Dyplomacja dla biznesu: projekty i przetargi międzynarodowe na portalu MSZ

1684
Stack of Business Books. Book Spines with Title - Diplomacy. Closeup View. Diplomacy Concept on Book Title. Business - Book Title. Diplomacy. Toned Image. Selective focus. 3D Rendering.

Głównym zadaniem dyplomacji ekonomicznej jest wspieranie polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. MSZ współpracuje ze środowiskiem biznesowym, analizuje mocne i słabe strony polskiej gospodarki oraz szanse stojące przed firmami w ich aktywności za granicą. 

Projekty i przetargi międzynarodowe

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowuje na swoim portalu projekt w obszarze dyplomacji dla biznesu. Nowa zakładka dedykowana będzie projektom i przetargom międzynarodowym.  

Dostępne będą tam informacje:

  • o szerokiej ofercie projektowej organizacji międzynarodowych i międzynarodowych instytucji finansowych,
  • istotne wskazówki dot. procedur przetargowych,
  • linki do publikacji na ten temat,
  • dane pomocne w nawiązywaniu kontaktu z instytucjami ogłaszającymi projekty i/lub przetargi.

Portal ma zachęcić przedsiębiorców do zainteresowania się bogatym rynkiem projektów i przetargów międzynarodowych. Warto wspomnieć, że sama tylko Organizacja Narodów Zjednoczonych na zakupy dóbr i usług przeznacza średnio ponad 18 mld USD rocznie.

ANTY-COVID19 – Przetargi i inne inicjatywy międzynarodowe

Dodatkowo w obrębie podstrony „Dyplomacja dla biznesu” MSZ przygotowało zakładkę tematyczną pt. ANTY-COVID19 – Przetargi i inne inicjatywy międzynarodowe.

Sytuacja związana z pandemią może stanowić szansę do rozwoju działalności poza granicami kraju, m.in. dzięki wykorzystywaniu systemu zamówień organizacji międzynarodowych czy wsparciu międzynarodowych instytucji finansowych, które dostosowują obecnie profil swoich przedsięwzięć do potrzeb rynków zmagających się z pandemią COVID-19 i jej skutkami.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zbiera informacje nt. przetargów na produkty i usługi związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 i jej skutkom, ogłaszanych zarówno w ramach organizacji międzynarodowych (m.in. UE/EOG, wybrane agendy ONZ),  jak i w wybranych państwach, a także informacje o innych inicjatywach, projektach i przedsięwzięciach o podobnej tematyce, zarówno międzynarodowych, jak i podejmowanych w poszczególnych państwach (np. platform sprzedażowo-zakupowych, instrumentów finansowania, itp. itd.).

Zakładka jest aktualizowana na podstawie informacji pozyskiwanych przez Departament Współpracy Ekonomicznej MSZ oraz przekazywanych przez polskie placówki dyplomatyczne.

Ministerstwo promuje również polskich przedsiębiorców oferujących produkty lub rozwiązania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na specjalnie przygotowanej stronie: Anti-COVID Offer by Polish Business. MSZ zachęca do dzielenia się doświadczeniami i informacjami, które mogłyby być zamieszczone na ww. stronie w celu udostępnienia ich jak najszerszemu gronu polskich firm. Więcej na stronie www.msz.gov.pl oraz anti-covid.offer@msz.gov.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi możliwościami współpracy międzynarodowej!

Poprzedni artykułINTECH PK pomaga przetrwać kryzys
Następny artykuł35 mln zł na projekty badawcze dla naukowców – czyli PRELUDIUM 19