Poznaj inicjatywy w ramach klastrów tematycznych w II filarze programu Horyzont Europa

76
Źródło: www.kpt.gov.pl

Już pod koniec maja zapraszamy do udziału w wiosennej edycji wydarzenia Tydzień z Klastrami, która tak jak w minionym roku odbędzie się w formie online.

Wiosenny Tydzień z Klastrami to cykl spotkań informacyjnych na temat bieżących konkursów lub inicjatyw, podejmowanych w ramach sześciu szerokich klastrów tematycznych w II filarze programu Horyzont Europa.

Filar II – Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa, z budżetem ponad 53 mld euro – mierzy się z wyzwaniami, przed którymi stoi Europa i świat: od walki z rakiem po przystosowanie się do zmian klimatu, ochronę dziedzictwa kulturowego, przyjazne i ekologiczne miasta, ochronę wód i oceanów, czy też zapewnienie zdrowych gleb z myślą o zdrowej żywności, zdrowiu ludzi, o przyrodzie i klimacie. Ważnym wyzwaniem jest także zwiększenie konkurencyjności przemysłowej Europy oraz dostarczanie najnowocześniejszych technologii.

Udział w konkursach mogą wziąć MŚP, ale także startupy, instytuty badawczo-naukowe, uczelnie oraz jednostki administracji publicznej. Projekty realizowane są w międzynarodowych konsorcjach.

Naukowcy i innowatorzy mają możliwość  aplikowania o dofinansowanie projektów na różnych poziomach gotowości technologicznej. Dofinansowanie to może sięgać od 1 do ponad 20 mln euro.

Tematyka projektów musi odpowiadać na wyzwania określone w programach pracy poszczególnych konkursów.

Organizowane przez KPT spotkania mają na celu przybliżenie tematyki konkursów na rok 2022 oraz przedstawienie informacji dotyczących różnych inicjatyw podejmowanych w klastrach. Eksperci omówią zasady uczestnictwa w projektach, a zaproszeni beneficjenci podzielą się z uczestnikami wydarzenia swoimi doświadczeniami i praktycznymi wskazówkami.

Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zaprosili urzędników KE, doświadczonych ekspertów zaangażowanych w proces przygotowania i implementacji konkursów oraz realizatorów projektów. Spotkania odbędą się w dniach 23-30 maja 2022.

Agenda wydarzenia oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.kpt.gov.pl

Poprzedni artykułJak z pomocą internetu zdobyć klientów w nowej rzeczywistości?
Następny artykułZgadnij KTO kryje się za zagadkowym tekstem? – quiz dla Partnerów Klastra