piątek, 15 stycznia 2021

Biznes i nauka razem. Innowacje dla zdrowia i jakości życia

DISH – Digital & Innovation Skills Helix in Health

Jednym z głównych wyzwań stojących przed społecznością europejską są zmiany demograficzne i wpływ jaki mogą za sobą nieść w kontekście systemu opieki zdrowotnej. Wzrastająca średnia długość życia i tendencja starzejącego się społeczeństwa powoduje, że coraz więcej starszych ludzi potrzebuje pomocy opieki zdrowotnej....

Digital Skills for the Health Workforce – platforma transferu i skalowania rozwiązań w ramach...

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium organizowanym w ramach projektu DISH - Digital & Innovation Skills Helix In Health pt. DISH -...

Jak zwiększać kompetencje personelu medycznego w zakresie efektywnego wykorzystywania nowych technologii cyfrowych?

Głównym celem Klastra LifeScience Kraków jest stymulowanie współpracy na rzecz rozwijania i wdrażania innowacyjnych technologii, usług i  produktów „dla zdrowia i jakości...

Koordynator projektu

Sygehus Søderjylland

Partnerzy projektu

South Denmark European Office

Western Norway University

University College Lillebælt

Welfare Tech

Norwegian Smart Care Cluster

Vaksdal Municipality

LaFe Hospital

Politecnique University of Valencia

Polibienestar (University of Valencia)

ECHAlliance

EHMA

Liverpool CCG

Edge Hill University

eHealth City Cluster

University of Lubeck

BIOCON VALLEY GMBH

University Medical Center

Klaster LifeScience Krakow

Budżet projektu

1,000,000.00 EUR

Czas trwania projektu

1 czerwca 2019 – 31 października 2021