Smart Health w Małopolsce: rezultaty warsztatów oraz programy priorytetowe – Roundtable no.4

975

23 maja odbyło się czwarte i zarazem ostatnie z serii „Roundtables” spotkanie SIG Smart Health. W Sali Urzędu Miasta Krakowa w Rynku Podgórskim zebrali się Interesariusze reprezentujący sektory nauki, biznesu, opieki medycznej, otoczenia biznesu i administracji, aby w ramach spotkania KLSK Summit podsumować cały cykl warsztatów.

Dyskusja toczyła się w tematach:

  • działań na rzecz agregacji, standaryzacji i jakości dostępu do danych medycznych (diagnostycznych), jako bazy dla leczenia, planowania polityk publicznych oraz rozwoju innowacji;
  • budowania ekosystemu współpracy na rzecz rozwoju technologii medycznych – skuteczne sieciowanie, narzędzia i wprowadzanie nowych form dla rozwoju współpracy oraz stymulowanie współpracy środowiska medycznego i akademickiego.

W toku spotkania, spośród wielu wskazanych na warsztatach działań, wytypowano trzy programy priorytetowe – Regionalne Centrum Telemedycyny, Regionalne Data Center oraz Demokratyzację opieki medycznej.

Wszystkie dyskutowane zagadnienia zostały ujęte w dokumencie strategicznym, który determinuje nadchodzące działania Klastra LifeScience Kraków, oraz stanie się integralną częścią Aneksu Specjalizacyjnego dla Województwa Małopolskiego.

Cykl czterech spotkań Grupy SIG Smart Health odbywał się w ramach tzw. „Roundtables”, czyli działań, których celem jest pogłębiona analiza ekosystemu innowacji dla zdrowia i jakości życia. W spotkaniach brali udział kluczowi interesariusze ekosystemu innowacji life science (Klastra LifeScience) z Małopolski – przedstawiciele firm, uczelni, szpitali, otoczenia biznesu i władz samorządowych.

O kolejnych spotkaniach Grupy SIG Smart Health będziemy informować na bieżąco!

Wszystkich nowych interesariuszy, zainteresowanych udziałem w kolejnych spotkaniach Grupy Tematycznej Smart Health prosimy o bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny.

Zapraszamy do dołączenia do grupy SIG Smart Health na Platformie Współpracy LSOS

Seria spotkań „Roundtables” odbywa się w powiązaniu z europejskim projektem COHES.io, którego celem jest poprawa efektywności w opiece zdrowotnej poprzez innowacje w dziedzinie digital health, realizowana we współpracy pomiędzy trzema ekosystemami z Małopolski, Attiki i Północnej Portugalii.

Projekt COHES.io ma na celu stworzenie międzyregionalnego środowiska Open Innovation w obszarze Digital Health poprzez wzmocnienie zdolności ekosystemów regionalnych i poprawę schematów wsparcia innowacji, a także opracowanie wieloletniego wspólnego planu działań.

Fotorelacja ze spotkania

Poprzedni artykułNowy Program InnoStars Connect – Brama do innowacji w Europie!
Następny artykułCaress Flow – innowacyjna metoda leczenia, poprawiająca jakość życia kobiet