sobota, 3 grudnia 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Zakończył się proces roboczych konsultacji ze służbami Komisji Europejskiej z dnia 11 sierpnia br. na temat dalszych kroków podjętych w ramach realizacji programu Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Rezultatem przeprowadzonych konsultacji będzie realizacja drugiego etapu Pakietu Medycznego, w ramach którego przeznaczona zostanie kwota 304 mln zł w celu złagodzenia skutków epidemii Covid-19...
Trwają konsultacje publiczne w sprawie strategii farmaceutycznej dla Europy. Z uwagi na panującą sytuacje prowadzone są w całości on-line, a ich celem jest umożliwienie społeczeństwu oraz ekspertom wyrażenia sugestii i opinii w kwestii optymalnych rozwiązań problemów związanych z dostępnością leków w Unii Europejskiej. Rezultatem konsultacji mają być wyniki będące...
W czasach COVID-19 priorytetem Komisji Europejskiej jest ochrona zdrowia i jakości życia Europejczyków z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi. Komisja koordynuje działania z państwami członkowskimi i ułatwia dostawy środków ochrony indywidualnej i sprzętu medycznego w całej Europie. Poniżej przygotowaliśmy zestawienie narzędzi KE oraz wytyczne z obszaru zdrowia publicznego, które mogą...
Zapraszamy do udziału w cyklu webinarów w ramach programu Smart City, mających na celu promocję efektywnej teleopieki nad seniorami oraz osobami samotnymi pozostającymi w domach.Szkolenia dedykowane są przede wszystkim dla przedstawicieli administracji publicznej, samorządowców, organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za realizowanie projektów związanych ze zdrowiem oraz polityką senioralną. Jak...