Paradygmat innowacyjnego szpitala – EIT Health Morning Health Talks

871

14 listopada zapraszamy na spotkanie poświęcone nowemu paradygmatowi innowacyjnego szpitala, realizowane w ramach programu EIT Health Morning Health Talks, organizowane przez LifeScience Kraków EIT Health Hub.

Spotkania Morning Health Talks mają na celu podnoszenie świadomości na temat problemów zdrowotnych, które są ważne na całym świecie, ale należy je rozwiązać przy udziale lokalnych interesariuszy. Takie ukierunkowanie i idące za tym działania, ustanawiają i wzmacniają relacje między lokalnymi, regionalnymi i krajowymi interesariuszami innowacji. Do udziału w spotkaniu zapraszamy managerów wysokiego i średniego szczebla, którzy mają realny wpływ na ekosystem innowacji.

Rozmowa o paradygmacie innowacyjnego szpitala koncentruje się na potrzebach i możliwościach transformacji szpitali i świadczeniodawców, którzy stoją w obliczu coraz szybszej zmiany:

  • co to znaczy śledzić rozwój technologii w szpitalach – czy można być wykluczonym?
  • czy szpitale mogą być motorem zmian?
  • co może być nowym KPI dla szpitala?
  • czy trzeba zmienić paradygmat funkcji szpitala?

Na te i inne pytania odpowiadać będą eksperci reprezentujący różne doświadczenia i perspektywy, w tym:

Do dyskusji zaprosimy również przedstawicieli sektora opieki zdrowotnej w Małopolsce biorących udział w warsztatach SIG Innowacyjny Szpital, które będą miały miejsce bezpośrednio po spotkaniu. Warsztaty realizowane będą w ramach projektu, którego celem jest opracowanie dokumentu – mapy drogowej dla wsparcia rozwoju szpitali w woj. małopolskim.

Dokument będzie miał strategiczne znaczenie dla Regionalnej Strategii Innowacji, a w konsekwencji kluczowy wpływ na zakres finansowanych projektów!

Jeśli chcesz wziąć udział prosimy o kontakt mailowy z Panią Joanną Jurecką – jjurecka@lifescience.pl. Otrzymasz indywidualne zaproszenie wraz z opisem i agendą wydarzenia.

Spotkanie jest bezpłatne, organizowane w ramach działań LifeScience Kraków EIT Health Hub’u.

Poprzedni artykułIdea Rozwoju Twojego Biznesu – weź udział w cyklu bezpłatnych spotkań online
Następny artykułZaproszenie na 8. Kongres Klastrów Polskich