Pracownia Analizy Elementarnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

327

Analiza elementarna jest jedną z najpowszechniej stosowanych technik analitycznych, która przede wszystkim umożliwia wyznaczenie składu pierwiastkowego związków chemicznych (głównie – organicznych) i ich mieszanin. Na podstawie wyników pomiaru można określić zawartość procentową pierwiastków wchodzących w skład związku.

W konsekwencji, znając masę cząsteczkową związku można ustalić jego wzór empiryczny lub sumaryczny. Znajomość składu pierwiastkowego próbki umożliwia np. oszacowanie wartości energetycznej paliw, składu środków ochrony roślin i nawozów, kontrolę składu leków. Ponadto, analiza elementarna stosowana jest do określania czystości mieszanin (synteza organiczna), wykrywania śladowych zawartości związków organicznych w środowisku (tj. związków zawierających azot, siarkę czy chlor) oraz w kontroli jakości szeregu produktów. Szerokie spektrum zastosowań analizy elementarnej obejmuje praktycznie każdą gałąź przemysłu, m.in. w przemysł naftowym, petrochemiczny, farmaceutyczny, papierniczy, spożywczy i kosmetyczny.

Zasada oznaczenia opiera się na wysokotemperaturowym (1150°C) spalaniu próbki w stanie stałym lub ciekłym, zamkniętej w kapsułce wykonanej z folii cynowej (utlenianie metalu jest reakcją silnie egzotermiczną, co umożliwia podniesienie temperatury utleniania próbki do 1700°C). Produkty spalania są następnie redukowane w rurze redukcyjnej w temperaturze 850°C, oczyszczane i rozdzielane na poszczególne składniki., których ilościową zawartość oblicza się w oparciu o zarejestrowany sygnał detektora przewodności cieplnej (TCD). Ostatecznie otrzymywana jest informacja ilościowa i jakościowa o składzie badanej próbki.

Mikroanalizator elementarny CHNS Vario Micro Cube, którym dysponuje Pracownia Analizy Elementarnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, umożliwia jednoczesne automatyczne oznaczenie zawartości czterech pierwiastków C, H, N, S. Zlecenie analizy wymaga dostarczenia 3-4 mg próbki na jedno spalenie wraz z informacją o przewidywanym zakresie zawartości konkretnych pierwiastków, zwłaszcza w przypadku litowców i fluorowców.

Potrzebne informacje do przekazania zlecenia:

  • 3–4 mg próbki na jedno spalenie
  • teoretyczna zawartość pierwiastków
  • informacja o obecności litowców i fluorowców
  • dane do wystawienia faktury
  • adres korespondencyjny

Kontakt z Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ
Osoba kontaktowa:
Agata Błaszczyk-Pasteczka
Tel: +48 12 664 42 12, +48 506 006 553
Mail: agata.blaszczyk-pasteczka@uj.edu.pk

Poprzedni artykułSkaningowy mikroskop elektronowy SEM
Następny artykułNowi Partnerzy Klastra – Nowe możliwości współpracy