Działasz w obszarze Przemysłu 4.0 ? Zgłoś swoją firmę do konkursu Fabryka Przyszłości !

713

Jeszcze do środy 21 lipca br. istnieje możliwość zgłoszenia się do konkursu Fabryka Przyszłości, którego celem jest inspiracja i wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0.

Konkurs kierowany jest do małych, średnich i dużych firm, w których wdrożenie cyfryzacji przeprowadzone w ostatnich dwóch latach przyniosło wymierne korzyści. Celem Inicjatywy Platformy Przemysłu Przyszłości jest promocja rozwiązań przemysłu 4.0 poprzez współpracę współpracę z fabrykami mającymi doświadczenie i odnoszącymi sukcesy we wprowadzaniu nowoczesnych technologii. Zgłoszenia zostaną ocenione przez ekspertów pod kątem postępów we wdrażaniu nowych rozwiązań.

Do konkursu mogą zgłosić się firmy, które m.in.:

  • w ciągu 24 miesięcy, licząc od dnia przesłania zgłoszenia, w ramachprowadzonej działalności produkcyjnej wdrożyły rozwiązania cyfrowe z zakresu przemysłu 4.0,
  • są gotowe do podzielenia się doświadczeniem nabytym podczas transformacji cyfrowej,
  • wyrażą zgodę na zastosowanie skanu ADMA, którego celem będzie zbadanie stopnia dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa.

Każda firma, w której zostanie zrealizowana ocena dojrzałości cyfrowej, otrzyma raport ze skanu ADMA. Skan ADMA może zostać przeprowadzony w ramach limitu pomocy de minimis lub być sfinansowany przez Uczestnika. Wartość skanu ADMA na rynku wynosi 10.000 zł netto. Skan ADMA to wstęp do stworzenia planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie.

Nagrodą w konkursie jest przyznanie tytułu lub nominacji do tytułu Fabryka Przyszłości. Jurorzy mogą przyznać także nagrody specjalne i wyróżnienia. Nagrodzonych może zostać kilku uczestników.

Nagrodzony Uczestnik będzie uprawniony do:

  • oznakowania nagrodzonego zakładu produkcyjnego,
  • umieszczenia obok nazwy i loga firmy logtypu konkursu wraz z informacją o przyznanej nagrodzie we wszystkich swoich materiałach promocyjnych oraz w kampaniach reklamowych,
  • promocji na łamach magazynu Przemysł Przyszłości wydawanego przez PPP (w magazynie opisane zostaną case study zwycięskich firm. Magazyn rozsyłany będzie do najważniejszych ośrodków w kraju),
  • promocji podczas debat i konferencji organizowanych przez PPP.

Zgłoszenia PPP przyjmuje do 21 lipca 2021 r., za pośrednictwem podstrony https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/fabryka-przyszlosci/, gdzie zainteresowani znajdą szczegóły przedsięwzięcia. Polskie Fabryki Przyszłości poznamy w grudniu 2021 roku.

Poprzedni artykułDigital Health
Następny artykułSpółka WARMIE poszukuje Partnera do przeprowadzenia badań z wykorzystaniem sensora temperatury