Co zmienia nowe rozporządzenie UE o danych nieosobowych?

924

Czy wiesz, że po roku obowiązywania RODO, od 28 maja 2019 musi być stosowane rozporządzenie o swobodnym przepływie  danych nieosobowych?

W dniu 18 grudnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej.

Przykładami  danych nieosobowych  są  algorytmy informatyczne, dane generowane  przez maszyny,  zanonimizowane zbiory danych wykorzystywane do medycznych analiz big data, informacje dotyczące przeglądanych stron internetowych nie związanych z danymi wskazującymi na tożsamość osoby fizycznej  lub pozwalającymi  na ustalenie tożsamości takiej osoby itd.

Odmiennie aniżeli w przypadku RODO, przedmiotowa regulacja ma na celu zwiększenie swobody przy przetwarzaniu danych. Ułatwienie to musi jednak przebiegać w sposób systematyczny i z uwzględnieniem warunków przewidzianych w rozporządzeniu i wskazaniach Komisji Europejskiej.

5 czerwca, w środę, zapraszamy serdecznie na Drugie Śniadanie VIP Klastra LifeScience Kraków, na którym ten temat zostanie omówiony przez naszych Ekspertów.

Przyjrzymy się bliżej następującym punktom:

 • Dane nieosobowe i osobowe – różnice definicyjne i interpretacyjne
  Aspekty praktyczne i prawne w funkcjonowaniu obu Rozporządzeń UE  – identyfikacja i stosowanie w obszarach, których dotyczą
 • Rozporządzenie o przetwarzaniu danych a BigData, AI, machine learning, IoT, cloud computing
 • „Własność” i korzystanie z danych użytkowników w kontekście badania zachowań i preferencji
 • Normy techniczne
 • W jakim kierunku będą kształtowane wzorce umowne
 • Samoregulacja dostawców usług

Spotkanie poprowadzą Eksperci z Kancelarii Chałas i Wspólnicy
specjalizującej się w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych – najliczniejszą grupę Klientów stanowią wiodące zagraniczne koncerny. Na polskim i europejskim rynku kancelaria znana jest z realizacji dużych i skomplikowanych projektów oraz transakcji. Usługi prawne obejmują wszystkie obszary prowadzenia działalności gospodarczej. Dominującymi specjalizacjami są: proces, prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia, własność intelektualna, life science and healthcare, obsługa rynków wschodnich.

Czekamy na Państwa w środę, 5  czerwca   2019 roku,  w restauracji Kolanko Nº 6, przy ul. Józefa 17 na krakowskim Kazimierzu.

Zapisy przyjmowane są za pośrednictwem FORMULARZA. Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

ZASADY DRUGICH ŚNIADAŃ VIP KLASTRA LIFESCIENCE KRAKÓW:

 1. Na Śniadania VIP zapraszamy przede wszystkim Członków Klastra LifeScience Kraków – osoby reprezentujące zarząd, władze lub inne organy decyzyjne a także zaproszeni goście. Czekamy również na osoby wyrażające chęć wstąpienia w nasze szeregi.
 2. Uczestnicy płacą za siebie i swoich gości. Złoty Partner Klastra nie płaci za pierwszą osobę.
 3. Koszt śniadania wynosi 28 zł od osoby, płatne elektronicznie przy zgłoszeniu udziału (opcja polecana) lub na miejscu gotówką – dla zainteresowanych wystawimy fakturę za usługi biznesowe.
 4. Tematy ustalamy z wyprzedzeniem 2-3 spotkań. Za każdym razem powiemy krótko, co ważnego dzieje się w Klastrze. Zawsze pozostawimy też czas na „sprawy inne”.

Formułę Śniadań dopasowujemy do oczekiwań uczestników.

W kilku słowach o naszych Ekspertach:

Dr hab. Bogdan Fischer, Partner, Radca prawny

Ekspert prawny z 20 letnim doświadczeniem w prawie mediów, nowych technologii oraz ochronie danych osobowych. Autor licznych publikacji naukowych w tym monografii oraz komentarzy w powyższym zakresie. Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ceniony prelegent wielu konferencji i debat naukowych poświęconych zagadnieniom związanym
z danymi osobowymi i RODO. Arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Dr  Joanna Uchańska; Szef Praktyki Life Science and Healthcare, Radca prawny, Managing Associate, Koordynator obsługi prawnej

Radca Prawny w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, Szef Praktyki Life Science and Healthcare oraz wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się prawnymi aspektami life science, przede wszystkim w branżach biotechnologicznej, farmaceutycznej, medycznej, spożywczej i beauty. W obszarze jej zainteresowań jest także prawo własności przemysłowej, prawo cywilne i ochrona dóbr osobistych. Doradza zarówno podmiotom gospodarczym, jaki i klientom indywidualnym. Członek organizacji branżowych, w tym Krajowej Rady Suplementów i Odżywek (członek zarządu). Napisała kilkadziesiąt artykułów naukowych i branżowych m.in. na temat prawa własności intelektualnej, prawa medycznego, farmaceutycznego, spożywczego, czy kosmetycznego

Poprzedni artykułClostridioides difficile – wyzwanie medycyny XXI wieku
Następny artykułBiophage Pharma S.A. – Bohater 'Miesiąca Partnera Klastra’ w maju