środa, 28 października 2020

Biznes i nauka razem. Innowacje dla zdrowia i jakości życia

Blog

Z ŻYCIA KLASTRA LIFESCIENCE KRAKÓW

Biotyzacja jest nowym biotechnologicznym podejściem do uprawy roślin. Polega na inokulacji roślin pożytecznymi mikroorganizmami, takimi jak grzyby czy bakterie, w celu zwiększenia ich wzrostu i tolerancji na stres biotyczny i abiotyczny. Rozwój i wzrost roślin w naturalnym środowisku a drobnoustroje U...
W połowie listopada 2019 roku, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UJ obchodził parzystą, 4. już rocznicę powstania. W tym czasie przez biuro Inkubatora, znajdujące się na kampusie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, przewinęło się kilkaset osób, poszukujących wsparcia i pomocy związanej z realizacją ich pomysłów biznesowych, informacji na...
Zanieczyszczenia przemysłowe kumulują się w powietrzu w postaci cząstek stałych oraz kropel cieczy, powodując powstawanie aerozolu. Poszczególne substancje, jak złożone cząsteczki organiczne (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, wśród nich benzo(a)piren; dioksyny) czy metale ciężkie adsorbują na występujących w różnych rozmiarach i kształtach cząstkach stałych. Polski Państwowy...
Centrum Transferu Technologii CITTRU jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego powołaną do wspierania naukowców w zakresie szeroko pojętej współpracy z otoczeniem biznesowym. Jednym z głównych obszarów działania CTT CITTRU jest zarządzanie własnością intelektualną UJ, w tym wynalazkami powstającymi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ważną sferą działań CTT CITTRU jest także promocja...
Jeżeli wyniki badań realizowanych przez naukowca UJ mogą mieć praktyczny wymiar i mogą stać się komercyjnym produktem, a także zainteresować przemysł lub inwestorów, warto zastanowić się wspólnie z CITTRU nad jego prawną ochroną i najlepszym sposobem jego komercjalizacji. „Krok, po kroczku..”