wtorek, 16 sierpnia 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Diagnostyka medyczna

Badania kliniczne – „analiza wykonalności” – feasibility

Jednym z kluczowych działań prowadzonych równolegle do projektowania badania klinicznego jest ocena możliwości przeprowadzenia badania w danym kraju lub ośrodku, będącym przedmiotem zainteresowania (zazwyczaj używany termin to ang. feasibility). Ponieważ sprawne przeprowadzenie badania klinicznego...

50 najważniejszych innowacji na najbliższe 5-20 lat

Rozwój nauki i technologii w obszarze life science umożliwia tworzenie innowacji opartych na biotechnologii, które niosą ze sobą potencjał zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych poprzez zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, ochronę środowiska i klimatu, zapewnienie...

’Future is bright’ – tu i teraz polskiej biotechnologii

Przemysł biotechnologiczny w Polsce obecny jest od mniej niż dwudziestu lat, pierwsze spółki zaczęły powstawać po 2000 roku. Początki były bardzo trudne, ze względu na brak infrastruktury, zapotrzebowania, a także kompetencji oraz niechęć inwestorów...

Laboratorium mikrobiologiczne Jagiellońskiego Centrum Innowacji

Jagiellońskie Centrum Innowacji posiada pięć laboratoriów, wśród których za wręcz flagowe, może uchodzić Laboratorium Mikrobiologiczne. Laboratorium Mikrobiologiczne Jagiellońskiego Centrum Innowacji wykonuje analizy mikrobiologiczne materiałów: biologicznych (w tym żywności i suplementów diety)farmaceutycznychklinicznychweterynaryjnychśrodowiskowych Mikrobiologia prowadzona jest metodą klasyczną (posiew na podłoże, hodowla,...