Blog

Blog

Z życia Klastra LifeScience KRAKÓW

Wielu przedsiębiorców marzy o tym, aby ich marka stała się szeroko rozpoznawalna i obecna w mediach. Jeśli jesteś jednym z nich, zanim podejmiesz się współpracy z dziennikarzami, zadaj sobie kilka pytań. Sprawdzić czy aby na pewno jesteś przygotowany na samodzielne budowanie relacji z przedstawicielami mediów. 1 Co chcę przekazać? Może już masz upatrzony tytuł prasowy, w którym widzisz swój produkt lub własne nazwisko. Zanim jednak wyślesz pierwszego maila do dziennikarza, pamiętaj, że Twoim celem nie jest pojawienie się w danej gazecie, tylko trafienie do odpowiedniej grupy docelowej. Dokonaj analizy swoich klientów i zastanów się, jak możesz do nich dotrzeć, zbudować swoją wiarygodność i zwiększyć...
Clostridioides (wcześniej: Clostridium) difficile to Gram-dodatnie, ściśle beztlenowe, sporujące bakterie, które są jedną z głównych przyczyn biegunek poantybiotykowych, zwłaszcza u pacjentów hospitalizowanych. Do istotnych czynników ryzyka zakażenia C. difficile należy przede wszystkim stosowanie antybiotyków,  szczególnie z grupy beta-laktamów, fluorochinolonów oraz klindamycyna, które zaburzają naturalną florę jelitową. Mikrobiota jelitowa nawet po dwóch latach od zakończenia antybiotykoterapii może nie powrócić do stanu sprzed terapii. Innymi czynnikami ryzyka rozwoju zakażenia C. difficile jest pobyt w szpitalu, immunosupresja, choroby nowotworowe, współistniejące choroby jelit oraz podeszły wiek pacjenta. Zakażenia C. difficile w ponad 70% dotyczą pacjentów hospitalizowanych, szczególnie w oddziałach intensywnej terapii. Czynniki wirulencji Clostridioides difficile Głównym czynnikiem wirulencji szczepów C. difficile są toksyny, zaś choroby jelit wywołane są wyłącznie...
Oporność na antybiotyki – narastający problem W związku z narastaniem oporności bakterii na leki przeciwdrobnoustrojowe, istnieje rynkowa potrzeba stworzenia produktów niebędących antybiotykami ani chemioterapeutykami, które będą mogły zostać zastosowane w terapii, ograniczając tym samym presję związaną ze stosowaniem środków przeciwdrobnoustrojowych i zapobiec szerzeniu się oporności. Jest to spełnienie założeń zaproponowanych przez Komisję Europejską, dotyczących konieczności opracowania nowych, skutecznych środków przeciwdrobnoustrojowych lub rozwiązań alternatywnych do celów leczenia. Badacze wskazują na potrzebę wytworzenia alternatywnych metod leczenia zakażeń wywołanych przez patogeny wielolekooporne (Boucher et al., 2009; Nordmann et al., 2012). Podkreślają oni, że rozwiązaniem problemu antybiotykooporności szczepów niekoniecznie jest poszukiwanie całkiem nowych metod leczenia, ale zamiast tego – odkrycie na nowo metod stosowanych w przeszłości i niejako zapomnianych, między innymi...
Termin „mikrobiom” został zaproponowany w 2001 r. przez Joshua Lederberga dla określenia zespołu wszystkich mikroorganizmów człowieka, zarówno komensalnych, symbiotycznych jak i patogennych, które dzielą z nami naszą przestrzeń życiową. Obecnie „mikrobiota” oznacza wszystkie drobnoustroje, czyli bakterie, grzyby, wirusy i archeony, zasiedlające organizm człowieka, natomiast termin „mikrobiom” oznacza zbiór ich genomów.  W piśmiennictwie naukowym pojęcia „mikrobiota” oraz „mikrobiom” zastąpiły pojęcie „mikroflora”. Mikrobiom w organizmie  człowieka lokalizuje się w określonych miejscach np. skóra, jama ustna i górne drogi oddechowe, układ rozrodczy oraz układ pokarmowy. Szacuje się, że liczebność komórek mikrobiomu przewyższa 10-krotnie liczbę komórek budujących organizm zdrowego człowieka, a jego masa wynosi ok. 2 kg. Najliczniejszy oraz najbardziej zróżnicowany jest mikrobiom przewodu pokarmowego i to jemu poświęca się najwięcej...
Nie chodzi ani o doradztwo zawodowe, ani o coaching. Superwizja to indywidualne szkolenie oparte na współpracy trenera (superwizora) z klientem. Nowa metoda pracy zyskuje popularność, ma bowiem jasne reguły gry oraz metodykę opartą na otwartym dzieleniu się wiedzą i umiejętnościami. Superwizja jest propozycją idealną dla tych klientów, którzy cenią sobie indywidualne podejście oraz partnerską wspólpracę. To metoda, w której celem superwizora jest maksymalne dostosowanie ćwiczeń do potrzeb klienta (superwizanta) w celu osiągnięcia przez tego ostatniego wymiernych rezultatów zawodowych. Jak i gdzie się sprawdzi? W zmianie lub poszukiwaniu pracy, treningu rozmów biznesowych albo… w przygotowaniu rozprawy doktorskiej czy prezentacji habilitacyjnej. Z kim i jak pracuje superwizor? Wśród superwizantów są zarówno doktoranci, jak i...