Studia z przyszłością na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

49

Miło nam poinformować, że partner Klastra Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja otrzymał Certyfikat Akredytacyjny VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością” dla kierunku LEŚNICTWO (studia II stopnia), prowadzonym na Wydziale Leśnym. Certyfikaty te otrzymały także prowadzone przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego:

Aplikację konkursową oceniało niezależnie od siebie trzech ekspertów – członków Komisji, w tym: ekspert reprezentujący środowisko akademickie, ekspert reprezentujący środowisko gospodarcze oraz ekspert działający w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Członkowie Komisji, badając kierunki studiów, sięgali do wielu zróżnicowanych źródeł informacji o realizowanych programach i koncepcjach kształcenia.

Poza analizą kwestionariuszy certyfikacyjnych i opisu efektów uczenia się czy strony internetowej Uczelni, recenzenci pozyskiwali informacje m.in. z systemów Ośrodka Przetwarzania Informacji, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, bazy POL-on, Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych, baz Głównego Urzędu Statystycznego, baz zawierających dane z rynku pracy, a także bezpośrednio od interesariuszy rynkowych. Analizie podlegały także dane i informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej uczelni oraz systemach informatycznych uczelni – istotne dla oceny zgodności realizowanych programów studiów z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz najwyższymi standardami akademickimi.

Organizatorami konkursu są Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja PRC.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja to jedna z większych uczelni rolniczych w Polsce. Obecnie w Uczelni funkcjonuje siedem wydziałów i Międzywydziałowe Studium Biotechnologii. Kadra naukowo-dydaktyczna liczy ok. 748 nauczycieli akademickich, w tym 130 profesorów.
Zobacz więcej informacji o partnerze