Selvita otrzyma 4,7 mln PLN na stworzenie technologii umożliwiającej przyspieszenie procesu odkrywania leków

383
Źródło: https://selvita.com/

Miło nam poinformować, że Selvita S.A. –  jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, a zarazem złoty Partner Klastra LifeScience Kraków, otrzymała  4,7 mln PLN dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na realizację projektu, którego celem jest stworzenie technologii umożliwiającej przyspieszenie procesu odkrywania leków. Projektowana platforma pozwoli na wdrożenie nowych usług dla firmy z branż biotechnologicznej i farmaceutycznej

Projekt dofinansowany w ramach programu POIR.01.01.01-00-0033/21 pt.: „Stworzenie platformy ProBiAl do produkcji celowanych bibliotek związków biologicznie czynnych z wykorzystaniem uczenia maszynowego, integrującej projektowanie, syntezę równoległą i automatyczne oczyszczanie optymalizowanymi przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, w celu przyspieszenia procesu odkrywania leków” będzie realizowany przez naukowców Działu Chemii Selvity.

Celem projektu jest usprawnienie wczesnych etapów procesu odkrywania leku prowadzących do identyfikacji pierwszej substancji czynnej, nad którą toczyć się będą dalsze prace. Zwykle dokonuje się tego poprzez przeszukiwanie dużych bibliotek losowo dobranych substancji chemicznych, czego skutkiem jest małe prawdopodobieństwo znalezienia związku o pożądanych właściwościach biologicznych, czasochłonność procesu i jego wysoki koszt. Selvita, aby wyeliminować te problemy stworzy platformę usługową, która będzie wykorzystywać znacznie mniejsze biblioteki, tzw. celowane. Ich zaletą będzie o wiele większe prawdopodobieństwo identyfikacji substancji biologicznie czynnych, o lepszej zdolności patentowej, przez co proces przebiegać będzie szybciej, a także będzie tańszy.

Selvita w ramach projektu skoncentruje się na dwóch fazach pracy nad biblioteką związków celowanych tj. na projektowaniu struktur pod katem oczekiwanej aktywności biologicznej oraz na produkcji związków w oparciu o te struktury. Na obu tych etapach wykorzystywane będzie wsparcie odpowiednio zaprojektowanych modeli sztucznej inteligencji.

Rozwój nowych cząsteczek leczniczych o zakładanych właściwościach terapeutycznych i dobrej pozycji IP, przeprowadzony w optymalnym czasie oraz zakładanym budżecie to jedno z największych wyzwań, z którym obecnie mierzą się spółki biotechnologiczne i farmaceutyczne. 

Celem naszego projektu jest optymalizacja początkowych etapów procesu odkrywania leków, obejmujących projektowanie struktur związków o potencjale leczniczym, jak również efektywną syntezę i oczyszczanie tak zaprojektowanych celowanych bibliotek związków.

Aby zrealizować nasze założenia, zamierzamy stworzyć platformę, integrującą projektowanie struktur oraz planowanie syntezy równoległej i automatycznego oczyszczania, w oparciu o dostępne dane naukowe, przy wykorzystaniu modeli sztucznej inteligencji.

Nasza platforma nie tylko pomoże skrócić proces odkrywania nowych leków, ale także zwiększy prawdopodobieństwo odkrycia skutecznych terapii, co może szczególnie zainteresować naszych klientów – podsumowuje dr Mirosława Zydroń, Członek Zarządu i Dyrektor Działu Chemii w Selvita S.A.

Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2023.

Źródło: www.selvita.com

Poprzedni artykułSingapurski Tydzień Innowacji i Technologii oraz spotkania biznesowe – dla MŚP i organizacji klastrowych
Następny artykułPoznaj Biophage Pharma – polską firmę biotechnologiczną