Instrumenty podatkowe, dzięki którym zyskasz rozwijając firmę

1253

Polska Strefa Inwestycji, IP Box, Ulga B+R

Polska Strefa Inwestycji, IP Box, Ulga B+R – to instrumenty podatkowe, dzięki którym zyskać mogą firmy inwestujące w swój rozwój, innowacje czy prace B+R. Warto sprawdzić, z jakich instrumentów podatkowych może skorzystać przedsiębiorstwo, ponieważ ich wdrożenie niesie za sobą realne korzyści finansowe.

Zapraszamy na spotkanie z ekspertami firmy doradczej CRIDO, którzy przedstawią specyfikę każdego z instrumentów podatkowych, podzielą się wiedzą na temat rozliczenia zachęt podatkowych i odpowiedzą na Państwa pytania.

Do kogo adresowane jest spotkanie? Zapraszamy Właścicieli firm oraz Przedstawicieli kadry zarządzającej.

Zapisy przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Agenda szkolenia | 24 września | 10:00

Część 1/ Polska Strefa Inwestycji, Piotr Folwarczny, starszy menedżer w CRIDO (90 minut)

Decyzje o wsparciu – czy faktycznie cała Polska jest Specjalną Strefą Ekonomiczną?

 1. Dla kogo dostępna jest pomoc?
  • Definicja nowej inwestycji
  • Efekt zachęty, obostrzenia przy przeniesieniu działalności
  • Sektory oraz lokalizacje z ograniczonym wsparciem
 2. Możliwe do uzyskania korzyści
  • Koszty kwalifikowane
  • Zasady kalkulacji limitu zwolnienia podatkoweg
 3. Warunki „wejścia”            
  • Kryteria wartościowe
  • Kryteria jakościowe dla poszczególnych sektorów (usługowy; produkcyjny)
  • Ułatwienia: Lokalizacje, branże oraz kategorie przedsiębiorców.
 4. Proces aplikowania o pomoc w ramach nowego instrumentu

Zasady rozliczenia podatkowego dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie/ decyzję o wsparciu

 1. Zakres dochodu podlegający zwolnieniu
 2. Podstawowe kategorie dochodu, które nie  mogą korzystać ze zwolnienia
 3. Zasady alokacji przychodów oraz kosztów do wyniku zwolnionego oraz opodatkowanego
 4. Najważniejsze interpretacje indywidualne oraz orzeczenia z ostatniego okresu

Część 2/ IP Box, Błażej Czajkowski, starszy menedżer  (30 minut)

 1. IP Box
  • Istota instrumentu
 2. Warunki skorzystania z IP BOX – podstawowe przesłanki:
  • Prowadzenie działalności B+R
  • Katalog kwalifikowanych IP
  • Rodzaje dochodów objętych preferencyjną stawką
  • Kalkulacja wskaźnika nexus
 3. Ryzyka związane z wykorzystaniem IP BOX

Część 3/ Ulga na B+R, Błażej Czajkowski, starszy menedżer w CRIDO (60 minut)

 1. Ulga B+R – wprowadzenie
  • Istota instrumentu
  • Podstawa prawna – przegląd najważniejszych ustaw i dokumentów regulujących korzystanie z Ulgi B+R
 2. Warunki skorzystania z Ulgi B+R – podstawowe przesłanki:
  • Prowadzenie działalności B+R:
   • definicja prac B+R, ich podział oraz stopnie gotowości technologicznej,
   • kryteria definiujące działalność B+R – 5 kluczowych czynników,
   • przykłady prac stanowiących prace B+R,
  • Poniesienie kosztów kwalifikowanych i ich wyodrębnienie w prowadzonej ewidencji:
   • katalog kosztów kwalifikowanych (od wynagrodzeń, przez podwykonawstwo, po odpisy amortyzacyjne),
   • zasady ewidencjonowania ponoszonych kosztów
 3. Ulga B+R a inne formy wsparcia finansowego:
  • Zwolnienia z CIT wydawane przez Specjalne Strefy Ekonomiczne
  • Dotacje z funduszy UE
 4. Czy brak dochodu w spółce eliminuje możliwość skorzystania z Ulgi na B+R?
  • Zasada 6 lat wstecz
  • Cash back dla młodych przedsiębiorstw
 5. Zasady rozliczania Ulgi B+R – czyli jak wypełnić CIT-BR

Czekamy na Państwa we wtorek 24 września, o godzinie 10:00, w Parku Life Science przy ul. Bobrzyńskiego 14, w sali Titanic.

Zapisz się

Prelegenci:

Piotr Folwarczny, starszy menedżer

Piotr jest doradcą podatkowym, z przeszło 8 letnim doświadczeniem w zakresie doradztwa dla podmiotów prowadzących lub zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Jego doświadczenie obejmuje liczne projekty związane z kompleksową obsługą procesu uzyskania zezwolenia strefowego (ponad 100 zezwoleń), a także bieżące doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców strefowych (zarówno z perspektywy rozliczeń w podatku dochodowym jak i od strony zagadnień związanych z pomocą publiczną). Piotr ukończył studia prawnicze oraz studia w zakresie finansów i rachunkowości. Uprzednio pracował w Dziale Doradztwa Podatkowego w Deloitte. Piotr jest także współautorem komentarza do ustawy o PDOP wydanego przez Wydawnictwo Beck. 

Błażej Czajkowski, starszy menedżer

Błażej jest członkiem zespołu Crido od ponad 10 lat. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa. Zarządza procesem przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, dba o zgodność projektu z wymaganiami stawianymi przez poszczególne instrumenty wsparcia, a także koordynuje proces podpisywania umów o dofinansowanie projektu. W ramach prac związanych z pozyskaniem dotacji Błażej często doradza w kształtowaniu projektów, w opracowaniu kwestii innowacyjności oraz opłacalności przedsięwzięć, a także w kwestiach związanych z rozliczaniem dotacji.

Błażej zajmuje się także doradztwem w zakresie zarządzania procesami tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach – jest specjalistą I stopnia MA TRIZ. W ostatnich latach aktywnie uczestniczy w procesach wykorzystania Ulgi na działalność badawczo-rozwojową. W ramach tych prac zajmuje się identyfikowaniem obszarów i projektów o charakterze B+R, analizą kosztów związanych z procesami B+R czy też przygotowaniem wewnętrznych procedur dla Klientów.

Błażej jest absolwentem studiów magisterskich i podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie przygotowuje pracę doktorską na Politechnice Warszawskiej w zakresie oceny projektów dofinansowanych z funduszy UE. Odbył też liczne kursy związane z zarządzaniem innowacją, realizacją projektów w formule project finance oraz z partnerstwem publiczno-prywatnym. Błażej jest autorem licznych artykułów prasowych i publikacji naukowych dotyczących procesów ubiegania się o pomoc publiczną.

Strona Wydarzenia

Zajrzyj na BLOG Klastra!

#LSOS19

Poprzedni artykułMedycyna integracyjna – przyszłość dla polskiego systemu ochrony zdrowia
Następny artykułReady2Net – dołącz do projektu i zacznij działać w Międzynarodowej Sieci Eksportowej MŚP