Jak biotechnologia zmienia nasze życie? | Edukontra #14

174

Żyjemy w czasach ogromnego postępu w zakresie technologii medycznych, biotechnologii, biogospodarki. Wiele z tych działań wciąż pozostaje ukryciu, w laboratoriach. Jak wygląda proces wdrażania wyników badań, certyfikacji innowacji z obszaru tych nauk? 

W ramach cyklu „Edukontra: Centrum Studiów Nad Przyszłością” realizowanego przez Fundację Edukacji i Sztuki, przedstawiciele Klastra LifeScience Kraków: Marcin Krzykawski z firmy Real Research i Maciej Guzik z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, dyskutowali nad osiągnięciami biotechnologii i jej wpływem na nasze obecne i przyszłe życie.

Cytując Stanisława Lema „Ignorancja nasza (ludzka) jest oceanem ogólnoświatowym, zaś wiedza pewna – pojedynczymi wysepkami na tym oceanie.”, możemy stwierdzić, że poniższy film jest malutką wysepką, na której możemy się zatrzymać i wchłonąć nieco wiedzy przekazanej przez ekspertów z branży biotechnologii i biogospodarki. 

Zapraszamy do obejrzenia!