Top Level Mentoring

1487

Dzięki INTECH PK, młodzi naukowcy i wynalazcy Politechniki Krakowskiej mogą współpracować z wybitnymi absolwentami swojej uczelni, by rozwijać się zawodowo, naukowo i w obszarze społecznych kompetencji.

Program mentorski „Don’t Stop. Go Top! Mentors Academy for PK STEM Students” to ambitne, szeroko zakrojone przedsięwzięcie, służące rozwojowi osobistemu, zawodowemu, jak i naukowemu  osób mentorowanych, a także wspierające integrację środowiska studentów, doktorantów i pracowników Politechniki z jej absolwentami oraz wychowankami.

Geneza programu

Program „Don’t Stop. Go Top!” to autorski pomysł prezes INTECH PK Izabeli Paluch, która w swoim bogatym zawodowym życiu wielokrotnie spotykała się z programami mentorskimi. W części z nich brała osobisty udział, dzieląc się doświadczeniem z młodszymi ludźmi (m.in. „Girls Go Start-up Academy” czy „Lean in STEM”). Jej szczególną uwagę zwróciły dopracowane w szczegółach inicjatywy organizowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz Stowarzyszenie Top 500 Innovators.
„Obserwując te programy z bliska, dobrze widziałam generowane przez nie benefity: studenci i doktoranci znajdują rozwiązanie na swoje naukowe czy zawodowe pytania i problemy. Zdobywają, a także rozwijają swoje kontakty z wybitnymi przedstawicielami nauki, biznesu. Dla mentorów czy ekspertów wyzwania stawiane przez uczestników są inspiracją do angażowania się w nowe projekty oraz dalszego rozwijania swoich kompetencji” – zauważa Izabela Paluch.

Kolejnym bodźcem bezpośrednio prowadzącym do powstania programu była bliska współpraca między trzema podmiotami. Mowa tu o:
INTECH PK, spółce łączącej naukę z biznesem i wspierającej utalentowanych naukowców i studentów w rynkowym wdrażaniu wyników ich prac badawczo-rozwojowych,
SWPK, czyli Stowarzyszeniu Wychowanków Politechniki Krakowskiej, 60-letniej organizacji non-profit zrzeszającej wychowanków PK i pielęgnującej relacje między jej absolwentami a Alma Mater,
Politechnice Krakowskiej – uczelni, która od ponad 75 lat kształci polskich i zagranicznych studentów oraz doktorantów.

Współpraca tych trzech podmiotów stworzyła solidną instytucjonalną konstrukcję, na której można było bez obaw wznieść ambitne założenia „Don’t Stop. Go Top!”.

Na koniec tego krótkiego wprowadzenia, dobrze wspomnieć jeszcze o motto, które najzwięźlej i najzgrabniej oddaje sens inicjatywy mentorskiej. „To zdanie wypowiedziane przez brytyjskiego polityka Benjamina Disraeliego. Stwierdził on, że największym dobrem, jakie możesz dać komuś innemu to nie podzielenie się swoim bogactwem, ale odkrycie jego bogactwa przed nim samym. To zdanie nie tylko pomogło w stworzeniu zasad programu, ale przyświecało nam przez cały rok jego realizacji” – tłumaczy Izabela Paluch.

W mentoringu ważne są więzi

Program mentorski stanowi wyciągniętą dłoń do wszystkich tych, którzy czują w sobie potencjał, ale nie do końca wiedzą jak go wykorzystać. By im w tym pomóc, do współpracy w roli mentorów zaproszono wybitnych absolwentów Politechniki Krakowskiej. Każdy z nich odniósł niekwestionowany zawodowy sukces i każdy z nich reprezentował inny obszar, w którym mógł pomóc uczestnikowi programu „By jeszcze uatrakcyjnić nasze przedsięwzięcie i zapewnić korzystającym z niego osobom maksimum korzyści, skład mentorów uzupełniliśmy ekspertami, czyli uznanymi autorytetami w swojej dziedzinie” – zaznacza Izabela Paluch. „Nikt z mentorów lub ekspertów nie wziął za udział w programie wynagrodzenia” – dodaje jeszcze.

Po drugiej stronie znaleźli się studenci, doktoranci, młodzi pracownicy naukowi i młodzi absolwenci Politechniki Krakowskiej (do 35 roku życia). To mentees. Na listę uczestników trafiły osoby zainteresowane rozwojem osobistym i zawodowym, rozwijaniem wiedzy, zainteresowań i kompetencji w dziedzinach związanych z dyscyplinami STEM – nauki przyrodnicze (Science), technologia (Technology), inżynieria (Engineering), matematyka (Math). W programie udział wzięli także ci studenci, którzy planowali rozwój kompetencji innych niż naukowe czy biznesowe – np. uzdolnień artystycznych lub tacy, którzy angażują się w działalność społeczną.

Taki dobór uczestników sprawił, że „Don’t Stop. Go Top!” należy do programów pionierskich. Unikalne jest jego ukierunkowanie na grupę docelową. To pierwszy politechniczny program mentorski w Polsce, wszyscy uczestnicy mentorzy i mentees związani są ze środowiskiem Politechniki Krakowskiej, mając tym samym wspólny mianownik.

Kolejną ważną grupę stanowili partnerzy programu, rekrutujący się z różnych obszarów, ale zawsze życzliwie wspierający działalność omawianej inicjatywy. Dzięki zaangażowaniu partnerów honorowych, merytorycznych, strategicznych, wspierających oraz medialnych program nie tylko zyskał na atrakcyjności, ale również był łatwiejszy w realizacji.

Założenia w praktyce

Program „Don’t Stop. Go Top!” opiera się na relacji mentorskiej (mentor-mentee) oraz relacji eksperckiej (ekspert doradza zespołowi). „Tworząc naszą inicjatywę, zależało nam na tym, aby każda zainicjowana w jego ramach relacja była relacją partnerską. Czyli taką opartą na dobrowolności, wzajemnym zaufaniu, poszanowaniu, otwartości i zaangażowaniu, w której udział bierze mentor i jego podopieczny” – podkreśla Izabela Paluch. „To właśnie dlatego, by zagwarantować maksymalny przepływ wiedzy oraz zmaksymalizować efekty programu, jeden mentor mógł zaangażować się do współpracy maksymalnie z dwoma mentees” – mówi prezes INTECH PK.

Pogłębianie kluczowych kompetencji realizowane jest również poprzez spotkania networkingowe z udziałem wszystkich uczestników, warsztaty kreatywne, wizyty studyjne, czy prezentacje uczestników programu.

Czy to działa?

Oficjalne podsumowanie rocznego programu nastąpi we wrześniu. Wtedy będzie można szczegółowo zapoznać się z efektami wypracowanymi między mentorami a mentees. „Już dziś jednak widać, że przyjęte przez nas założenia sprawdziły się. Otrzymujemy wiele sygnałów świadczących o zadowoleniu uczestników z zaproponowanej im możliwości zdobycia doświadczenia” – dzieli się opiniami Izabela Paluch. „Dlatego nie będzie niespodzianką stwierdzenie, że intensywnie pracujemy nad drugą edycją naszego autorskiego programu mentorskiego” – podsumowuje jego główna pomysłodawczyni.

Szczegóły nowej inicjatywy poznamy jesienią bieżącego roku.

Opis dotychczasowego programu znaleźć można na stronie Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej.

Źródło: materiał własny Intech PK

Poprzedni artykuł5 kroków do własnej spółki technologicznej
Następny artykułZakład Hodowli Trzody Chlewnej Instytutu Zootechniki