Internetowa baza wynalazków

1354

Centrum Transferu Technologii CITTRU jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego powołaną do wspierania naukowców w zakresie szeroko pojętej współpracy z otoczeniem biznesowym. Jednym z głównych obszarów działania CTT CITTRU jest zarządzanie własnością intelektualną UJ, w tym wynalazkami powstającymi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ważną sferą działań CTT CITTRU jest także promocja komercyjnych usług badawczych realizowanych przez zespoły badawcze UJ na zlecenie zewnętrznych partnerów.

W celu ułatwienia dostępu do szerokiej oferty Uniwersytetu oraz identyfikacji szczególnie interesujących wynalazków i ofert kilka lat temu została stworzona internetowa baza ofert Uniwersytetu Jagiellońskiego dostępna pod adresem www.sciencemarket.pl. Pozwala ona na wygodne i sprawne przeszukiwanie portfolio technologicznego i usługowego UJ z uwzględnieniem dziedzin nauki znajdujących się w obszarze szczególnego zainteresowania ze strony biznesu, między innymi: chemii, farmacji, medycyny, biotechnologii, ochrony środowiska czy fizyki. Warto przy tym zauważyć, że oferta UJ obecna w bazie dotyczy nie tylko nauk ścisłych. Baza umożliwia również podjęcie współpracy z wykorzystaniem unikatowych kompetencji zespołów badawczych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.

Moderatorzy, mając na uwadze ciągły rozwój technologii oraz rosnące wymagania użytkowników, ulepszyli bazę ScienceMarket, która uzyskała nowoczesny design i nowe funkcjonalności. Przy okazji tych zmian ScienceMarket został rozbudowany o ofertę komercyjnych usług badawczych konsorcjanta UJ w projekcie „Inkubator Innowacyj-ności 2.0” – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz o nową bazę programów open source, która w przyszłości pozwoli na dostęp do programów i materiałów powstających na Uniwersytecie Jagiellońskim i udostępnionych na zasadzie licencji otwartej.

Dzięki wprowadzonym zmianom baza ScienceMarket.pl stała się jeszcze bardziej przejrzysta i użyteczna. Ważnym usprawnieniem jest także możliwość korzystania z niej na różnorodnych urządzeniach mobilnych.

Dlaczego ScienceMarket?

Co właściwie oferuje nam baza ScienceMarket poza łatwiejszym dostępem z każdego miejsca na świecie? Dzięki niej możemy przejrzeć całą ofertę Uniwersytetu lub wyszukać oferty jedynie z interesujących nas konkretnych dziedzin nauki. Oprócz ułatwionego przeglądania oferty Uczelni możemy szybko dowiedzieć się, jakie są zalety interesującej nas technologii, jaki jest jej etap rozwoju, w jaki sposób jest chroniona oraz jakie są możliwe formy współpracy. Poza wieloma prezentowanymi informacjami ScienceMarket jest także idealnym punktem do szukania pierwszego kontaktu z CTT CITTRU. Do każdej oferty są dołączone dane kontaktowe brokera nadzorującego konkretną technologię – dzięki temu możliwa jest bezpośrednia interakcja z opiekunem danego projektu, który będzie w stanie udzielić wyczerpujących informacji o technologii i przeprowadzić cały proces zmierzający do nawiązania współpracy. To bardzo wygodne narzędzie. A to dopiero początek.

ScienceMarket jest także skierowany do osób, które poszukują doświadczonej kadry naukowców do przeprowadzenia dla nich badań czy opracowania ekspertyzy. Na stronie, poniżej wyszukiwarki wynalazków, znajduje się wyszukiwarka komercyjnych usług badawczych. Tutaj także można przejrzeć całą ofertę Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie albo tylko interesujące nas branże. Baza prezentuje oferty poszczególnych jednostek obu uniwersytetów – nierzadko unikatowe kompetencje naukowców, dostępną aparaturę oraz rodzaje usług badawczych, które mogą wykonać. Gdy już zostanie zidentyfikowana katedra czy zakład, który może zrealizować oczekiwaną usługę badawczą, baza umożliwi także odnalezienie danych kontaktowych do osoby, która pomoże dopełnić formalności przed wykonaniem zlecenia.

baza wynalazków UJ

Na głównej stronie ScienceMarketu widnieje także wyszukiwarka programów open source, jednak, niestety, jest ona jeszcze w rozbudowie. W przyszłości będą się tam pojawiać raporty oraz programy. Warto tam zajrzeć przynajmniej od czasu do czasu!

Na stronie znajdują się także aktualności – są to ciekawe informacje i artykuły dotyczące nowych odkryć i wynalazków dokonanych przez naukowców na Uniwersytecie Jagiellońskim. W dalszej sekcji strony można poznać zespół CITTRU – brokerów oraz specjalistów od badań zleconych. Są to profesjonaliści, którzy najlepiej znają oferty swoich wydziałów, którymi się opiekują.

Aby jeszcze bardziej ułatwić kontakt z CTT CITTRU, na stronie znajduje się formularz kontaktowy.

ScienceMarket jest bazą, która stale zmienia się i rozwija. Portfolio technologiczne i usługowe oferowane przez CTT CITTRU jest konsekwentnie rozbudowywane o kolejne oferty wynalazków i usług badawczych. Dlatego też warto tę stronę odwiedzać w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju własnej działalności. Dotychczasowe sukcesy CTT CITTRU i naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego w obszarze współpracy z otoczeniem biznesowym pokazują realne korzyści osiągane zarówno przez naukowców, jak i przedsiębiorców. A o to przecież nam wszystkim chodzi.

Pierwodruk w „Alma Mater” nr 210/2019

ŹródłoUniwersytet Jagielloński / CITTRU

Zajrzyj na BLOG Klastra!

Poprzedni artykułDzień Informacyjny Projektu Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozwoju działalności B+R+I
Następny artykuł„zero waste” w kuchni – przedświąteczne spotkanie Klastra