Blog

Z życia Klastra LifeScience KRAKÓW

Czym są Parki technologiczne? Pierwszy park technologiczny w Polsce utworzono w maju 1995 r. w ramach Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Trzy lata później powstały kolejne trzy parki: Krakowski Park Technologiczny, Wrocławski Park Technologiczny oraz Park Naukowo-Technologiczny Politechniki Koszalińskiej. Jednak co ciekawe, dopiero w 2002 roku w polskim ustawodawstwie zdefiniowano pojęcie „parku technologicznego”. Definicja ta pojawiła się w ustawie o finansowym wspieraniu inwestycji i mówi, że przez „park technologiczny należy rozumieć zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w...
Pewnie zastanawiacie się co to właściwie jest? Bioaktywna żywność?! Żywność przyszłości? I może sądzicie, że to żywność prosto z laboratorium przyszłości. Otóż prawie! Żywność bioaktywna jest projektowana tak, aby była szczególnie bogata w wybrany bioaktywny składnik, zatem może powstawać także w laboratorium! Jednakże wszystko możliwe jest tylko dzięki sile natury!  Składniki bioaktywne to podstawowe składniki odżywcze (np. białka, tłuszcze), a także związki nieodżywcze (np. polifenole, probiotyki, błonnik) naturalnie występujące w surowcu lub produkcie, który został poddany procesowi technologicznemu, a co więcej mają one wpływ na funkcje fizjologiczne i metaboliczne naszego organizmu.
Medycyna integracyjna jest nowym, innowacyjnym podejściem do terapii, w którym medycynę konwencjonalną (zachodnią) łączy się z metodami alternatywnymi o udowodnionej naukowo skuteczności, m.in. metodami tradycyjnej medycyny chińskiej (TCM)  takimi, jak terapia ziołami, akupunktura, akupresura, bańki, chińska gimnastyka zdrowotna (Tai Chi i Qigong) oraz masaż.  Na czym polega problem? W dzisiejszych czasach podkreśla się potrzebę zindywidualizowanego, holistycznego podejścia do pacjenta, zgodnie z którym pacjent korzysta ze wszystkich możliwych technik terapeutycznych służących poprawie dobrostanu człowieka.  Medycyna konwencjonalna (zachodnia) coraz częściej staje jednak przed problemem braku dalszych skutecznych metod leczenia, opcjonalnych technik terapeutycznych, szczególnie w przypadku chorób przewlekłych i nowotworowych. Często leczenie koncentruje się głównie na...
Założenie firmy opartej o innowacyjny pomysł może wydawać się skomplikowanym przedsięwzięciem. Na bazie swoich doświadczeń z akademickimi spin-offami, specjaliści z INTECH PK wypracowali model działania, który pozwala na wystartowanie z własną firmą w zaledwie pięciu krokach. INTECH PK został powołany jako spółka celowa Politechniki Krakowskiej z założeniem, że jej działalność koncentrować się będzie przede wszystkim na wspieraniu uczelnianych naukowców w przekształcaniu wyników ich badań w produkty i usługi rynkowe. Wymiernym efektem pięciu lat działalności spółki jest nie tylko powołanie 3 spin-offów, ale również wypracowanie autorskiego modelu komercjalizacji. Składa się on z pięciu następujących po sobie kroków, będących kolejnymi fazami procesu zakładania własnej spółki technologicznej. Skuteczność modelu została przetestowana w praktyce i z powodzeniem może być...
Od początku swojej działalności, zespół INTECH PK mocno angażuje się we wspieranie twórców technologii z branży life science. Oto przegląd inicjatyw z tego obszaru, którymi zajmowali się eksperci spółki celowej Politechniki Krakowskiej. Jednym z podstawowych celów statutowej działalności INTECH PK jest efektywne przekształcanie wyników badań naukowców Politechniki Krakowskiej w rynkowe usługi bądź produkty. Spółka angażuje się również w wyszukiwanie partnerów o ściśle określonym profilu działalności, gotowych do włączenia się wspólnie z twórcami technologii w innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze. Taka działalność, wymagająca specjalistycznej wiedzy, doskonałej znajomości obowiązujących przepisów oraz dysponowania rozlicznymi kontaktami, prowadzona jest również dla naukowców reprezentujących szeroko rozumiane środowisko life science. Poszukujący wsparcia twórcy mogą liczyć na szeroki wachlarz usług oferowanych przez zespół...