Pomóżmy ukraińskim uczonym i doktorantom uzyskać stypendia – apel Akademii Młodych Uczonych

97
Źródło: Adobe Stock, autor: Wrangler

Akademia Młodych Uczonych zaapelowała do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wycofanie z parlamentu projektu Ustawy o Akademii Kopernikańskiej i stworzenie w jej miejsce funduszu stypendialnego dla uczonych chroniących się w Polsce przed wojną w Ukrainie.

Zdaniem AMU powoływanie do życia Akademii Kopernikańskiej nie znajduje obecnie żadnego uzasadnienia, a środki przeznaczone na stworzenie Akademii można z dużo większą korzyścią spożytkować na długofalowe wsparcie pracowników naukowych. Akademia Młodych Uczonych zwraca się do Prezydenta RP z apelem o utworzenie funduszu stypendialnego, w ramach którego przyznawano by stypendia na pobyt ukraińskich uczonych i studentów studiów doktoranckich w jednostkach badawczych i szkołach wyższych w Polsce. Nad sprawnym rozdziałem środków czuwałaby komisja pod patronatem Prezydenta RP, w skład której weszliby przedstawiciele władz państwowych, świata nauki oraz organizacji pozarządowych.

W przekonaniu AMU PAN stworzenie funduszu będzie godną formą uczczenia 550-lecia urodzin i upamiętnienia 480-lecia śmierci Mikołaja Kopernika, a także przysłuży się budowaniu solidarności środowiska akademickiego w Polsce.

Wspólnie wspierajmy inicjatywę Akademii Młodych Uczonych. Poparcie dla apelu AMU PAN można wyrazić za pomocą formularza na stronie www.amu.pan.pl/amu-apeluje-do-prezydenta-rp.

Źródło: www.amu.pan.pl

Akademia Młodych Uczonych została powołana Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej. Organizacja skupia się wokół działań na rzecz aktywizacji środowiska młodych pracowników nauki.

Poprzedni artykułPrzyszłość jest teraz – nauka fundamentem Krakowa
Następny artykułKlaster LifeScience Kraków – Partnerem Strategicznym CEBioForum 2022 – zapraszamy do Warszawy!