Innowacje na rzecz społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju – warsztaty online dla MŚP

105

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego przygotowało dla przedsiębiorców z sektora MŚP bezpłatne warsztaty dotyczące zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy spotkań poszerzą i uporządkują wiedzę na temat odpowiedzialnego biznesu, dowiedzą się, jak strategia CSR może stać się źródłem innowacji w firmie, a także otrzymają indywidualne wskazówki i przećwiczą praktyczne narzędzia do stosowania w biznesie na co dzień.

Dynamicznie zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze skłaniają przedsiębiorstwa do bardziej odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem swojego wpływu na otoczenie społeczne i środowiskowe. Zależy nam, aby podczas warsztatów przedsiębiorcy otrzymali solidną dawkę wiedzy o  odpowiedzialnym biznesie. W dobie pandemii CSR stawia przed firmami nowe wyzwania, dlatego przygotowaliśmy dla uczestników warsztatów bogaty zestaw informacji uzupełniony ćwiczeniami praktycznymi. Będzie również możliwość indywidualnych konsultacji z naszymi ekspertami
– mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Program warsztatów będzie dotyczył znaczenia innowacji dla zrównoważonego rozwoju i możliwości wykorzystania wsparcia na projekty innowacyjne ważne z punktu widzenia regionu, w którym będą odbywać się warsztaty.

Warsztaty mają charakter bezpłatny i realizowane są w ramach cyklu warsztatów regionalnych realizowanych w 2020 r. w Krakowie. Warsztaty odbędą się 17 września 2020 r. w formie online. Obecnie trwa rejestracja na każdy z pięciu warsztatów, więcej informacji na stronie.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach:

  • poznasz praktyczne narzędzia, które pozwolą Ci zarządzać obszarami wpływu przedsiębiorstwa na co dzień,
  • zwiększysz swoją konkurencyjności na rynku poprzez zastosowanie elementów CSR i SDG,
  • nauczysz się jak krok po kroku budować strategię rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o CSR,
  • dowiesz się jakie innowacje pozwolą Ci zmienić model biznesowy tak by osiągać korzyści ze zrównoważonego rozwoju,
  • uporządkujesz wiedzę z zakresu standardów odpowiedzialnego biznesu.

Program warsztatów składa się z trzech bloków tematycznych:

  • teoretycznego – wprowadzającego w zagadnienia związane z tematyką CSR i SDG,
  • regionalnego – w jaki sposób można połączyć wyzwania w danym regionie z CSR oraz innowacją dla zrównoważonego rozwoju,
  • praktycznego – w którym poznają Państwo praktyczne narzędzia zastosowania zasad CSR oraz celów SDGs w swoim przedsiębiorstwie.

Pomysł na realizację warsztatów powstał w grupie roboczej do spraw innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju działającej przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Zespół i jego grupy robocze tworzą platformę współpracy administracji rządowej z partnerami reprezentującymi różne środowiska społeczno-gospodarcze. Celem ich działania jest wypracowanie praktycznych instrumentów wsparcia dla biznesu i innych organizacji w upowszechnianiu zasad odpowiedzialnego biznesu i transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Prace grupy roboczej, która przygotowała warsztaty, koordynuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W związku panującym zagrożeniem związanym z pandemią COVID-19, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zdecydowało się na przeprowadzenie warsztatów w formie online. Rejestracja na poszczególne wydarzenia dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-dsinnowacji-dla-zrownowazonego-rozwoju-i-csr

Zachęcamy do udziału!

Źródło: Małopolska.pl