Droga Wynalazku w CITTRU

1502

Jeżeli wyniki badań realizowanych przez naukowca UJ mogą mieć praktyczny wymiar i mogą stać się komercyjnym produktem, a także zainteresować przemysł lub inwestorów, warto zastanowić się wspólnie z CITTRU nad jego prawną ochroną i najlepszym sposobem jego komercjalizacji.

„Krok, po kroczku..”

Pierwszym krokiem do komercjalizacji wyników badań jest przesłanie formularza zgłoszeniowego Innowacji UJ do CITTRU.

Formularz Zgłoszenia Wyników można pobrać tutaj.

Oto na co warto zwrócić uwagę wypełniając FZW:

  1. Wypełniając Formularz będą Państwo podawać dane dotyczące Twórców wynalazku wraz z zaznaczeniem czy prace do danego wynalazku były wykonywane w ramach umowy o pracę z UJ lub innego stosunku o pracę (dlaczego to ma znaczenie – wyjaśnione jest dalej),
  2. Ważny jest zakres czasowy w jakim powstały wyniki, które są podstawą do Wynalazku,
  3. Jeśli badania były wykonywane w oparciu o grant zewnętrzny – trzeba podać jego nazwę,
  4. Następnie trzeba opisać co jest przedmiotem wynalazku – najlepiej zgodnie z zasadą „od ogółu do szczegółu” i zaznaczyć czym to rozwiązanie się wyróżnia od rozwiązań istniejących na rynku,
  5. Kolejną ważną częścią jest informacja o publikacjach/doniesieniach naukowych, które już się ukazały i które są planowane,
  6. W następnej części należy opisać stan zaawansowania prac dotyczących Wynalazku, aby móc określić jego poziom TLR (ang. Technology Readiness Level),
  7. Następnie warto zaznaczyć czy zgłaszane rozwiązanie Twórcy chcieliby sami komercjalizować – czy to w ramach spółki spin-off czy spin-out albo nie są tym zainteresowani i wolą odsprzedać zewnętrznemu podmiotowi wdrażanie tego wynalazku na rynek,
  8. Na koniec zaleca się podanie słów kluczowych i jak największej ilości publikacji związanych z Wynalazkiem w celu usprawnienia procesu oceny merytorycznej zgłoszonego Wynalazku.

Po wpłynięciu tak wypełnionego i podpisanego (także przez Dziekana Wydziału) Formularza trafia on do oceny merytorycznej i rynkowej. Ocenę przeprowadza broker CITTRU, a w uzasadnionych przypadkach także Rzecznik Patentowy. Taka ocena trwa do 3 miesięcy i kończy się wydaniem Decyzji o komercjalizacji, która jest przesyłana do głównego Twórcy.

Jeśli została wydana decyzja pozytywna o ochronie patentowej Wynalazku to Rzecznik Patentowy przygotowuje treść zgłoszenia, która jest następnie weryfikowana przez Twórców. Tak przygotowane zgłoszenie jest wysyłane do urzędu patentowego. Dalsze losy Wynalazku zależą od powodzenia prób komercjalizacji podejmowanych przez brokera CITTRU i informacji uzyskanych z rynku.

Źródło: Uniwersytet Jagielloński / CITTRU

Zajrzyj na BLOG Klastra!

Poprzedni artykułBridge Alfa – jak przygotować projekt inwestycyjny?
Następny artykułAplikuj do 3. edycji Sieci Mentorów PFR i ucz się od najlepszych!