Blog

Blog

Z życia Klastra LifeScience KRAKÓW

Medycyna integracyjna jest nowym, innowacyjnym podejściem do terapii, w którym medycynę konwencjonalną (zachodnią) łączy się z metodami alternatywnymi o udowodnionej naukowo skuteczności, m.in. metodami tradycyjnej medycyny chińskiej (TCM)  takimi, jak terapia ziołami, akupunktura, akupresura, bańki, chińska gimnastyka zdrowotna (Tai Chi i Qigong) oraz masaż.  Na czym polega problem? W dzisiejszych czasach podkreśla się potrzebę zindywidualizowanego, holistycznego podejścia do pacjenta, zgodnie z którym pacjent korzysta ze wszystkich możliwych technik terapeutycznych służących poprawie dobrostanu człowieka.  Medycyna konwencjonalna (zachodnia) coraz częściej staje jednak przed problemem braku dalszych skutecznych metod leczenia, opcjonalnych technik terapeutycznych, szczególnie w przypadku chorób przewlekłych i nowotworowych. Często leczenie koncentruje się głównie na...
Założenie firmy opartej o innowacyjny pomysł może wydawać się skomplikowanym przedsięwzięciem. Na bazie swoich doświadczeń z akademickimi spin-offami, specjaliści z INTECH PK wypracowali model działania, który pozwala na wystartowanie z własną firmą w zaledwie pięciu krokach. INTECH PK został powołany jako spółka celowa Politechniki Krakowskiej z założeniem, że jej działalność koncentrować się będzie przede wszystkim na wspieraniu uczelnianych naukowców w przekształcaniu wyników ich badań w produkty i usługi rynkowe. Wymiernym efektem pięciu lat działalności spółki jest nie tylko powołanie 3 spin-offów, ale również wypracowanie autorskiego modelu komercjalizacji. Składa się on z pięciu następujących po sobie kroków, będących kolejnymi fazami procesu zakładania własnej spółki technologicznej. Skuteczność modelu została przetestowana w praktyce i z powodzeniem może być...
Od początku swojej działalności, zespół INTECH PK mocno angażuje się we wspieranie twórców technologii z branży life science. Oto przegląd inicjatyw z tego obszaru, którymi zajmowali się eksperci spółki celowej Politechniki Krakowskiej. Jednym z podstawowych celów statutowej działalności INTECH PK jest efektywne przekształcanie wyników badań naukowców Politechniki Krakowskiej w rynkowe usługi bądź produkty. Spółka angażuje się również w wyszukiwanie partnerów o ściśle określonym profilu działalności, gotowych do włączenia się wspólnie z twórcami technologii w innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze. Taka działalność, wymagająca specjalistycznej wiedzy, doskonałej znajomości obowiązujących przepisów oraz dysponowania rozlicznymi kontaktami, prowadzona jest również dla naukowców reprezentujących szeroko rozumiane środowisko life science. Poszukujący wsparcia twórcy mogą liczyć na szeroki wachlarz usług oferowanych przez zespół...
Czy to pomagając naukowcom, czy to działając na korzyść przedsiębiorców, INTECH PK oferuje strategiczne wsparcie w procesie rozwoju i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek. Spółka celowa Politechniki Krakowskiej już od 5 lat potwierdza swoją silną pozycję w obszarze komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych. Koncepcja na politechniczną spółkę celową specjalizującą się we wspieraniu uczelnianych twórców innowacji w rynkowym wdrożeniu wyników prac badawczych zrodziła się w 2012 roku. W wyniku prac interdyscyplinarnego zespołu kierowanego przez Prorektora ds. Nauki (podczas których m.in. definiowano przedmiot działalności i zasady współpracy z uczelnią, analizowano segment klientów i partnerów, a także określano źródła przychodu oraz identyfikowano ryzyka inwestycyjne), w lipcu 2013 r. Rektor Politechniki Krakowskiej podpisał Umowę...
Głównym celem badań klinicznych jest jak najwierniejsze odzwierciedlenie rzeczywistych wyników, określenie czy nowa forma terapii jest bezpieczna i na ile jest skuteczna. Źle zaplanowane i źle zaprojektowane badanie przyniesie fałszywe wyniki przy ogromnych nakładach czasu i pieniędzy. Z drugiej strony, dane wygenerowane z dobrze zaprojektowanego badania są wystarczająco solidne, aby można je było analizować na wiele sposobów i zgromadzić przydatne informacje. W związku z tym odpowiednio przygotowany projekt badań klinicznych ma zasadnicze znaczenie dla jego wyniku.   Jakie są więc kluczowe parametry, które są istotne dla metodycznie zaprojektowanego badania? W publikowanym tekście...