piątek, 23 kwietnia 2021

Biznes i nauka razem. Innowacje dla zdrowia i jakości życia

Pandemia COVID-19 – szansą na wzmocnienie kompetencji cyfrowych personelu medycznego

Pojawienie się COVID-19 przyczyniło się do masowego przejścia na pracę zdalną, rozwoju nowych technologii, a co za tym idzie wzrostu zainteresowania rozwiązaniami z zakresu e‑zdrowia oraz zaistnienia konieczności umacniania kompetencji cyfrowych personelu...

Digital Skills for the Health Workforce – platforma transferu i skalowania rozwiązań w ramach...

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium organizowanym w ramach projektu DISH - Digital & Innovation Skills Helix In Health pt. DISH - Digital Skills for the Health Workforce - European Reference Group...

Jak zwiększać kompetencje personelu medycznego w zakresie efektywnego wykorzystywania nowych technologii cyfrowych?

Głównym celem Klastra LifeScience Kraków jest stymulowanie współpracy na rzecz rozwijania i wdrażania innowacyjnych technologii, usług i  produktów „dla zdrowia i jakości życia”. Jednym z działań, jakie aktualnie realizujemy we współpracy międzynarodowej...

DISH – Digital & Innovation Skills Helix in Health

Jednym z głównych wyzwań stojących przed społecznością europejską są zmiany demograficzne i wpływ jaki mogą za sobą nieść w kontekście systemu opieki zdrowotnej. Wzrastająca średnia długość życia i tendencja starzejącego się społeczeństwa...