Blog

Z życia Klastra LifeScience KRAKÓW

W ciągu ostatnich 20 lat Polska stała się atrakcyjną lokalizacją w Unii Europejskiej do przeprowadzania badań klinicznych, ze względu na dostępność najnowocześniejszej infrastruktury, świetnie wykwalifikowanego personelu medycznego oraz wprowadzeniu przepisów prawnych regulujących zagadnienia dotyczące badań medycznych. Ponadto Polska jest również uważana za jeden z szybko rozwijających się rynków leków i opieki zdrowotnej. Proces rozwoju leków: Badania kliniczne Od czasu pierwszego randomizowanego badania klinicznego przeprowadzonego w latach 40. XX wieku, proces rozwoju leków ewoluował z myślą o zapewnieniu skuteczności, ale przede wszystkim bezpieczeństwa stosowania nowych metod leczenia. W kolejnych 70 latach definicja „leku” zmieniała się równolegle. Podczas gdy opracowywanie leków w przeszłości...
Dom mediowy Codemedia oszacował, że w ubiegłym roku branża farmaceutyczna wydała na reklamę ponad 1,173 mld złotych. Gdy zastanowimy się jak często widzimy lub słyszymy reklamę nowego leku to w zasadzie informacja ta nie powinna nas dziwić. Co jednak jest bardziej zastanawiające, to fakt że praktycznie nie słyszymy o wypuszczeniu na rynek nowych rewolucyjnych leków. Warto wiedzieć dlaczego tak się dziej. Najnowsze dane GUS (opublikowane 28.10.2019)1 dotyczące wdrażania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach wskazują, że liderem w latach 2016-2018 zdecydowanie była branża farmaceutyczna. Wyprzedziła tym samym nawet producentów komputerów i elektroniki. Na czym polegają te innowacje? Między innymi na stosowaniu nowoczesnych technologii produkcyjnych, opracowywaniu kolejnych postaci...
W ramach artykułu miesiąca Partnera Klastra mamy przyjemność zaprezentować tekst Jagiellońskiego Centrum Innowacji. Autorem jest Arkadiusz Dobosz - Specjalista ds. rozwoju i analityki rynku w JCI. Dosis facit venenum Prawie 500 lat temu żył pewien lekarz i przyrodnik imieniem Phillippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, znany szerzej jako Paracelsus. Jest on autorem słynnej sentencji: „Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko dawka czyni, że dana substancja nie jest trucizną” (łac. Dosis facit venenum) Dzisiaj to zdanie nadal jest aktualne i stanowi podstawę współczesnej toksykometrii. Toksykometria jest...
Czym są Parki technologiczne? Pierwszy park technologiczny w Polsce utworzono w maju 1995 r. w ramach Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Trzy lata później powstały kolejne trzy parki: Krakowski Park Technologiczny, Wrocławski Park Technologiczny oraz Park Naukowo-Technologiczny Politechniki Koszalińskiej. Jednak co ciekawe, dopiero w 2002 roku w polskim ustawodawstwie zdefiniowano pojęcie „parku technologicznego”. Definicja ta pojawiła się w ustawie o finansowym wspieraniu inwestycji i mówi, że przez „park technologiczny należy rozumieć zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w...
Pewnie zastanawiacie się co to właściwie jest? Bioaktywna żywność?! Żywność przyszłości? I może sądzicie, że to żywność prosto z laboratorium przyszłości. Otóż prawie! Żywność bioaktywna jest projektowana tak, aby była szczególnie bogata w wybrany bioaktywny składnik, zatem może powstawać także w laboratorium! Jednakże wszystko możliwe jest tylko dzięki sile natury!  Składniki bioaktywne to podstawowe składniki odżywcze (np. białka, tłuszcze), a także związki nieodżywcze (np. polifenole, probiotyki, błonnik) naturalnie występujące w surowcu lub produkcie, który został poddany procesowi technologicznemu, a co więcej mają one wpływ na funkcje fizjologiczne i metaboliczne naszego organizmu.