ColonoAnalysis – Way To The Future

1093

Wprowadzenie – problem:
ColonoAnalysis to oprogramowanie do wspomagania pracy endoskopistów podczas wykonywania badań kolonoskopowych.
Sama aplikacja (rozwiązanie informatyczne) ma trzy podstawowe funkcjonalności:
1. Analiza obrazu podczas prowadzenia badania kolonoskopowego mająca na celu zaznaczanie zmian podejrzanych
2. Kolonoskopia porównawcza; tzn. umożliwienie endoskopiście w trakcie wykonywania kolonoskopii jednoczesneowe oglądanie obrazu tego samego odcinka jelita grubego u tego samego pacjenta z poprzedniego badania
3. Kompresja zapisu badania kolonoskopowego – tzn. zapisanie wyników tego badania w minimalnej liczbie bajtów.

ColonoAnalysis to innowacyjny system analizy i kompresji wyników wizyjnych badania endoskopowego, stosowany w diagnostyce jelita grubego lokalizuje zmiany podejrzane, analizuje obraz i zaznacza je na ekranie. ColonoAnalysis umożliwia przechowywanie praktycznie dowolnej liczby badań pacjentów. Radykalnie skraca czas badania, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności i dokładności.
Oprogramowanie umożliwia pokazywanie w trakcie aktualnego badania kolonoskopowego odpowiedniego fragmentu jelita grubego z poprzednich badań, co radykalnie skraca czas lokalizacji np. blizn po usuniętych polipach oraz umożliwia precyzyjne określenie zakresu zmian patologicznych w jelicie. Oprogramowanie wyświetla obraz na osobnym monitorze, tak więc podczas wykonywania badania lekarz widzi obraz z endoskopu w zwykły sposób – na monitorze wózka endoskopowego – oraz widzi dodatkowo drugi ekran z obrazem wyświetlanym przez program ColonoAnalysis.

Oferta – rozwiązanie
Ocena miejsc patologicznych w jelicie grubym w trakcie kolonoskopii z jednoczasowym porównaniem z badaniem historycznym daje dokładniejszą kontrolę miejscową np. u pacjentów z zapaleniem jelita, pozwala na ocenę zakresu zmian zapalnych oraz ich nasilenia, co zwiększa precyzję leczenia pacjentów z tymi schorzeniami. Skrócenie czasu lokalizacji odpowiednich fragmentów jelita powoduje istotne skrócenie czasu całego badania. To z kolei przekłada się na wyższy komfort pacjenta (badania bez analgosedacji) lub skrócenie czasu badania (badania z analgosedacją).

ColonoAnalysis to korzyści w trzech obszarach:

Jako oprogramowanie zmniejszające pojemność przechowywanych danych Zakładając generowanie 4500 filmów w ciągu 2 lata i pamiętając, że racjonalny czas
przechowywania danych powinien wynosić 10 lat (biorąc pod uwagę powtarzanie badań) oznacza to około 22 500 filmów oraz 4 750 TB danych to ponad 760 000 PLN przeznaczonych na zakup samych dysków twardych, bez niezbędnych macierzy, nadmiarowości itd. W wersji skompresowanej (pliki wideo skompresowane do formatu MP4) łączna wielkość zapisanych danych wyniesie 7.5 TB. Na przestrzeni 10 lat szacowana wartość to 37,5 TB. Tymczasem pojedynczy zapis badania wykonany przy pomocy ColonoAnalysis zajmuje około 30MB. Dla rzeczonych 4500 filmów daje to łączną pojemność około 135 GB. Oznacza to poziom oszczędności rzędu 55:1

Jako oprogramowanie do lokalizacji zmian chorobowych ColonoAnalysis wyświetla obraz na osobnym monitorze. Tak więc podczas wykonywania badania lekarz widzi obraz z endoskopu w zwykły sposób – na monitorze wózka endoskopowego – oraz dodatkowo drugi ekran z obrazem wyświetlanym przez ColonoAnalysis.
Jest to ważne, gdyż ma pewność, że widziany obraz w kolumnie endoskopowej nie podlega żadnym modyfikacjom, które mógłby zakłócić proces diagnostyki. Obraz wyświetlany przez ColonoAnalysis na drugim monitorze może przybierać jedną z dwóch form:
• albo jest to obraz z tego samego fragmentu jelita grubego (dokładność centymetrowa) z poprzedniego badania danego pacjenta
• albo jest to obraz z aktualnego badania, ale poddany dodatkowej analizie.
W przypadku opisów porównawczych wykonywanych na bazie wykonywanego badania oraz samego opisu badania poprzedniego, analiza porównawcza bywa, często trudna lub niemożliwa w związku z brakiem wystarczających informacji i precyzji w opisach badań endoskopowych. Identyfikacja przez lekarza zmian chorobowych jest znacznie łatwiejsza, kiedy lekarz jednocześnie porównuje obraz zmienionej powierzchni jelita w badaniu aktualnym i historycznym.

ColonoAnalysis w trakcie badania, na bieżąco zaznacza odpowiednim kolorem – te fragmenty jelita grubego, które najbardziej przypominają obrazem zmiany patologiczne. 
Kluczową funkcjonalnością ColonoAnalysis z punktu widzenia lekarzy jest praca w specjalnym trybie “historycznym”. W trybie tym na głównym monitorze kolumny endoskopowej wyświetlany jest obraz z bieżącego badania zaś na ekranie pomocniczym oprogramowanie wyświetla obraz z tego samego fragmentu jelita grubego (z pewną dokładnością) z wybranego poprzedniego badania. Ruszając endoskopem do przodu i do tyłu uzyskuje się efekt synchronizacji obrazu widzianego na monitorze głównym (w kolumnie) i na monitorze pomocniczym obsługiwanym przez aplikację. Wygląda to w taki sposób, że zapis poprzedniego badania jest sekwencją zdjęć wykonywanych co centymetr zaś poruszanie się endoskopem w głąb i na zewnątrz o odpowiednią liczbę centymetrów, powoduje wyświetlenie odpowiedniego zdjęcia z takiej sekwencji z poprzedniego badania. W czasie takiej pracy obraz wyświetlany przez aplikację jest skokowy (poklatkowy), pozwala to na porównanie wyglądu danego fragmentu jelita z tym samym fragmentem z poprzedniego badania. Jest to szczególnie przydatne w przypadku pacjentów po polipektomiach, podczas lokalizacji blizn w trakcie badań kontrolnych. Lokalizacja takiej blizny jest radykalnie prostsza i szybsza niż w wersji bez oprogramowania.

NAWIĄŻ KONTAKT:
Krzysztof Bucki
AutoID S.A.

Poprzedni artykułSpeedUp Venture Capital Group
Następny artykułPresentation of the concept of animation of the Entrepreneurial Process of Discovery and building the management structure of the smart specialization of Małopolska – Life Sciences