Blog

Z życia Klastra LifeScience KRAKÓW

W połowie listopada 2019 roku, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UJ obchodził parzystą, 4. już rocznicę powstania. W tym czasie przez biuro Inkubatora, znajdujące się na kampusie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, przewinęło się kilkaset osób, poszukujących wsparcia i pomocy związanej z realizacją ich pomysłów biznesowych, informacji na temat dostępnych rozwiązań i pragnących poszerzyć swoją wiedzę w różnych dziedzinach, związanych z przedsiębiorczością. AIP UJ: Po co i dla kogo? AIP UJ jest integralną częścią Centrum Transferu Technologii CITTRU, które łączy świat nauki z partnerami biznesowymi i pozwala na komercjalizację działań naukowców związanych z Uniwersytetem. Choć wśród osób trafiających do AIP UJ nie...
Zanieczyszczenia przemysłowe kumulują się w powietrzu w postaci cząstek stałych oraz kropel cieczy, powodując powstawanie aerozolu. Poszczególne substancje, jak złożone cząsteczki organiczne (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, wśród nich benzo(a)piren; dioksyny) czy metale ciężkie adsorbują na występujących w różnych rozmiarach i kształtach cząstkach stałych. Polski Państwowy Monitoring Środowiska obejmujący m.in. prowadzenie pomiarów jakości powietrza funkcjonuje od początku lat 90. XX wieku. Metody pomiarów są stopniowo doskonalone i dostosowywane m.in. do wymogów unijnego prawa. Jednocześnie zapotrzebowanie społeczeństwa na informację dotyczącą stanu środowiska, a przede wszystkim powietrza, stale rośnie – podobnie jak świadomość zagrożeń i skutków narażenia na zanieczyszczenia. Wychodząc na przeciw rosnącym potrzebom, na...
Centrum Transferu Technologii CITTRU jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego powołaną do wspierania naukowców w zakresie szeroko pojętej współpracy z otoczeniem biznesowym. Jednym z głównych obszarów działania CTT CITTRU jest zarządzanie własnością intelektualną UJ, w tym wynalazkami powstającymi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ważną sferą działań CTT CITTRU jest także promocja komercyjnych usług badawczych realizowanych przez zespoły badawcze UJ na zlecenie zewnętrznych partnerów. W celu ułatwienia dostępu do szerokiej oferty Uniwersytetu oraz identyfikacji szczególnie interesujących wynalazków i ofert kilka lat temu została stworzona internetowa baza ofert Uniwersytetu Jagiellońskiego dostępna pod adresem www.sciencemarket.pl. Pozwala ona na wygodne i sprawne przeszukiwanie portfolio technologicznego i usługowego UJ z uwzględnieniem dziedzin nauki...
Jeżeli wyniki badań realizowanych przez naukowca UJ mogą mieć praktyczny wymiar i mogą stać się komercyjnym produktem, a także zainteresować przemysł lub inwestorów, warto zastanowić się wspólnie z CITTRU nad jego prawną ochroną i najlepszym sposobem jego komercjalizacji. „Krok, po kroczku..” Pierwszym krokiem do komercjalizacji wyników badań jest przesłanie formularza zgłoszeniowego Innowacji UJ do CITTRU. Formularz Zgłoszenia Wyników można pobrać tutaj. Oto na co warto zwrócić uwagę wypełniając FZW: Wypełniając Formularz będą Państwo podawać dane dotyczące Twórców wynalazku wraz z zaznaczeniem czy prace do danego wynalazku były wykonywane...
W jednym z najnowszych raportów FDA na temat globalnego udziału w badaniach klinicznych w latach 2015-16 Polska wskazana jest jako czwarty co do wielkości ośrodek badań klinicznych na świecie, z szacowaną rekrutacją > 5000 uczestników badań, co stanowi prawie 4% rekrutacji światowej (Rysunek 1).Ponadto, jeśli chodzi o Unię Europejską,, Polska zajmuje drugie miejsce za Niemcami (4,4%) i zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów Europy środkowo-wschodniej. Ryc. 1. Liczba i odsetek uczestków badań klinicznych uszeregowanych według kraju.Źródło: US FDA Główne czynniki wpływające na rekrutację pacjentów Zapewne najważniejszym czynnikiem przy rekrutacji pacjentów jest rozpowszechnienie jednostki chorobowej będącej przedmiotem badania Kiedy...