“Kraków bez barier” – weź udział w konkursie!

79

To już XIV edycja Konkursu “Kraków bez barier”, którego celem jest promowanie osób, instytucji i firm, które podejmują działania związane z ułatwieniem funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami.

Organizowany od ponad 14 lat konkurs, nagrodził już szereg rozwiązań architektonicznych, przystosowujących budynki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Program kierowany jest do osób, firm i zespołów badawczych, które swoimi innowacyjnymi działaniami pragną poprawić komfort życia osób niepełnosprawnych w Krakowie.

Nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach:

I. Budownictwo dostępne: obiekty użyteczności publicznej; przestrzeń publiczna; obiekty i przestrzenie zabytkowe

II. Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze

III. Projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami

IV. Osobowość roku

V. Najlepsza firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.


Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane będą do dnia 28.02.2021r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków lub mailowo sz.umk@um.krakow.pl.

W Konkursie “Kraków bez barier” wziąć może udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, związek, stowarzyszenie, instytucja, itp.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oraz do zgłaszania ciekawych inicjatyw związanych z projektem.

Więcej informacji na stronie: www.krakow.pl/bezbarier