DISH – Digital & Innovation Skills Helix in Health

Jednym z głównych wyzwań stojących przed społecznością europejską są zmiany demograficzne i wpływ jaki mogą za sobą nieść w kontekście systemu opieki zdrowotnej. Wzrastająca średnia długość życia i tendencja starzejącego się społeczeństwa powoduje, że coraz więcej starszych ludzi potrzebuje pomocy opieki zdrowotnej. Służba zdrowia znajduje się pod presją biorąc pod uwagę niedobory pracowników i braki w finansowaniu.

W odpowiedzi na te wyzwania opracowywana jest szeroka gama rozwiązań w zakresie e-zdrowia, której celem jest:

  1. Zapewnienie jakościowej opieki, pomimo mniejszej ilości środków
  2. Wspieranie pracowników opieki zdrowotnej w celu zapewnienia przejrzystości kanałów komunikacji
  3. Umożliwienie pacjentom lepszego zaangażowania w dbanie o własne zdrowie.

Mankamentem dla całej Europy jest fakt, że wiele z tych rozwiązań nie przechodzi do etapu wdrożenia, ponieważ:

  • rozwiązania były zbyt często rozwijane bez bliskiej współpracy z pracownikami służby zdrowia
  • brakowało ogólnej wiedzy z zakresu cyfryzacji i e-zdrowia wśród personelu
  • istniały bariery we wprowadzaniu zmian w praktykach organizacyjnych, modelach działania, które pozwoliłyby na wdrożenie sprytnych rozwiązań.

Projekt DISH ma na celu rozwinięcie trzech koncepcji:

  1. „jednostki wdrożenia innowacji” (learning innovation unit) – polegającej na wdrożeniu schematu i zasady współpracy przy wdrażaniu nowych rozwiązań, w partnerstwie pomiędzy jednostką medyczną, personelem i dostawcą technologii;
  2. „szkoleń w miejscu pracy” (on the job training) – polegającej na wdrożeniu programu szkolenia na stanowisku pracy, wg schematu zapewniającego pracownikom opieki zdrowotnej pozyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania nowych technologii cyfrowych;
  3. „oceniania i potwierdzania kompetencji” (competence evaluation and validation) – polegającej na wdrożeniu systemu oceny, który zapewni pracownikom potwierdzenie posiadanych kompetencji.

Partnerzy w projekcie pochodzą z ośmiu krajów Unii Europejskiej, reprezentując odmienne kultury, struktury polityczne, zwyczaje edukacyjne i systemy opieki zdrowotnej. Mając na uwadze różnorodność takiego zespołu potrzebne jest indywidualne podejście i elastyczność w testowaniu koncepcji, aby umożliwić efektywny transfer wiedzy.

Więcej o projekcie:

O DISH

Koordynator projektu

Sygehus Søderjylland

Partnerzy projektu

South Denmark European Office

Western Norway University

University College Lillebælt

Welfare Tech

Norwegian Smart Care Cluster

Vaksdal Municipality

LaFe Hospital

Politecnique University of Valencia

Polibienestar (University of Valencia)

ECHAlliance

EHMA

Liverpool CCG

Edge Hill University

eHealth City Cluster

University of Lubeck

BIOCON VALLEY GMBH

University Medical Center

Klaster LifeScience Krakow

Budżet projektu

1,000,000.00 EUR

Czas trwania projektu

1 czerwca 2019 – 31 października 2021