Alternatywnie. Innowacyjnie. Perspektywicznie. W skrócie o AIP UJ

1434

W połowie listopada 2019 roku, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UJ obchodził parzystą, 4. już rocznicę powstania. W tym czasie przez biuro Inkubatora, znajdujące się na kampusie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, przewinęło się kilkaset osób, poszukujących wsparcia i pomocy związanej z realizacją ich pomysłów biznesowych, informacji na temat dostępnych rozwiązań i pragnących poszerzyć swoją wiedzę w różnych dziedzinach, związanych z przedsiębiorczością.

AIP UJ: Po co i dla kogo?

AIP UJ jest integralną częścią Centrum Transferu Technologii CITTRU, które łączy świat nauki z partnerami biznesowymi i pozwala na komercjalizację działań naukowców związanych z Uniwersytetem. Choć wśród osób trafiających do AIP UJ nie brakuje doktorantów, absolwentów a nawet pracowników UJ, zdecydowaną większość zainteresowanych ofertą Inkubatora stanowią studenci. Każda osoba przychodząca z projektem może liczyć na wsparcie pracowników AIP UJ, zarówno na początku start-upowej przygody jak i na dalszym etapie, po podpisaniu umowy i rozpoczęciu współpracy.

Start-up bez ryzyka?

Jak w praktyce działa takie rozwiązanie, polegające na zakładaniu działalności bez zakładania działalności – swoista „firma na próbę”? Odbywa się to poprzez użyczenie osobowości prawnej w celu prowadzenia własnej działalności. Takie rozwiązanie zwalnia z konieczności zakładania działalności gospodarczej lub rejestracji spółki z o. o. oraz odprowadzania składek ZUS i podatku CIT. Zgodnie z wprowadzonymi w tym roku regulacjami osoby do 26 roku życia nie muszą także płacić VAT. Działania w ramach programu preinkubacji prowadzi się korzystając z NIP-u, REGON-u oraz KRS-u Fundacji AIP. Oprócz wsparcia księgowego i prawnego ze strony AIP można liczyć też na atrakcyjne rabaty u partnerów AIP i skorzystać z indywidualnych konsultacji z mentorami, którzy pomogą w ustaleniu kolejnych celów, niezbędnych w pomyślnym rozwoju pomysłu biznesowego. AIP proponuje także uczestnictwo w webinarach oraz dostęp do bazy wiedzy, która obejmuje tematy związane z zarządzaniem firmą, marketingiem czy wdrażaniem produktu. W styczniu 2020 roku rozpocznie się także cykl bezpłatnych konsultacji prawnych, prowadzonych przez Studencką Poradnię Prawną, udzielanych w siedzibie AIP UJ.

Wiedza, doświadczenie, rozwój

AIP UJ wspiera osoby z zacięciem przedsiębiorczym w różnych aspektach, m. in. poprzez wydarzenia organizowane stacjonarnie, w siedzibie Inkubatora. Wśród nich warto wspomnieć szkolenia na temat istniejących form działalności gospodarczej, warsztaty profesjonalnych występów publicznych, kurs zasad biznesowego dress code’u czy skutecznej komunikacji w prowadzeniu projektów wg metody Microsoft Protocols. Spotkanie pod nazwą Biznes Tandem było z kolei okazją do skutecznego networkingu kreatywnych twórców start-upów i ekspertów, dobranych pod kątem zgłoszonych projektów biznesowych. W ramach organizowanych przez AIP UJ wydarzeń nie mogło zabraknąć także spotkań z przedsiębiorcami, którzy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem i przekazywali wskazówki oparte na praktyce – najcenniejszym źródle wiedzy o prowadzeniu własnego biznesu. Swoje succes stories prezentowali również założyciele projektów, takich jak CallPage, którzy początek swojej biznesowej przygody związali z AIP, co pozwoliło rozwinąć ich działalność na skalę międzynarodową.

Dotychczas ponad 40 start-upów założonych na UJ mogło znaleźć w ten sposób wzór do naśladowania i skorzystać ze wsparcia w otwarciu własnej działalności. Czy efektem któregoś z tych przedsięwzięć będzie stworzenie pierwszego, polskiego jednorożca? W AIP UJ ogromnie na to liczymy i zachęcamy, by skierować kroki prowadzące ku temu celowi wprost do siedziby naszego Inkubatora, na Łojasiewicza 6.

ŹródłoUniwersytet Jagielloński / CITTRU

Poprzedni artykułAnaliza regionalnych łańcuchów wartości związanych z projektem demonstracyjnym „Biopolymers” – raport.
Następny artykułNaukowcy z OvG Universite na AGH – warsztaty i wykład