Biogospodarka – Warsztaty SIG

warsztaty awangarda bloom

W ramach projektu „Otwarte spotkania grup tematycznych Klastra” odbędą się warsztaty, których tematem przewodnim będzie biogospodarka.

Warsztaty odbędą się w różnych terminach i lokalizacjach:

  • 19 września w Chrzanowie o godz. 10:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej na ulicy Broniewskiego 10C
  • 8 października w Nowym Sączu o godz. 10:00, w Fundacji Sądeckiej przy ul. Władysława Barbackiego 57
  • w listopadzie w Brzesku (termin i miejsce do potwierdzenia)

Ilość miejsc jest ograniczona. Zapraszamy do udziału!

Spotkanie ma za zadanie przedstawienie możliwości zwiększenia efektywności działania przedsiębiorstw poprzez zmianę podejścia do procesów biznesowych, w których występuje problem odpadów, w szczególności odpadów pochodzenia biologicznego. Niezależnie od miejsca w łańcuchu wartości, odpady mogą być wykorzystane jako wartościowy surowiec, ale niezbędne jest w tym celu systemowe podejście i współpraca wykraczająca poza tradycyjne porozumienia typu dostawca- odbiorca. 

Celem warsztatów jest przedstawienie przykładów i dobrych praktyk w zakresie rozwijania i wdrażania efektywnych rozwiązań wykorzystujących np. gospodarkę w obiegu zamknietym oraz identyfikowanie zasobów, możliwości oraz barier wdrożenia takich rozwiazań lokalnie, przez uczestników spotkania. 

Uczestnicy warsztatów będą mogli wstepnie ocenić, czy istnieje potencjał do zwiększenia efektywności ich działałności biznesowej poprzez wdrożenie innowacji organizacyjnych, procresowych lub produktowych w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym. Warsztaty mają charakter orientacyjny i będą etapem umożliwiajacym w efekcie przygotowanie konkretnych propozycji projektowych, w których beneficjentami bedą uczestnicy spotkania.

Program spotkania:

  1. Prezentacja programu SIG Biogospodarka w ramach działań Klastra LifeScience Kraków – możliwości i korzyści zaangażowania i współpracy.
  2. Studia przypadku – łańcuch wartości w przypadku odpadów pochodzenia biologicznego. Przykłady z Danii i Szwecji. 
  3. Analliza procesów i łańcuchów wartości na podstawie działalności uczestników spotkania. Podejście systemowe.
  4. Podsumowanie i wnioski.

19 Września, Chrzanów:
Zapisy przyjmowane są za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Zapisz się


8 Października, Nowy Sącz
Zapisy przyjmowane są za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
.

Zapisz się

Spotkania organizowane są przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego

Zajrzyj na BLOG Klastra!

#LSOS19