Transformacja ORLEN Południe S.A. w kierunu biorafinerii

1225

Wprowadzenieproblem:
Poszukiwanie nowych segmentów rozwoju, wydajnych technologii produkcji oraz finalne wdrożenie linii produktów przyjaznych dla środowiska znalazły odzwierciedlenie w strategii Spółki ORLEN Południe S.A. Działalność ORLEN Południe, ukierunkowana na rozwój oferty produktów biorafineryjnych oparta jest na stałym prowadzeniu projektów badawczych i rozwojowych, a także inwestycji ukierunkowanych na transformację Spółki w biorafinerię. Konsekwentnie rozwijane technologie, nacisk na rozwój know-how i szereg działań optymalizacyjnych oraz zdobyte na ich bazie doświadczenie stanowią o dynamicznym rozwoju oferty produktowej, jak i całego przedsiębiorstwa.
Strategia biznesowa spółki ORLEN Południe jest zbieżna z kierunkiem rozwoju technologii na świecie. Trendy obecne na rynkach europejskich czy azjatyckich pokazują jednoznaczny zwrot w kierunku stosowania metod biotechnologicznych oraz „zielonych” technologii w procesach przemysłowych. Podążając w tym kierunku Spółka rozpoczęła prace nad opracowaniem innowacyjnej w skali kraju technologii produkcji kwasu mlekowego o wysokiej czystości >95% z surowców pochodzenia organicznego z wykorzystaniem mikroorganizmów oraz wdrożenie jej w ORLEN Południe S.A. Realizacja projektu wpisuje się w długoterminowy cel ORLEN Południe S.A., dotyczący transformacji Spółki do biorafinerii. Wdrożenie polskiej technologii produkcji kwasu mlekowego oraz jej optymalizacja w kierunku wzrostu wydajności instalacji produkcyjnej pozwoli zaspokoić rosnące zapotrzebowanie polskiego rynku na ten produkt. Projekt „Opracowanie biotechnologicznej konwersji surowców pochodzenia organicznego do kwasu mlekowego z wykorzystaniem mikroorganizmów” uzyskał dofinansowanie w ramach programu sektorowego INNOCHEM, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

NAWIĄŻ KONTAKT:
Wanda Trzaskowska, Grzegorz Semerjak
ORLEN Południe S.A.

Poprzedni artykułJak biotechnologia zmienia nasze życie? | Edukontra #14
Następny artykułUciążliwość odorowa a biogospodarka