Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Uniwersytet Jagielloński został założony w 1364 roku w Krakowie. Obecnie w jego skład wchodzi 16 wydziałów, z czego 3 tworzą Collegium Medicum. Zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego, studia podzielone są na trzy stopnie: licencjacki, magisterski i doktorancki. Na wszystkich kierunkach obowiązuje europejski system punktów kredytowych ECTS, umożliwiający łączenie studiów na UJ ze studiami na innych uczelniach zagranicznych. Na Uniwersytecie prowadzone są także studia podyplomowe.

Wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Uniwersytet Jagielloński konsekwentnie realizuje politykę otwarcia się na przedsiębiorczość. Jej owocem są:

  • Centrum Transferu Technologii CITTRU (CTT CITTRU) – jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego kompleksowo wspierającą uczelnię i społeczność akademicką we współpracy z otoczeniem gospodarczym, promująca transfer wiedzy i przedsiębiorczość.
  • MCB (Małopolskie Centrum Biotechnologii) – park badawczo-rozwojowy, który powstał jako projekt mający na celu utworzenie interdyscyplinarnego ośrodka badawczego umożliwiającego wykonywanie kompleksowych badań na różnych poziomach funkcjonowania organizmu. W skład MCB wchodzi 6 ośrodków badawczych oraz 5 laboratoriów niezależnych grup badawczych.
  • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (CM UJ) – jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego grupująca wydziały medyczne, najstarsza i jedna z większych tego typu w Polsce.
  • Dział Kliniczny UJ | Collegium Medicum – Do zakresu Działu Klinicznego UJ CM należy prowadzenie spraw organizacyjnych, administracyjnych i prawnych dotyczących szeroko rozumianej współpracy ze szpitalami klinicznymi. Wewnętrznymi jednostkami Działu Klinicznego UJ CM są:
    • Sekcja ds. Szpitali Uniwersyteckich
    • Sekcja ds. Badań Klinicznych

Aktualności

Opracowanie technologii biotyzacji do komercyjnej, ekologicznej produkcji owoców jagodowych.

Biotyzacja jest nowym biotechnologicznym podejściem do uprawy roślin. Polega na inokulacji roślin pożytecznymi mikroorganizmami, takimi jak grzyby czy bakterie, w celu zwiększenia ich wzrostu...

Alternatywnie. Innowacyjnie. Perspektywicznie. W skrócie o AIP UJ

W połowie listopada 2019 roku, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UJ obchodził parzystą, 4. już rocznicę powstania. W tym czasie przez biuro Inkubatora, znajdujące się...

Detektory pyłu zawieszonego: Uniwersytecka sieć pomiarowa

Zanieczyszczenia przemysłowe kumulują się w powietrzu w postaci cząstek stałych oraz kropel cieczy, powodując powstawanie aerozolu. Poszczególne substancje, jak złożone cząsteczki organiczne (wielopierścieniowe węglowodory...

Internetowa baza wynalazków

Centrum Transferu Technologii CITTRU jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego powołaną do wspierania naukowców w zakresie szeroko pojętej współpracy z otoczeniem biznesowym. Jednym z głównych obszarów...

ABC Przedsiębiorczości – szkolenie

10 grudnia Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UJ zaprasza na szkolenie „ABC przedsiębiorczości. Jak wybrać właściwą formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej?", w trakcie którego odświeżymy wiedzę...

Adres

ul. Gołębia 24,
31-007 Kraków

Kontakt

Gabriela Konopka-Cupiał 
Tel.: 519 068 356, 48 12 663 11 42
e-mail: gabriela.konopka-cupial@uj.edu.pl

prorektor.nauka@uj.edu.pl

Strona www