Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

How systematic approach helps to facilitate digital competencies of the health care professionals?

The various problems of the competencies of the healthcare personnel have been investigated in the phase of selection of the cases to be involved in the DISH project activities. This investigation aimed to identify...
Dish Final conference

Jak pracownicy służby zdrowia pozyskali cyfrowe umiejętności?

Odpowiedź na to pytanie uzyskacie biorąc udział w konferencji Bridging the digital gap: how the healthcare workforce can obtain innovative and digital skills, organizowanej przez Konsorcjum DISH – Digital & Innovation Skills Helix in...

Kompetencje cyfrowe w medycynie – potrzeby i perspektywy

Czego udało się dokonać w ramach DISH - DIGITAL & INNOVATION SKILLS HELIX IN HEALTH? Jakie są plany na przyszłe działania w obszarze podnoszenia kompetencji cyfrowych w służbie zdrowia? Jaką rolę może odegrać grupa...

Pandemia COVID-19 – szansą na wzmocnienie kompetencji cyfrowych personelu medycznego

Pojawienie się COVID-19 przyczyniło się do masowego przejścia na pracę zdalną, rozwoju nowych technologii, a co za tym idzie wzrostu zainteresowania rozwiązaniami z zakresu e‑zdrowia oraz zaistnienia konieczności umacniania kompetencji cyfrowych personelu medycznego. Pandemia...