WSPÓŁPRACA! INNOWACJE! WSPÓŁPRACA!

2959

Bo innowacje powstają dzięki współpracy!

To motto towarzyszy Life Science Open Space przez ostatnie dziesięć lat. Tak! To już 10 LAT!  Już po raz jedenasty spotykamy się jesienią na Life Science Open Space – imprezie, które na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń w Regionie, skierowanych do profesjonalistów sektora life science z całego Świata.

W cieniu pandemii, wydarzenie odbywać się będzie po raz drugi w wersji online, z wykorzystaniem platformy internetowej, co – trzeba przyznać – zmienia charakter tego spotkania w warstwie społecznej, ale jednocześnie pozwala zwiększać zasięg i głębię w warstwie merytorycznej.

LSOS to impreza dla otwartych, aktywnych i dynamicznych osób z wizją, pasją i chęciami

którzy wiedzą (prawie) wszystko o innowacjach i chcą rozwiązywać problemy, podejmować wyzwania oraz rozwijać wspólne projekty, dotyczące zdrowia i jakości życia. Każdy projekt, każde działanie, niezależnie od sektora, czy rodzaju technologii (czyli nie tylko life science) może znaleźć tutaj swoje miejsce, jeżeli tylko ma znaczenie dla szeroko pojętego zdrowia.

Naukowcy, managerowie (zarówno z doświadczeniem, jak i tylko z aspiracjami), eksperci biznesu i jego otoczenia, lekarze, specjaliści, inwestorzy, a także urzędnicy (tak, w tej grupie również mamy osoby z pasją i wizją) – to oni tworzą program i pokazują jak można współpracować. Dla nich wszystkich LSOS staje się platformą, która w jednym miejscu i czasie gromadzi potencjalnych partnerów! 

Bo innowacje powstają dzięki współpracy!

LSOS nie jest typową konferencją. Formuła OPEN wyróżnia to wydarzenia spośród branżowych konferencji i targów. Wszystkie prezentacje na sesjach tematycznych mają na celu przedstawienie problemu, zadania, wyzwania, wizji, projektu czy innego aspektu rozwoju innowacji dla zdrowia i jakości życia. Wspólnym mianownikiem tych prezentacji jest potrzeba – zaproszenie do współpracy. Warto to podkreślić i przypomnieć: krótko, bo w 10 minut, oczekujemy przedstawienia problemu i propozycji jego rozwiązania we współpracy z zainteresowanymi. Tylko to, co najważniejsze, aby wzbudzić zainteresowanie i sprowokować do dalszych kontaktów. Bez tracenia czasu na zbędne (na tym etapie) szczegóły, czy prezentację siebie i instytucji. Sztuka prezentacji jest tutaj kluczem do sukcesu (to dlatego, w spotkaniach realizowanych w ubiegłych latach na żywo, przyznawaliśmy nagrodę za najlepszą, najbardziej porywającą prezentację!).

Dalsze szczegóły można omawiać indywidualnie, np. korzystając z systemu umawiania spotkań B2B (partnering/matchmaking), dostępnego dla wszystkich uczestników przez dwa tygodnie. Na tej samej platformie internetowej można zapraszać do swojego wirtualnego pokoju spotkań,  lub zwyczajnie, skontaktować się, z autorami prezentacji, indywidualnie i umówić na kawę. 

W tym roku mamy miejsce na 50 prezentacji w pięciu sesjach tematycznych oraz 30 prezentacji w sesjach biznesowych. Zgłoszenia prezentacji (abstrakty) przyjmujemy za pośrednictwem formularza online, oceniamy czy spełniają kryteria (Współpraca! Innowacje! Współpraca!), pomagamy i podpowiadamy, co zmienić, jeżeli jest taka potrzeba. I już – jesteś w programie LSOS!

Ostateczny program powstaje we współpracy z Liderem Sesji, który uczestniczy w ocenie nadesłanych abstraktów. Abstrakty zakwalifikowane do prezentacji są promowane w mediach społecznościowych i poprzez kampanię Google Adwords w celu zwiększenia ich zasięgu i oddziaływania. Autorzy abstraktów zapraszani są do przygotowania prezentacji oraz do bezpłatnej rejestracji na LSOS’21, gdzie korzystają ze wszystkich praw uczestnika.  

Dlaczego warto być na LSOS, dlaczego warto przedstawić projekt?

Tutaj poznasz aktualne wyzwania stawiane przed społecznością life science i staniesz się częścią rozwiązania. Dołączysz do ekskluzywnego klubu profesjonalistów i innowatorów branży life science. Poczujesz twórczy niepokój i dreszczyk emocji wywołane uczestniczeniem w tworzeniu czegoś nowego, czegoś, co na pewno będzie miało znaczenie dla osób potrzebujących i czekających na innowacyjne rozwiązania. Myślimy o tym, jak mierzyć znaczenie LSOS dla Świata (impact factor), aby każdy uczestniczący miał tę świadomość i mógł o tym opowiadać wnukom. To na najwyższym poziomie motywacji, która jest ważna, aby mieć napęd na długą drogę. Ale nawet najdłuższa droga zaczyna się od małego kroku – tu i teraz.

Na LSOS’21 ważne jest to, że prezentacje trafią do  wyselekcjonowanej publiczności, gotowej podjąć współpracę. Rzadko mamy taką okazję, aby w jednym miejscu i czasie mieć zwrócone na siebie oczy, uszy (i dusze) osób o podobnym nastawieniu. LSOS jest w tym zakresie katalizatorem i pomaga nawiązać kontakty z potencjalnymi  partnerami, inwestorami, użytkownikami i pracownikami. LSOS jest też platformą promocji rezultatów realizowanych teraz projektów naukowych i badawczo-rozwojowych, które z założenia powinny być udostępniane w ten, czy inny sposób zainteresowanym. LSOS przyciąga i rozszerza to zainteresowanie poprzez międzynarodowy zasięg m.in. dlatego, że działamy w europejskich sieciach klastrów medycznych. Jesteśmy częścią dużego środowiska instytucji, firm i osób, które aktywnie – mam na myśli A K T Y W N I E – rozwijają pomysły, technologie, innowacyjne produkty i usługi dla zdrowia i jakości życia. I potrzebują współpracy!    

Na czym może (powinna) polegać współpraca?

Opcji i konfiguracji jest wiele, dlatego, aby było łatwiej przygotować lub wybierać, oferty współpracy dzielimy na trzy kategorie. Podział ten wstępnie definiuje zarówno cel, jak i charakter każdej prezentacji, więc każdy słuchacz wie, czego się spodziewać, na co zwracać uwagę, ale w szczególności wie, o czym rozmawiać z prezenterem. I tak:

OPEN INNOVATION to propozycja najbardziej ambitna, co za tym idzie trudna do zrealizowania.  Na temat Open Innovation powstały tony literatury i dlatego nie wymaga ona tłumaczenia zasad i celów. Warto natomiast wiedzieć, że termin ten został wypromowany przez amerykańskiego profesora ekonomii o nazwisku Henry Chesbrough.  Wiemy też, że Henry wie o tym, że „open innovation is thriving in Krakow”, o czym dowiedział się od swojego przyjaciela, szefa współpracy międzynarodowej w IMB, który odwiedził nas kilka lat temu.

Wracając do tematu, ta kategoria najlepiej pasuje dla osób  pracujących nad innowacyjnym projektem, chcących i potrzebujących pozyskać do współpracy zewnętrznego partnera – osobę, zespół, instytucję – zdolnych wesprzeć projekt lub zwiększyć jego wartość poprzez unikalne kompetencje, technologię, know-how. Odpowiednio ujął to szef Procter&Gamble mówiąc (mniej więcej) tak: Na każdego specjalistę pracującego w naszej firmie nad problemem, na zewnątrz jest tysiąc specjalistów, którzy znają rozwiązanie tego problemu – dlaczego nie skorzystać z ich wiedzy? W praktyce nie jest to jednak tak łatwe i dlatego w ubiegłych latach dawaliśmy nagrodę za „najlepsze podejście do koncepcji Open Innovation”. Wrócimy do tej nagrody w przyszłości i mamy nadzieję, że będzie to przyszłość nieodległa.

Druga kategoria, PROJEKT (DEMO), to propozycja dla przygotowujących premierowe demonstracje nowych produktów i usług a także prezentacje celów i rezultatów projektów finansowanych z funduszy publicznych i prywatnych. DEMO to również możliwość dotarcia z informacją do wybranych grup docelowych, jak również okazja do pokazania i przetestowania nowych rozwiązań i zebrania interesariuszy oraz informacji zwrotnej. Prezentacja DEMO może być połączona ze stoiskiem otwartym w części wystawowej przez cały czas trwania imprezy. Mamy tutaj ambicje spowodowania, aby na LSOS pojawiały się autentyczne premiery produktów, a wszyscy czekali na kolejne edycje w napięciu i z zainteresowaniem. Każdy może wykorzystać ten tryb – wystarczy odpowiednio planować i zaangażować się we współprace z Klastrem LifeScience Kraków.  

Trzecia propozycja to  WYZWANIE (OPEN CHALLENGE). Są takie firmy, czy instytucje, które w ramach swojej działalności spotykają się z zagadnieniami takiej wagi i znaczenia, że warto po rozwiązanie odwołać się do wyobraźni i kreatywności oraz unikalnych kompetencji całego środowiska. Otwarcie się na pomysły z zewnątrz jest korzystne z wielu powodów, a jednym z ważniejszych jest to, że rzucający wyzwanie dostaje wyłączny dostęp i możliwość wyboru spośród wielu rozwiązań – niektóre z nich mogą  podsuwać nowy schemat myślenia na sposób definiowania problemu. To podejście wymaga zastosowania pełnego procesu definiowania całego wyzwania – temat przygotowywany jest we współpracy z Klastrem LifeScience Kraków. Stajemy się wówczas pośrednikiem, który następnie pilotuje projekt zgodnie z harmonogramem i uczestniczy w ocenie nadesłanych propozycji, zapewniając rzetelność i transparentność działania.

Szczegółowy proces przygotowania i realizacji WYZWANIA opisujemy na platformie wydarzenia – WEJDŹ I ZOBACZ!

Ścieżki tematyczne, czyli o czym się mówi na co dzień

Ścieżki tematyczne, po których można wędrować na LSOS, dotyczą tematów ważnych z punktu widzenia zainteresowania środowisk naukowych i biznesowych. To zainteresowanie wyraża się obiektywnie poprzez projekty naukowe i biznesowe, ale również poprzez działania podejmowane wspólnie w celu zdefiniowania pojedynczych projektów lub całych programów. Współpraca w ramach Klastra realizowana jest poprzez Grupy Tematyczne czyli SIGi (ang. Special Interest Groups). Idea jest prosta – jeżeli jest temat, którym interesuje się kilka podmiotów, a jeden z nich ma potencjał i wolę pełnienia roli lidera tego tematu, to warto taką grupę wesprzeć i „pociągnąć” temat poprzez grupę tematyczną.

Nie trudno się domyśleć, że jakość działań w grupie tematycznej zależy od jakości składników, czyli partnerów, oraz od jakości interakcji pomiędzy nimi. W tych warunkach mieści się również to, jakie ambicje mają partnerzy SIG w relacji do wyzwań na poziomie regionu, kraju czy globalnie. Ale nie traćmy czasu na wyjaśnienie, skąd się biorą i jak rozwijają TEMATY. O działaniach i korzyściach z SIGów zapewne usłyszymy w ramach prezentacji na LSOS. Tutaj warto zaznaczyć tylko, że LSOS to innymi słowami forum SIGów, co oznacza, że tematy nie pojawiają się tylko jesienią, ale „żyją” przez cały rok, pomiędzy imprezami.

Co zatem zobaczymy na LSOS2021 w ścieżkach tematycznych?

Digital Health
(poniedziałek 22 listopada,  godz. 9:00)

„Najbardziej przyszłościowa dziedzina, z jaką mamy do czynienia w kontekście współpracy dla zdrowia i jakości życia”. To dlatego, że transformacja cyfrowa obejmuje wszystkie związane ze zdrowiem i leczeniem obszary. W ramach tego tematu znajdą się projekty związane z rozwojem technologii, procesów oraz narzędzi zbierania i przetwarzania danych w celu optymalizacji leczenia i diagnostyki, jak również związanych z pozyskiwaniem, składowaniem, przesyłaniem i przetwarzaniem danych medycznych. W pojęciu Digital Health mieszczą się takie tematy jak: profilaktyka, techniki diagnostyczne, terapia i rehabilitacja, medycyna spersonalizowana, medycyna obliczeniowa, bioinformatyka, telemedycyna, teleopieka i inne. Trudno wyobrazić sobie nowoczesną medycynę bez rozwiązań informatycznych, dlatego ten obszar oferuje ogromny potencjał wyzwań i współpracy. 

Liderem sesji i tematu jest Sano Centrum Medycyny Obliczeniowej – Międzynarodowa Fundacja Badawcza.


Health Tech
(poniedziałek 22 listopada, godz. 12:00)

Współpraca w tej dziedzinie obejmuje badania i rozwój technologii i urządzeń, których celem jest wspieranie lub uzupełnienie procesów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji lub służących bezpośredniemu zastosowaniu terapii niefarmakologicznych, w tym terapii eksperymentalnych. Health-tech łączy różne dziedziny nauki i wiedzy (fizykę, inżynierię biomedyczną i materiałową, cybernetykę, mechatronikę, genetykę i inne) dla celów związanych z poprawą zdrowia. To także rozwój technologii, metod, procesów i narzędzi wykorzystywanych w procesach opracowywania i wytwarzania innowacyjnych preparatów farmaceutycznych o różnym statusie rejestracyjnym (tj. produktów leczniczych i wyrobów medycznych), a także rozwój nowych technologii, metod, procesów i narzędzi ich formulacji i dostarczania. 

Sesja jest realizowana we współpracy z klastrami Atlanpole Biotherapies (Lyon), BioM (Monachium) i BioWIN (Walonia), partnerami KLSK w projekcie CE4BIG (Cluster Excellence for Business, Innovation and Growth in the Health Sector).

Uczestnicy tej sesji poznają możliwości współpracy pochodząc z najlepszych klastrów medycznych w Europie. Wspólnie rozwijamy współpracę, której celem jest wsparcie MŚP, aby stawały się bardziej konkurencyjne w skali globalnej. Dzięki temu nasi partnerzy mają dostęp do setek firm i instytucji B&R z sektora healthcare w Europie. Warto zainteresować się grupą  „Health Clusters for SMEs” na LinkedIn.


Bioeconomy
(wtorek, 23 listopada,  godz. 9:00-12:00)

Interdyscyplinarność i współpraca to drugie imiona biogospodarki. W tej dziedzinie współpraca to konieczność, a nie chwilowa moda. Bez współpracy, światowa gospodarka nie jest w stanie rozwijać się w przyszłości. Problem dotyczy zarówno dostępu do surowców, jak i pogarszającego się stanu środowiska i co za tym idzie – jakości życia na ziemi, a co za tym idzie dalej – naszego zdrowia. Trudno chyba znaleźć dzisiaj dziedzinę, która bardziej otwierałaby możliwości korzystnej współpracy tak wielu osób i instytucji w tak ważnym, dla wspólnego środowiska celu.    

Sesja realizowana we współpracy z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, jedyną w Polsce i jedną z niewielu jednostek o takim profilu badawczym na świecie.


Healthy Food
(wtorek 24 listopada,  godz. 9:00)

Obejmuje współpracę w całym łańcuchu wartości, od badania, rozwoju i wdrożenia technologii i metod produkcji, po przetwórstwo, przechowywanie i dystrybucję żywności wysokiej jakości. Interdyscyplinarnego podejścia wymagają w szczególności innowacje w zakresie żywności funkcjonalnej, tj. posiadającej określone cechy, zaspokajające specyficzne potrzeby żywieniowe. Także żywność o walorach tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych, wymagają łączenia różnych kompetencji i często technologii. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz produkcji żywności są jednym z największych wyzwań stojących przed nauką i biznesem. W obliczu ciągłych zmian na naszej planecie, obszar ten nieustannie stwarza nowe wyzwania i obszary do współpracy. 

Sesja jest realizowana we współpracy w Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, który temat żywności „ogarnia”  na każdym etapie łańcucha wartości, tj. od upraw po zagospodarowane odpadów z talerzy.


Beauty & Lifestyle
(środa 24 listopada, godz. 12:00)

Można zaryzykować stwierdzenie, że nie ma na świecie człowieka, którego nie interesuje temat urody i dbania o siebie. Temat od wieków dąży do połączenia wiedzy naukowej z surowcami, metodami i technologiami – od biologii znanej od praczasów, po ultranowoczesne wynalazki z dziedziny fizyki światła, chemii i nanotechnologii.  

Sesja Uroda i styl życia poświęcona jest innowacjom, które dotyczą ciała, choć nie ograniczają się do jego zewnętrznej warstwy. Pole do współpracy otwarte jest na poziomie urządzeń technicznych, czy substancji chemicznych i biologicznych, ale również w obszarze stylu życia czy filozofii. Czy prym wiodą nowe technologie, czy może wciąż lepsze są metody tradycyjne? Jak radzić sobie z upływem czasu i jak zwiększyć skuteczność stosowanych preparatów? 

Pomysły na zachowanie urody są na wagę złota – na sesji Uroda i styl życia chcemy, aby te pomysły pokazały nam kierunek naszych codziennych wyborów. Sesja jest realizowana we współpracy z firmą UniLab,  specjalizującą się w kompleksowych rozwiązaniach dla przemysłu farmaceutycznego i chemicznego.


Czy można rozwijać innowacje nie mówiąc o stronie komercyjnej?, czyli ścieżki biznesowe

Odpowiedź jest oczywista i dlatego na LSOS mamy również sesje poświęcone biznesowi. Tutaj zasady i cele prezentacji są inne – chodzi o to, aby podpowiedzieć, jak działać optymalnie, wskazać na trendy i możliwości przekrojowe dla wszystkich tematów i dać szanse pokazania się młodym biznesom, których głównym marzeniem jest zdobyć uwagę i zasoby, niezbędne dla dalszego działania.

Career in Life Science
(czwartek, 25 listopada, godz. 9:00)

Kariera w life science jest tematem dosłownie dla wszystkich. Karierę można zrobić np. jako „business developer”, ale trzeba z góry zaznaczyć, że jest to ścieżka pokręcona i niełatwa, o czym przekonamy się dobitnie na sesji poświęconej tym tematom. Jest więc w czym wybierać. Kompetentne kadry i kapitał intelektualny są najważniejszym zasobem, jakim dysponujemy. Dynamiczny rozwój branży life science generuje coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów w przeróżnych dziedzinach – od naukowców specjalizujących się w rozwijaniu leków, przez programistów, inżynierów, technologów, jak również managerów czy brokerów technologii.

Dziś, kariera w Life Science w Polsce to setki firm, oferujących pracę w różnych dziedzinach – szansa dla wielu osób, chcących pracować zarówno w nauce, jak i w przemyśle. Sesja to nie tylko prezentacja ofert pracy w sektorach związanych z naukami o życiu. To również trendy, nowe rozwiązania i wsparcie dla rozwijających się projektów i przedsiębiorstw.  

Temat jest realizowany we współpracy z firmą EXECMind, firmą która na rynku life science wyróżnia się doświadczeniem w Executive Search, Executive Coaching oraz Science Venture Mind.


Business Development
(wtorek, 23 listopada, godz. 12:00)

W innowacyjnym ekosystemie, to otoczenie biznesu pełni kluczową rolę wspomagania procesu tworzenia i rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć. Od dostępności i jakości usług z obszaru rozwoju kadry pracowników, własności intelektualnej, finansowania i rozwoju innowacji, marketingu i sprzedaży czy transformacji cyfrowej, zależy rozwój i sukces firm. Każda rozwijająca się firma napotyka bariery, których pokonanie przekracza jej własne kompetencje i zdolności organizacyjne. W tym obszarze istniej gama opcji współpracy, z której mogą korzystać firmy na różnych etapach rozwoju i doświadczenia. Świadome i umiejętne korzystanie z zasobów tego obszaru gwarantuje szeroko pojęty sukces i satysfakcję. 

Temat realizowany we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego i Business in Małopolska. MARR od ponad 25 lat działającą na rzecz rozwoju i wzrostu konkurencyjności małopolskich firm, a BIM jest wspólnym projektem MARR, KPT i Województwa, dedykowanym wspieraniu … no właśnie biznesu w Małopolsce.


Life Science StartUp Scene
(poniedziałek 22, wtorek 23 i środa 24 listopada, godz. 15:00)

To paradoksalne, że wszyscy marzymy o tym, aby założyć start-up, ale ci którym się to udało, dokładają wszelkich starań do tego, aby … przestać być start-upem. Doświadczenia w budowaniu nowej firmy nie zdobywa się często. Dlatego warto posłuchać o doświadczeniach innych. A jakie doświadczenia mają największy na nas wpływ? Te najgorsze, o których niestety rzadko słyszymy, bo nikt nie lubi opowiadać o porażkach. Na LSOS’21 to nie jest temat tabu.   

Scenę w całości oddajemy nowym pomysłom i przedsiębiorstwom, oraz funduszom i przemysłowi szukającym inwestycji. Konfrontacja poglądów pomiędzy głównymi graczami na startupowej scenie może być, jak wymiana ciosów na ringu. Tutaj nie chodzi o to aby było miło – gra się toczy o wiele większą stawkę niż tylko pieniądze. 

Prezentacja Startupu to kluczowy element na drodze do zbudowania korzystnych relacji z potencjalnymi partnerami. Innowacyjny pomysł w konfrontacji z doświadczeniem inwestycyjnym to najlepszy sposób zweryfikowanie idei i modelu biznesowego.  W tym roku odbędą się trzy sesje dla startupów – każda poświęcona innej perspektywie rozwoju nowego przedsięwzięcia: strategicznym partnerstwom dla innowacji medycznych, ekosystemowi dla start-upów w sektorze ochrony zdrowia oraz budowaniu kompetencji w budowaniu innowacyjnych projektów.

Sesje są realizowane we współpracy z EIT Health InnoStars, organizacją skoncentrowaną na promowaniu przedsiębiorczości, innowacyjności i edukacji w zakresie opieki zdrowotnej, zdrowego życia i aktywnego starzenia się.  Wisienka na torcie czyli INSPIRACJE na żywo
(czwartek 25 listopada, godz. 17:00)

W ostatni dzień LSOS, wieczorem spotkamy się w Krakowie w lokalu na Kazimierzu. INSPIRACJE to nasza wisienka na torcie – czas przeznaczony na odprężenie po emocjach LSOS’21 i ogólnie po trudach całego roku. Po roku kwarantanny należy się nam wszystkim spotkanie na żywo ze wszystkimi jego konsekwencjami – uściskami dłoni, rozmowami twarzą w twarz o sprawach ważnych i mniej ważnych, miłą atmosferą i dużą dawką … inspiracji.

Oczywiście nie uciekniemy od problemu wywołanego pandemią. Dlatego zapraszamy bezpiecznie, tj. osoby, które nabyły odporności i nie czują obawy przed zakażeniem. Nawet w takim gronie nie można lekceważyć zagrożenia, więc zachęcamy do ostrożności, w sposób, który pozwoli się mimo wszystko dobrze bawić.

To wyjątkowa okazja do networkingu i poznania niezwykłych osobowości oraz szereg innych atrakcji dla ciała i dla ducha, zdolnych poruszyć intelektualnie lub emocjonalnie i wywołać ten nienamacalny efekt, który sprawia, że rodzi się nowy pomysł lub budzi nowa energia do działania.

Przy lampce wina zainspirujemy się też dwoma historiami o sukcesach i porażkach, przedstawionymi przez naszych wyjątkowych Gości:  Iwonę Ługowską, pasjonatkę i badacza z Instytutu Onkologii oraz Pawła Przewięźlikowskiego, twórcy najbardziej dynamicznej firmy biotechnologicznej w tej części Europy. To osoby z pasją, wizją i celem, które kształtują rzeczywistość i wpływają na otoczenie, w którym My się później znajdujemy. Różne historie, których wątki skrzyżowały się dzięki potrzebie współpracy nad rozwojem leku.  

Strawę dla ducha dostarczy również muzyka, w tym roku stawiamy na Milongę – taniec z Argentyny, ale możliwy do wykonania przy różnych okazjach i do różnej muzyki. Zobaczymy Milongę na żywo w wykonaniu znakomitej pary mistrzów Ewy i Piotra Roemerów. Dla ambitnych praktyczna lekcja Milongi zakończona pokazem nowych umiejętności.

DOŁĄCZ DO NAS! ZAPRASZAMY! www.LSOS.info

Poprzedni artykuł#SanoScience Meetup: niesamowita szansa dla studentów, aby dołączyć do świata NeuroTech!
Następny artykułPołączone leki – lepsze działanie?