Horizon 2020 Green Deal Call; Farm to Fork Strategy – warsztaty informacyjne

585

Zapraszamy do udziału w warsztatach o charakterze informacyjno – projektowym, organizowanych przez ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) w ramach działania Green Deal call area 6: Farm to Fork, które odbędą się w dwóch turach w dniu 15 września 2020 roku, w godzinach od 11:00 do 16:00.

Projekt Green Deal: Farm to Fork – jest strategicznym planem mającym na celu stworzenie zrównoważonej gospodarki UE poprzez przeciwdziałanie stratom, powstrzymanie zmian klimatu oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.

Warsztaty skupią się w szczególności na regionalnym i lokalnym ekosystemie badań i innowacji oraz zaangażowaniu szerokiego grona interesariuszy w celu promocji zrównoważonych i zdrowych systemów żywienia społecznego przy jednoczesnym zapewnieniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych podstaw bezpieczeństwa.

Warsztaty podzielone są na dwie części: sesję informacyjną i sesję dotyczącą rozwoju projektu.

SESJA 1: Kontekst polityczny – Farm to Fork and the European Green Deal (11.00-13.00)

Sesja ta obejmuje prezentacje strategii Farm to Fork i European Green Deal, a także trzy tematy regionalne, z których każdy dotyczy jednego z wyzwań przedstawionych w agendzie w obszarze „Area 6: Farm to Fork” m.in:

  • Gospodarka neutralna dla klimatu
  • Przedsiębiorstwa spożywcze neutralne dla klimetu
  • Zależność od szkodliwych pestycydów
  • Zależność od stosowania środków antybakteryjnych
  • Straty i marnowanie żywności na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego
  • Zdrowa i zrównoważona dieta

SESJA 2: Warsztaty facylitacyjne (14.00-16.00)

Sesja ta skupi się w całości na obszarze „Area 6: Farm to Fork” wyszczególnionym w agendzie spotkania, kładąc szczególny nacisk na wymiar regionalny i lokalny oraz podejście wielopodmiotowe.

Warsztaty ułatwiające realizację projektu zorganizowane będą wokół zestawu wirtualnych pokoi dyskusyjnych, w których omówione zostaną pomysły na projekt wybrane podczas zaproszenia: Call for project ideas – Farm to Fork Strategy and the Horizon 2020 Green Deal.

Do udziału w tej sesji organizatorzy zapraszają przede wszystkim ekspertów w tej dziedzinie, dysponujących fachową wiedzą i chęcią omówienia realizowanych projektów.

Sesja dotycząca rozwoju projektu jest otwarta zarówno dla członków ERRIN, jak i partnerów zewnętrznych.


Więcej informacji na stronie organizatora wydarzenia: https://errin.eu/events/information-and-project-facilitation-workshop-farm-fork-strategy-and-horizon-2020-green-deal

Agenda spotkania dostępna jest do pobrania online.

Poprzedni artykułInnowacje na rzecz społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju – warsztaty online dla MŚP
Następny artykułProBio Małopolska 2.0