Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Zapotrzebowanie na badania biologiczne

Treść potrzeby: Potrzebujemy wykonać badania biologiczne na wirusach nieotoczkowanych i otoczkowanych, służące wyznaczeniu optymalnego, niszczącego patogeny, stężenia biobójczych nanocząstek w formulacji. Oferta przekazana przez: Firma:...

„The State & Future of Pandemics” by Singularity University.

Poniższa lista zawiera zbiór 30 wywiadów z ekspertami, przeprowadzonych przez Singularity University w trakcie trzydniowego seminarium, które odbyło się w dniach...

Wsparłeś akcję Corona Ninjas? Odlicz to od podatku w PIT !

Akcja Corona Ninjas zaczęła się wiosną 2020 roku w odpowiedzi na aktualne wówczas potrzeby szpitali. Głównym działaniem była akcja fundrisingowa, z której kupowany był...

Jak wychodzić z kryzysów wywołanych przez COVID-19?

European Cluster Alliance (Europejskie Porozumienie Klastrów), przy wsparciu Komisji Europejskiej, organizuje specjalne sesje webinarowe, poświęcone analizie zakłóceń spowodowanych kryzysem COVID19-2 i omówieniu rozwiązań, które...