Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Od próbki po diagnozę – jak pracują laboratoria? – nie tylko w czasie pandemii

To nie laboratoria „przeprowadzają” badania. Robi to fachowy personel medyczny, w oparciu o nowoczesną aparaturę, produkty i narzędzia, umożliwiające rzetelną diagnostykę. Nigdy wcześniej nie mówiono tyle o pracownikach laboratorium, co w 2020 r. Niewidzialni,...

Detektory pyłu zawieszonego: Uniwersytecka sieć pomiarowa

Zanieczyszczenia przemysłowe kumulują się w powietrzu w postaci cząstek stałych oraz kropel cieczy, powodując powstawanie aerozolu. Poszczególne substancje, jak złożone cząsteczki organiczne (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, wśród nich benzo(a)piren; dioksyny) czy metale ciężkie adsorbują na...

How systematic approach helps to facilitate digital competencies of the health care professionals?

The various problems of the competencies of the healthcare personnel have been investigated in the phase of selection of the cases to be involved in the DISH project activities. This investigation aimed to identify...

Laboratorium mikrobiologiczne Jagiellońskiego Centrum Innowacji

Jagiellońskie Centrum Innowacji posiada pięć laboratoriów, wśród których za wręcz flagowe, może uchodzić Laboratorium Mikrobiologiczne. Laboratorium Mikrobiologiczne Jagiellońskiego Centrum Innowacji wykonuje analizy mikrobiologiczne materiałów: biologicznych (w tym żywności i suplementów diety)farmaceutycznychklinicznychweterynaryjnychśrodowiskowych Mikrobiologia prowadzona jest metodą klasyczną (posiew na podłoże, hodowla,...