DISH – Digital & Innovation Skills Helix in Health

Jednym z głównych wyzwań stojących przed społecznością europejską są zmiany demograficzne i wpływ jaki mogą za sobą nieść w kontekście systemu opieki zdrowotnej. Wzrastająca średnia długość życia i tendencja starzejącego się społeczeństwa powoduje, że coraz więcej starszych ludzi potrzebuje pomocy opieki zdrowotnej....

O DISH

WYDARZENIA

Cele projektu

  • Zapewnienie jakościowej opieki, pomimo mniejszej ilości środków
  • Wspieranie pracowników opieki zdrowotnej w celu zapewnienia przejrzystości kanałów komunikacji
  • Umożliwienie pacjentom lepszego zaangażowania w dbanie o własne zdrowie.

PARTNERZY PROJEKTU

Partnerzy pochodzą z ośmiu krajów Unii Europejskiej reprezentując odmienne kultury, struktury polityczne, zwyczaje edukacyjne i systemy opieki zdrowotnej