INTECH PK pomaga przetrwać kryzys

1149

Mimo że w swoim statucie nie ma zapisanych działań antykryzysowych, to spółka celowa Politechniki Krakowskiej INTECH PK jest godnym zaufania partnerem na trudne czasy. W swojej ofercie ma wiele adresowanych do przedsiębiorców i naukowców propozycji, które pomogą przetrwać trudne czasy.

Mimo zamrożenia gospodarki w marcu i niemal całkowitego wygaszenia bezpośrednich kontaktów, INTECH PK nie wyhamował ze swoimi działaniami. Spółka szybko przeprofilowała swoją działalność i dostosowała się ze swoją działalnością operacyjną i ofertą do nowych warunków. Świadczone usługi zostały szybko i sprawnie przeniesione do Internetu, a toczące się już rozmowy oraz projekty z naukowcami, studentami oraz przedsiębiorstwami nie straciły na impecie i były kontynuowane.

W tych niełatwych czasach warto móc współpracować ze sprawdzonym, godnym zaufania, no i oczywiście merytorycznym partnerem. Dlatego dobrze jest zapoznać się z ofertą INTECH PK, by dowiedzieć się, jak można skorzystać ze wsparcia proponowanego przez tę politechniczną spółkę.

Razem po bony

Bony na innowację to narzędzie, które wielokrotnie dowiodło swojej skuteczności przy realizowaniu nowatorskich pomysłów. Skorzystało i doceniło jego efektywność wiele osób ze środowiska uczelnianego, start-up’owego bądź biznesowego. Zwłaszcza teraz, gdy sytuacja na rynku znacząco się pogorszyła, a każde wsparcie gospodarczej działalności jest na wagę złota, dobrze jest móc skorzystać z takiego narzędzia.

By znacząco zwiększyć swoje szanse przy aplikowaniu o środki z programów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, czy Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, warto poprosić o pomoc ekspertów z INTECH PK. Mogą oni wesprzeć starania o pozyskanie bonu na każdym etapie. Począwszy od przygotowania wniosków o dofinansowanie, przez wyszukiwanie partnerów do realizacji projektu, na rozliczaniu kończąc. INTECH PK jako spółka celowa Politechniki Krakowskiej jest również kwalifikowanym wykonawcą bonów na innowacje. Dla pełnego obrazu możliwości INTECH PK należy jeszcze dodać, że spółka aktywnie działa na rzecz wykorzystania potencjału kadrowego i infrastruktury Politechniki Krakowskiej w celu pozyskania kontraktów na usługi B+R świadczone dla otoczenia gospodarczego we współpracy z uczelnią.

Know-how online

Pokonać można każdy gospodarczy kryzys. Niektórym udaje się to lepiej, niektórym gorzej. Inni wychodzą ze stagnacji szybciej, pozostali potrzebują na to nieco więcej czasu. Ale nie brakuje i takich, którzy nie radzą sobie z obecną sytuacją, a ich firmy czy startupy stanęły na skraju bankructwa. Jak można zwiększyć szanse na przetrwanie trudnych czasów? Skorzystać z doradztwa ekspertów.

W ramach regularnie prowadzonych internetowych szkoleń i warsztatów eksperci INTECH PK przekazują swoją praktyczną wiedzę, odpowiadają na pytania uczestników oraz pokazują konkretne case study, by jeszcze sugestywniej przemówić do grona uczestników webinariów.

Szkolenia kierowane są zarówno do społeczności Politechniki Krakowskiej: pracowników naukowych, opiekunów kół naukowych oraz studentów, jak również do pracowników instytucji wspierających transfer wiedzy oraz do przedsiębiorców i praktyków komercjalizacji. Tematyka szkoleń koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z własnością intelektualną, transferem technologii i  prowadzeniem działalności gospodarczej opartej na innowacjach.

Wsparcie w każdych warunkach

O sile INTECH PK świadczy nie tylko szeroki zakres inicjatyw podejmowanych w czasie kryzysu, lecz także bieżąca działalność spółki, która nie została ani przerwana, ani ograniczona. Wszyscy, którzy do tej pory realizowali swoje naukowe bądź biznesowe inicjatywy we współpracy z INTECH PK, nie zostali pozbawieni takiego wsparcia.

„Bez zmian realizujemy zakontraktowane projekty i rozpoczynamy kolejne w ramach bonów na innowacje” – opowiada prezes spółki Izabela Paluch. „Z powodzeniem działamy również na rzecz komercjalizacji rozwiązań powstałych na naszej uczelni. Wspólnie z Centrum Transferu Technologii kończymy realizację Programu #InkubatorInnowacyjności 2.0 dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także intensywnie wspieramy proces inkubacji nowo założonej spółki, AquaBeeTech.”

Wspomniany wyżej spin-out (czyli nowa firma założona przez pracowników uczelni) to zresztą wiarygodny przykład tego, że zespół INTECH PK do końca realizuje swoje przedsięwzięcia. Spółka była odpowiedzialna m.in. za prace związane z optymalizacją procesów biznesowych, analizą planu rzeczowo-finansowego oraz obsługą procesu rejestracji spółki. Obecnie, INTECH PK wspiera AquaBeeTech w działaniach promocyjnych i wizerunkowych.

Omówiona powyżej działalność INTECH PK jest wyraźną zachętą do tego, by nawet w niesprzyjających biznesowi chwilach, nie rezygnować ze swoich starań, planów, celów. Kluczowe do powodzenia okazuje się być to, z kim podejmuje się współpracę i na jakie wsparcie w ramach takiej kooperacji można liczyć. Mając do dyspozycji wsparcie ekspertów z INTECH PK, kryzys przestaje być taki groźny.

Wszystkie informacje o bieżącej działalności spółki oraz jej ofercie można znaleźć na stronie internetowej www.intechpk.pl oraz na fan page’u facebook.com/intechpolitechnikakrakowska.

Poprzedni artykułKredyt na innowacje technologiczne 2020 – najważniejsze zmiany i ułatwienia dla MŚP.
Następny artykułDyplomacja dla biznesu: projekty i przetargi międzynarodowe na portalu MSZ