tym projekcie jest Klaster Life Science Kraków.

Details of the offer:
Do współudziału w projekcie zapraszamy wszystkich interesariuszy, w szczególności firmy działające w branżach, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z Naukami o życiu (life Science). Proces Przedsiębiorczego Odkrywania obejmuje bardzo szerokie grono interesariuszy dlatego też do udziału w warsztatach, konsultacjach czy aktywności na platformie zapraszamy ekspertów naukowców i praktyków, instytucje otoczenia biznesu zrzeszające i działające na rzecz branż Life Science. Zapraszamy przedstawicieli Małopolskich Klastrów, Parków technologicznych, Centrów Transferu Technologii, Inkubatorów technologicznych.

NAWIĄŻ KONTAKT:
Joanna Hołub-Iwan
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Grupa BST

Poprzedni artykułColonoAnalysis – Way To The Future
Następny artykułCzy warto inwestować w rozwój firmy w okresie pandemii?