Jak działają przedsiębiorcy w sektorze zdrowa żywność? Poznaj najnowsze projekty realizowane w Małopolsce.

719

Dostępny jest już ostatni z serii eksperckich biuletynów poświęconych inteligentnej specjalizacji Nauki o życiu. Niniejsza publikacja przygotowana przez serwis Innowacyjna Małopolska, skupia się analizie trendów występujących w dziedzinie Zdrowa żywność i żywienie.

W ostatnim numerze znajdziecie informacje m.in. o działaniach sieciujących przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki w ramach grupy tematycznej Klaster LifeScience Krakow. Grupa SIG Zdrowa żywność jest miejscem umożliwiającym lepsze poznanie się, wymianę doświadczeń i zawiązanie inicjatyw podmiotów funkcjonującym w jej obrębie

Podobnie jak w przypadku Biogospodarki, tak również dla Zdrowej żywności i żywienia zrealizowany został cykl warsztatów Smart Lab, dzięki którym udało się przedyskutować i wyłonić szczegółowe scenariusze określające potencjał rozwoju wybranych technologii. Więcej o przebiegu i efektach tego procesu w niniejszym wydaniu.

W publikacji znajdziecie również wywiady z ekspertami, którzy opowiadają o wyzwaniach dotyczących produkcji zdrowej żywności i realnych innowacjach stosowanych na tym polu oraz praktyczne informacje na temat zasobów i możliwości ułatwiających współpracę i działalność innowacyjną.

Autorzy biuletynu wskazują m.in. najciekawsze projekty realizowane w Małopolsce, których rezultaty będą w niedalekiej przyszłości wdrażane w praktyce.

Zachęcamy do lektury.

Poprzedni artykułPetsDiag nowym Partnerem Klastra LifeScience Kraków
Następny artykułVita Foods Europe – nowoczesne suplementy diety i nutraceutyki