niedziela, 2 października 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Jak skutecznie promować swoje produkty i usługi? – V edycja warsztatów dla MŚP z...

Już po raz piąty zapraszamy do udziału w warsztatach przygotowanych z myślą o Małopolskich MŚP. Kolejną edycję organizujemy wspólnie z Fundacją Inicjatyw Innowacyjnych, a tematem najbliższych spotkań będą działania związane z promocją swoich produktów...

Jak skutecznie promować swoje produkty i usługi? – warsztaty dla MŚP z Małopolski

Wspólnie z Fundacją Inicjatyw Innowacyjnych zapraszamy do udziału w czwartej edycji warsztatów dla MŚP z Małopolski. Tematem najbliższych szkoleń będą działania związane z promocją swoich produktów i usług. Nadchodząca edycja kierowana jest w szczególności do...

Jak skutecznie pozyskać nowych partnerów biznesowych? – warsztaty dla MŚP z Małopolski

Już zgłoś swój udział w kolejnej, trzeciej edycji wirtualnych warsztatów dla firm MŚP z Małopolski, które pomogą Ci w uzyskaniu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w procesie poszukiwania nowych partnerów biznesowych oraz rozwijania nowych rynków...

Smart Lab Biogospodarka – warsztaty dla profesjonalistów

Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu czterech warsztatów Smart Lab, których celem jest zdefiniowanie mapy drogowej (Business Technology Roadmap) dla wybranego scenariusza rozwoju technologii w obszarze Biogospodarki. Zaproszenie do uczestnictwa w warsztatach kierowane jest wyłącznie do...