środa, 8 lutego 2023

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Zbliża się termin składania wniosków w programie 3DP Pan EU Open Call, który dedykowany jest wsparciu projektów demonstracyjnych w obszarze druku 3D, a szczególnie firm i organizacji w UE, które borykają się z problemami związanymi z łańcuchem dostaw w wyniku kryzysu Covid-19. Zostanie wybranych 10 projektów z sektora małych...
Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci ONZ działa, aby zaspokoić długoterminowe potrzeby dzieci i kobiet w krajach rozwijających się na całym świecie. Poniżej przedstawiamy informacje na temat dwóch propozycji zamówień UNICEF oraz instrukcję, w jaki sposób można złożyć ofertę. Zapytanie ofertowe (request for proposal) UNICEF w celu zawarcia długoterminowej...
Trwają konsultacje publiczne w sprawie strategii farmaceutycznej dla Europy. Z uwagi na panującą sytuacje prowadzone są w całości on-line, a ich celem jest umożliwienie społeczeństwu oraz ekspertom wyrażenia sugestii i opinii w kwestii optymalnych rozwiązań problemów związanych z dostępnością leków w Unii Europejskiej. Rezultatem konsultacji mają być wyniki będące...
Jednym z podstawowych celów działalności INTECH PK jest upowszechnianie naukowych osiągnięć wynalazców, pracowników oraz jednostek tworzących uczelniany ekosystem. Na Politechnice Krakowskiej podczas pandemii koronawirusa pojawiło się wiele pożytecznych inicjatyw ukierunkowanych na zwalczanie zagrożenia. Pierwszy szok wywołany gwałtownym lockdownem polskiej gospodarki oraz całkowitym niemalże zamrożeniem życia społecznego nie trwał długo na...