niedziela, 14 sierpnia 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Strona główna Partnerzy Klastra

Partnerzy Klastra

Partnerzy Kastra podzieleni są na 6 zespołów merytorycznych.
Największą grupę stanowią przedsiębiorstwa sektora MSP (50%), drugą przedsiębiorstwa duże, w tym szpitale (20%), kolejną grupą są jednostki naukowe (uczelnie i instytuty badawczo-rozwojowe) (15%).

AstraZeneca otwiera biuro w Krakowie. Firma będzie ściśle współpracować z Sano

Na początek lipca zostało zaplanowano oficjalne otwarcie drugiego biura firmy biofarmaceutycznej AstraZeneca w Polsce. Inwestycja została ulokowane w sąsiedztwie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, w budynku należącym do tej uczelni. W ramach rozwoju firmy...

Nowi Partnerzy Klastra – Nowe możliwości współpracy

Serdecznie witamy w naszym gronie nowych Partnerów Klastra LifeScience Kraków, przyjętych podczas zebrania Rady Programowej w dniu 20 października! Nasza społeczność poszerzyła się o 5 firm o różnorodnych profilach działalności.  Zapraszamy do zapoznania się z profilami...

Projektowanie badania klinicznego

Głównym celem badań klinicznych jest jak najdokładniejsze przedstawienie rzeczywistych wyników, a projekt badania ma duży wpływ na to, czy przyjąć lub odrzucić wstępną hipotezę. Źle zaprojektowane badanie może przynieść fałszywe wyniki przy ogromnym nakładzie...

Kriokonserwacja materiału biologicznego zwierząt gospodarskich

Znaczenie kriokonserwacji Kriokonserwacja to jedyna metoda pozwalająca na zachowanie różnorodności biologicznej zwierząt gospodarskich. Stwarza możliwość  kolekcjonowania i przechowywania materiału o unikatowych cechach użytkowych i adaptacyjnych przez nieograniczony czas. Pozwala na racjonalne sterowanie rozrodem oraz w...