Dobiegła końca I edycja „Startup School UR” – sprawdź efekty!

445

Za nami I edycja Konkursu „Startup School UR” zorganizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie przy współpracy Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. oraz Open Innovation House.

Przeprowadzone warsztaty miały na celu wsparcie pracowników Uniwersytetu oraz Zespołów badawczych działających na rzecz nauki w zakresie transformacji ich odkrywczego i wynalazczego potencjału w innowacyjne przedsiębiorstwa.

Uczestnicy w trakcie trwania warsztatów realizowanych w ramach „Startup School UR” zdobyli cenne doświadczenie oraz wiedzę potrzebną w tworzeniu podstaw własnego biznesu z wykorzystaniem najbardziej efektywnych metodologii właściwych dla rozwoju projektów innowacyjnych. Szkolenie odbyło się pod okiem doświadczonych ekspertów, warsztatowców oraz praktyków.

Profile zespołów, które ukończyły I edycję „Startup School UR” dostępne będą już niebawem w kanałach medialnych Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Całość szkoleń została przeprowadzona dzięki realizacji Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” dofinansowanego z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji o Projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0” na stronie: www.inkubator4.urk.edu.pl – zachęcamy do odwiedzenia!


Poprzedni artykuł5 wyzwań w dziedzinie zaawansowanych terapii – czeka na partnerów!
Następny artykuł„Co-creating human-centred policies – for a better Europe” – konferencja podsumowująca projekt SISCODE