INTECH PK: Lider komercjalizacji wiedzy

1454
autor Jan Zych: Politechnika Krakowska

Działająca na Politechnice Krakowskiej spółka celowa INTECH PK przez siedem lat swojej działalności wyrosła na jednego z liderów w obszarze komercjalizacji naukowej wiedzy i wynalazków. Świadczy o tym bogaty dorobek zespołu INTECH PK.

O tym, że cała aktywność spółki koncentruje się wokół wiedzy, świadczy już choćby hasło będące oficjalnym firmowym zawołaniem: We know how. Hasło to jest także dla biznesowego i naukowego środowiska zachętą do współpracy z zespołem specjalistów INTECH PK. Mogą oni liczyć na fachowe wsparcie we wszystkich podstawowych obszarach, składających się na niełatwy, skomplikowany proces komercjalizacji wynalazku w postaci innowacyjnej usługi, technologii bądź produktu. Trzon INTECH PK od samego 2014 roku stanowi duet Izabela Paluch oraz Krzysztof Oleksy. Z powodzeniem realizują oni postawioną przed nimi misję wspierania powstających na Politechnice Krakowskiej innowacji technologicznych oraz społecznych.

Od chwili powstania INTECH PK z sukcesem zakończył siedem komercyjnych projektów badawczo-rozwojowych opartych na potencjale infrastrukturalno-intelektualnym Politechniki Krakowskiej. INTECH PK realizował również takie projekty wspierające transfer technologii, jak SPIN-TECH (NCBiR) oraz INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI (MEiN). Aktualnie spółka prowadzi prace w ramach kolejnych programów i projektów ukierunkowanych na komercjalizacje wiedzy z dziedzin takich jak IT, elektrotechnika czy life-science.

Oprócz bezpośredniego wspierania naukowców w procesie komercjalizacji lub zakładania własnej działalności gospodarczej, zespół INTECH PK regularnie dzieli się ekspercką wiedzą. Służą do tego szkolenia lub autorski program caseLAB  Laboratorium Dobrych Praktyk. Jego bazą jest doświadczenie i dobre wzorce zdobyte przez specjalistów INTECH PK w czasie programu stażowo-szkoleniowego na Uniwersytecie Stanforda oraz wieloletnia praktyka rynkowa. Główne tematy szkoleń i warsztatów prowadzonych przez zespół INTECH PK dotyczą tematyki zarządzania własnością intelektualną, komercjalizacją wiedzy, modeli biznesowych, myślenia projektowego.

Ale działalność INTECH PK wykracza poza mury szacownej Politechniki Krakowskiej. Aby skuteczniej budować i wzmacniać pozytywny wizerunek uczelni, a także w celu tworzenia nowych możliwości dla naukowców i wynalazców, zespół INTECH PK realizuje swoją misję w ramach ogólnopolskiego Porozumienia Spółek Celowych. To forum współpracy aż 26 spółek celowych uczelni i instytutów badawczych, powołanych dla komercjalizacji wyników badań naukowych, tworzenia spółek typu spin-off i realizowania zleconych projektów B+R. W ramach tej współpracy do chwili obecnej zrealizowano m.in. 1 947 projektów B+R oraz naukowo-doradczych, pozyskano łącznie 141 milionów złotych z grantów badawczych oraz powołano 185 spółek spin-off.

INTECH PK: spotkanie on-line członków Porozumienia Spółek Celowych

W dorobku INTECH PK jest 5 technologicznych start-upów politechnicznych, w tym Alsitech Sp. z o.o., FlexAndRobustSystems Sp. z o.o., Spektronik Sp. z o.o., AquaBeeTech Sp. z o.o. i Photo4Chem Sp. z o.o. Ta ostatnia powołana w ubiegłym roku spółka spin-off zarządzana przez dr hab. inż. Joannę Ortyl, prof. PK stoi za innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi analizy foto-utwardzalnych materiałów polimerowych. Mądrze prowadzona spółka odnosi sukces za sukcesem. Na swoim koncie ma już m.in. udaną współpracę z gigantem polskiego Przemysłu 4.0, Grupą Azoty. Spółka otrzymała też prestiżową pierwszą nagrodę w kategorii Start-up typu spin-off podczas XIV Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG.

autor – Jan Zych: podpisanie aktu założycielskiego spółki PHOTO4CHEM, od lewej mgr Izabela Paluch, prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał Prorektor ds. Nauki, dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Wspominając o powołaniu Photo4Chem, należy dodać, że było to możliwe dzięki realizacji przez INTECH PK w konsorcjum z Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. To program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem jest wsparcie przedsięwzięć prowadzących do komercjalizacji wyników badań naukowych powstałych na uczelniach wyższych. W ramach projektu zespoły CTT i INTECH PK wybierają i dofinansowują wyniki badań naukowych charakteryzujących się dużym potencjałem wdrożeniowym w celu podniesienia ich poziomu gotowości technologicznej oraz dostosowania do zapotrzebowania rynkowego. Ponadto „Inkubator Innowacyjności 4.0.” pozwala na zintensyfikowanie działań komercjalizacyjnych poprzez m.in. promocję oferty PK w Polsce i za granicą, analizę potencjału rynkowego, gotowości wdrożeniowej oraz wartości rynkowej poszczególnych wynalazków.

Wzorcowym przykładem na promocję wynalazków opracowywanych na Politechnice Krakowskiej jest cykliczne wydarzenie „Dzień Wynalazków”, którego INTECH PK jest pomysłodawcą i organizatorem. Służy ono do zademonstrowania szerszej publiczności innowacyjnego dorobku uczelnianej społeczności. Dzięki intensywnej promocji w mediach oraz zaangażowania szeregu partnerów – inwestorów, konsultantów biznesowych – udział w „Dniu Wynalazków” przynosi efekt nie tylko wizerunkowy, ale jak najbardziej rynkowy w postaci podpisania umowy lub też rozpoczęcia współpracy z komercyjnym podmiotem. Najbliższa edycja „Dnia Wynalazków”, z prezentacjami najnowszych rozwiązań odbędzie się on-line już w październiku br.

Zdjęcie ze zbiorów INTECH PK: w trakcie nagrań materiału filmowego na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, od lewej dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK, dr inż. Małgorzata Miastkowska

Oprócz Porozumienia Spółek Celowych, INTECH PK jest również ważnym członkiem klastrów: Klaster LifeScience Kraków oraz South Poland Cleantech Cluster. Zaangażowanie specjalistów INTECH PK przekłada się na możliwość realizacji kolejnych przedsięwzięć z sektora life-science właśnie.

By zrozumieć znaczenie INTECH PK dla całego politechnicznego ekosystemu, warto wiedzieć, że oferta spółki obejmuje współpracę nie tylko z naukowcami z uznanym dorobkiem badawczym, ale również realizacje z udziałem studentów i doktorantów. Najlepszym przykładem na to projekt „Studencki Design”, zrealizowany w 2021 roku we współpracy z renomowanym producentem stolarki otworowej firmą OKNOPLAST. Trzy grupy studentek Politechniki Krakowskiej specjalizujących się w inżynierii wzornictwa przemysłowego miało za zadanie zaprojektować wzornicze drzwi wejściowe, w oparciu o wytyczne specjalistów OKNOPLAST. Stworzone w ramach współpracy projekty okazały się tak dobre, że OKNOPLAST wyróżnił wszystkie prace i umieścił je w swoim portfolio planów wdrożeniowych. Projekt „Studencki Design” jest przykładem trendu rynkowego, w którym studenci biorą aktywny udział we współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym. Uczelnia z kolei umożliwia im rozwój talentów i zdobywanie doświadczeń poprzez realizację projektów w ścisłej współpracy nie tylko z opiekunem naukowym, ale również z przedsiębiorcą.

Zdjęcie ze zbiorów INTECH PK: spotkanie zespołu INTECH PK ze studentkami kierunku Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Mechanicznym PK

Przedstawione powyżej działania to tylko niewielkie fragment aktywności INTECH PK. O swoich inicjatywach zespół spółki na bieżąco informuje na swojej stronie internetowej (www.intechpk.pl) oraz w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/intechpolitechnikakrakowska). I to tam warto udać się, aby uzyskać kompletny przegląd zaangażowania INTECH PK na rzecz komercjalizacji wiedzy.

Materiały i treść do powyższego artykułu zostały dostarczone przez INTECH PK. Autorem tekstu jest Przemysław Zieliński / INTECH PK

Poprzedni artykułVI Forum Green Smart City – poznaj koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu
Następny artykułLogo Klastra na wakacjach – weź udział w konkursie !