INTECH PK – Partner w procesie rynkowego wdrażania technologii

341

Dzięki wiedzy oraz zaangażowaniu ekspertów INTECH PK, swoją działalność rozpoczęła spółka AquaBeeTech. To kolejna spółka technologiczna założona przez pracowników Politechniki Krakowskiej oparta na potencjale uczelni.

Tytułem wstępu warto przypomnieć, że INTECH PK jest spółką celową Politechniki Krakowskiej, założoną do wspierania komercjalizacji uczelnianych badań oraz szeroko rozumianej akademickiej przedsiębiorczości. Jednym z przykładów tej ostatniej są spółki zakładane przez pracowników uczelni, których obszar działalności jest bezpośrednio powiązany z komercjalizacją technologii czy transferem wiedzy.

Czas teraz przejść do praktyki, czyli pokazania rzeczywistej realizacji przez INTECH PK działań na rzecz naukowców, wynalazców oraz uczelnianych innowacyjnych spółek.

Innowatorzy dla pszczelarzy…

Najświeższym przykładem na to, jak znakomicie INTECH PK radzi sobie w tematyce komercjalizacji wynalazków, jest AquaBeeTech. Właścicielami i udziałowcami spółki są pracownicy Wydziału Mechanicznego PK – dr inż. Marcin Malec i dr inż. Marcin Morawski.

na zdjęciu: dr inż. Marcin Malec, dr inż. Marcin Morawski, Izabela Paluch, autor zdjęcia: Jan Zych

Głównym obszarem działalności tej założonej w pierwszej połowie 2020 roku spółki  jest rozwijanie technologii osuszania i kremowania miodów i pyłków. Spółka zajmuje się także produkcją urządzeń do dehydratacji miodu. Strategiczną zaletą produktu nowej spółki jest jego funkcjonalność. Potrafi on zastąpić aż cztery maszyny, łącząc w sobie możliwości takich urządzeń jak osuszacz miodu, wirówka do miodu, kremownica oraz osuszacz pyłku. Mimo rozbudowanego zestawu funkcji, urządzenie nie zajmuje wiele miejsca.

Opracowane przez naukowców urządzenie do mechanicznego osuszania miodu pozwoli na znaczące skrócenie czasu produkcji miodu oraz minimalizację kosztów ponoszonych przy wytwarzaniu miodu. Osuszanie miodu – czynność niezbędna, by zawierający wodę miód mógł zostać dopuszczony do sprzedaży, a czas potrzebny na jego wyprodukowanie nie poszedł na marne – może trwać nawet dwa dni. Szykowany do wprowadzenia na rynek przez AquaBeeTech produkt skraca ten czas o 50%. O połowę zmniejsza też zużycie energii, co z kolei przynosi realne oszczędności dla wszystkich właścicieli pasiek.

na zdjęciu: dr inż. Marcin Malec, dr inż. Marcin Morawski autor zdjęcia: Jan Zych

Warto zaznaczyć, że spółka nie zamierza w swojej działalności ograniczyć się wyłącznie do rynku krajowego. Po dotarciu do właścicieli małych pasiek, których nie stać na zakup drogich maszyn, stworzonych z myślą o przemysłowych przedsiębiorcach, kolejnym krokiem w rozwoju technologicznej spółki będzie wejście na zagraniczny rynek. Tam też sięgają ambicje zespołu AquaBeeTech, który wie, że pszczelarze w całej Unii Europejskiej borykają się z takimi samymi niedogodnościami co ich polscy koledzy po fachu.

Zapraszamy do śledzenia rozwoju firmy AquaBeeTech, jej usług i produktów na facebook’u.

… INTECH PK dla innowatorów

Zaangażowanie eksperckiego zespołu INTECH PK było wielowymiarowe i dotyczyło właściwie każdego etapu prac przy zakładaniu spółki AquaBeeTech. Przeprowadzili oni kompleksowe prace związane z optymalizacją procesów biznesowych, analizą planu rzeczowo-finansowego, przygotowaniem umowy założycielskiej spółki oraz te dotyczące kwestii prawnych, księgowych i projektowych związanych z wdrażaniem technologii. W działaniach podejmowanych na rzecz komercjalizacji rozwiązania spółka INTECH PK współpracowała ściśle z Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, które w ramach  programu Inkubator Innowacyjności 2.0 wspierało i współfinansowało prace naukowców na rzecz podniesienia poziomu gotowości technologicznej rozwiązania.

INTECH PK zaprasza do współpracy przedsiębiorców i inwestorów, którzy poważnie rozważają rozwój działalności gospodarczej we współpracy z twórcami innowacyjnych technologii i w oparciu o oferowane przez Politechnikę Krakowską technologie. Spółka celowa INTECH PK jest dobrze przygotowana do takich działań.

Zapraszamy do kontaktu: www.intechpk.pl

Rozwój technologii i założenie spółki dofinansowano przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0