DISH – Digital & Innovation Skills Helix in Health

1685

Jednym z głównych wyzwań stojących przed społecznością europejską są zmiany demograficzne i wpływ jaki mogą za sobą nieść w kontekście systemu opieki zdrowotnej. Wzrastająca średnia długość życia i tendencja starzejącego się społeczeństwa powoduje, że coraz więcej starszych ludzi potrzebuje pomocy opieki zdrowotnej. Służba zdrowia znajduje się pod presją biorąc pod uwagę niedobory pracowników i braki w finansowaniu.

W odpowiedzi na te wyzwania opracowywana jest szeroka gama rozwiązań w zakresie e-zdrowia, której celem jest:

  1. Zapewnienie jakościowej opieki, pomimo mniejszej ilości środków
  2. Wspieranie pracowników opieki zdrowotnej w celu zapewnienia przejrzystości kanałów komunikacji
  3. Umożliwienie pacjentom lepszego zaangażowania w dbanie o własne zdrowie.

Mankamentem dla całej Europy jest fakt, że wiele z tych rozwiązań nie przechodzi do etapu wdrożenia, ponieważ:

  • rozwiązania były zbyt często rozwijane bez bliskiej współpracy z pracownikami służby zdrowia
  • brakowało ogólnej wiedzy z zakresu cyfryzacji i e-zdrowia wśród personelu
  • istniały bariery we wprowadzaniu zmian w praktykach organizacyjnych, modelach działania, które pozwoliłyby na wdrożenie sprytnych rozwiązań.

Projekt DISH ma na celu rozwinięcie trzech koncepcji:

  1. „jednostki wdrożenia innowacji” (learning innovation unit) – polegającej na wdrożeniu schematu i zasady współpracy przy wdrażaniu nowych rozwiązań, w partnerstwie pomiędzy jednostką medyczną, personelem i dostawcą technologii;
  2. „szkoleń w miejscu pracy” (on the job training) – polegającej na wdrożeniu programu szkolenia na stanowisku pracy, wg schematu zapewniającego pracownikom opieki zdrowotnej pozyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania nowych technologii cyfrowych;
  3. „oceniania i potwierdzania kompetencji” (competence evaluation and validation) – polegającej na wdrożeniu systemu oceny, który zapewni pracownikom potwierdzenie posiadanych kompetencji.

Partnerzy w projekcie pochodzą z ośmiu krajów Unii Europejskiej, reprezentując odmienne kultury, struktury polityczne, zwyczaje edukacyjne i systemy opieki zdrowotnej. Mając na uwadze różnorodność takiego zespołu potrzebne jest indywidualne podejście i elastyczność w testowaniu koncepcji, aby umożliwić efektywny transfer wiedzy.

Więcej informacji w ulotce oraz na stronie projektu DISH


DISH is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key Action 2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices – Sector Skills Alliances

Poprzedni artykułZapotrzebowanie: folia PET o grubości 0,5, transparentna
Następny artykułJak zrobić prostą jednorazową przyłbicę ochronną